Økt kvalitet på innsamling og sortering må til for å nå EU-krav

PUBLISERT: 12 februar 2021
OPPDATERT: 26 januar

Kun 18 prosent av hardplasten i HDPE og PP blir gjenvunnet i EU i dag. Nå skal det bli mer.

EUs gjenvinningskapasitet for HDPE og PP behandler i dag kun 18 prosent av det harde plastavfallet. Avansert innsamling og sortering må til.

Plastic Recyclers Europe (PRE) har gjennomført en ny undersøkelse som viser at HDPE og PP står for nesten en tredel av etterspørselen til emballasjeformål. Men det er altså bar 18 prosenten som settes på markedet som blir samlet inn og gjenvunnet.

Oppskalering av EUs gjenvinningskapasitet avhenger av at man klarer å samle inn mesteparten av plasten for resirkulering.

Økte investeringer må til

Investeringer i avansert innsamling og sortering er identifisert som nøkkelen for å øke resirkuleringen av hard plast. – Å få tak i de ekstra tonnene og sortere ut potter, kasser og skåler er en måte å endre dette på, sier Werner Kruschitz, leder for arbeidsgruppen for PP/PO i PRE.

– Innholdet av resirkulerte harde polyolefiner i nye produkter må økes, sier Herbert Snell, leder av arbeidsgruppen for HDPE i PRE. – Den eksisterende trenden der resirkulert HDPE fra flasker brukes i nye flasker og HDPE- og PP-bokser resirkuleres til bruk i nye bokser, må fortsette å øke.

Produktet må lages slik at det faktisk kan resirkuleres

For å kunne gjøre harde polyolefiner helt sirkulære, må man sikre at produktet faktisk er lagd for å kunne resirkuleres. Det vil opprettholde en høy verdi materialet etter bruk, samtidig som det gjør gjenvinningen mer kostnadseffektiv og innfrir kravene til de mest krevende bruksområdene.

PRE påpeker dessuten at offentlige tiltak kan øke bruken av resyklater, som for eksempel krav til resirkulert innhold ved offentlige innkjøp. Avfallsstrømmer med hard plast har potensial for å kunne gi et større bidrag til å nå materialgjenvinningsmålene for plastemballasje.

PRE mener at det avhenger av at man utvikler bedre infrastruktur for resirkulering og markeder for denne typen plast i Europa. Samarbeid mellom industrien og europeiske myndigheter er kritisk for å få det til, mener de.

 

Les mer

Produksjon av papir og kartong dalte i 2022

Foreløpig statistikk for 2022 utgitt av Cepi, Confederation of European Paper Industries, viser effektene av høye energipriser og erodering av økonomisk vekst i EU og verden. Sektoren kan imidlertid dra nytte av positive langsiktige trender, som EUs grønne industriplan kan få fart på.
Pappersproduktion

Sopp omvandler tre til filmmateriale

wood-film-utvald

Metsä Board tredubbelt belönat för sitt arbete inom hållbarhet

Metsä Board har för andra gången trippelbelönats för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete av den globala ideella miljöorganisationen CDP.
metsa-cdp-utvald

Sveriges Bryggerier efterlyser blåbackar och returglasflaskor

Inför de kommande storhelgerna vädjar nu Sveriges Bryggerier till allmänheten: lämna in era returbackar och returglasflaskor!
blue-back-utvald

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx