Produksjon av papir og kartong dalte i 2022

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 23 februar 2023
OPPDATERT: 1 mars
Foto: Dreamstime

Foreløpig statistikk for 2022 utgitt av Cepi, Confederation of European Paper Industries, viser effektene av høye energipriser og erodering av økonomisk vekst i EU og verden. Sektoren kan imidlertid dra nytte av positive langsiktige trender, som EUs grønne industriplan kan få fart på.

Papirforbruket i Europa holdt seg stabilt i 2022, og demonstrerte motstandskraft i møte med Europas nåværende økonomiske nedgang. Samtidig falt produksjonen av papir og kartong med 5,9 prosent i 2022 sammenlignet med året før, ifølge foreløpige tall offentliggjort i dag av Cepi. En nedgang i produksjonen ble også observert i globale regioner, inkludert de fleste av EUs hovedkonkurrenter i sektoren.

Den kombinerte utviklingen av redusert produksjon og stabilt forbruk førte til en reduksjon i sektorens handelsbalanse i en sammenheng med økt global konkurranse. En situasjon som Cepi gjentatte ganger har gjort EUs institusjoner oppmerksom på. Den svake papirproduksjonen som ble registrert i andre del av året er i stor grad forklart av Europas høye energi- og råvarekostnader, som har ført til midlertidige maskinstans. EUs avtagende økonomiske motor i andre halvdel av 2022 og papirindustriens fokus på globale markeder, hvor veksten også stopper opp, har også bidratt til dette nedadgående skiftet og den midlertidige nedgangen i konkurranseevnen. Men Europas papirsektor er tradisjonelt en sterk eksportør, og handelsbalansen er fortsatt positiv.

Diagram fra Cepi.

Andre trender i sektoren peker mot langsiktig stabilitet, som bruken av papir til resirkulering som gikk ned med 6,4 prosent sammenlignet med 2021, men holder seg stabil over en treårsperiode. Høye strøm- og gasspriser har i betydelig grad påvirket papirfabrikkene som er mest avhengig av resirkulert papir for sin produksjon, noe som har påvirket resultatene i 2022.

Tilsvarende er emballasjepapir og -papp, som i økende grad erstatter fossilbaserte alternativer, fortsatt en av sektorens viktigste vekstdrivere. Mens produksjonen av papiremballasje i Europa har gått ned med 4,6 prosent i 2022 sammenlignet med 2021, er produksjonen av emballasjepapir fortsatt godt over nivåene før Covid. Tallene, beregnet per tonn produsert papir, tar ikke hensyn til betydelige fremskritt som er gjort for å redusere vekten av individuelle papiremballasjeløsninger, i tråd med bransjens forpliktelse til bærekraft.

Nye forbruksmønstre etter Covid-pandemien har også resultert i økende etterspørsel etter sanitær- og husholdningsvarer, med en økning på 3,6 prosent sammenlignet med 2021.

– Langsiktige trender for vår bransje viser at vi kan se positivt på fremtiden vår. Nå håper vi at planen for EUs grønne avtale er like positiv. Vi er overbevist om at en overgang til en grønnere økonomi er en langsiktig mulighet for den europeiske papirindustrien, sier Jori Ringman, generaldirektør Cepi, Confederation of European Paper Industries.

Les mer

Sopp omvandler tre til filmmateriale

wood-film-utvald

Metsä Board tredubbelt belönat för sitt arbete inom hållbarhet

Metsä Board har för andra gången trippelbelönats för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete av den globala ideella miljöorganisationen CDP.
metsa-cdp-utvald

Sveriges Bryggerier efterlyser blåbackar och returglasflaskor

Inför de kommande storhelgerna vädjar nu Sveriges Bryggerier till allmänheten: lämna in era returbackar och returglasflaskor!
blue-back-utvald

Danska UR har gått från tre till tusen anställda på 17 år

Danska robotföretaget Universal Robots startades i en källare år 2005 av tre unga forskare – nu har man nått milstolpen tusen anställda!
ur-starten-utvald

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx