Paneldiskusjon om emballasjebransjen

Foto: Roger Stormo
PUBLISERT: 15 februar 2023
OPPDATERT: 1 mars
Fra venstre: Sindre Rosnæss (Goods / Norwegian Trash), Terje Skovly (Roaf), Karl Johan Ingvaldsen (Plastretur), Ola Ronæss (Circular Packaging Cluster), Eirik Bergh (Multi Color Corporation) Sigridur Thormodsdottir (Norsk Standard) og Sina Marie Lystvet (Grønt Punkt)

På Holdbarmessen tirsdag 14. februar ble det holdt en paneldebatt med tema «Hvilke utfordringer står emballasje-bransjen ovenfor?». Men det ble raskt klart at det diskusjonen dreide seg om var resirkulering av plast.

Debattleder Ola Ronæss fra Circular Packaging Cluster holdt en lang innledning om arbeidet til denne klyngen. En flaskehals i overgangen til en sirkulær plastøkonomi er bruk av resirkulert plast. I dag brukes altfor lite resirkulert plast, mye på grunn av utfordringer med kvalitet, stabile leveranser og pris.  I 2018 utviklet Forum for sirkulær plastemballasje et veikart som identifiserte et antall hovedgrep for å nå gjenvinningsmål innen 2025 og 2030.

Handelens Miljøfond har lansert 9 prinsipper for god plastøkonomi, og andre analyser for en mer sirkulær og bærekraftig emballasjebruk er utviklet. I 2022 kartla Circular Packaging Cluster 9 hovedblokkeringer for sirkulær emballasje og adresserte flere systemiske endringer og innovasjonsbehov, nødvendige for å nå målsetningene. Likedan slår kartleggingen fast at de 9 blokkeringene må løses i sammenheng og ikke hver for seg.

Paneldeltakerne var fra alle deler av emballasjens sirkulære verdikjede, fra designeren til avfallshåndtereren, via representanter fra Norsk Standard og Grønt Punkt.

Det var generell enighet om at noe må gjøres og man var jo også klar om at det vil komme en forordning fra EU som man vil måtte forholde seg til. Mange mente også at Norge var i en god posisjon til å kunne ta en ledende rolle og være et pilotprosjekt for videre implementering, tatt i betraktning at vi er flinke til å omfavne ny teknologi.

Karl Johan Ingvaldsen fra Plastretur ivret for et nasjonalt plastsorteringsanlegg, hvor man skiller forskjellige typer plast fra hverandre for videre foredling til nytt bruk. Grunnen til at dette bør være nasjonalt og ikke regionalt er at vi er for få i vårt land til at mengdene blir store nok om man skulle ha hatt slike anlegg lokalt. Også når det gjelder gjenbruk av plasten etter at den har blitt granulat eller pellets er vi til og med kanskje for få i Norge, slik at videre behandling kanskje bør ses i et nordisk perspektiv. Det er også et uttalt mål at plast som er utviklet for matemballasje også etter gjenvinning bør brukes til samme formål, og ikke til et hvilket som helst annet plastbasert produkt.

Terje Skovly fra ROAF fortalte fra det arbeidet de gjør med sortering at det bør være felles retningslinjer for avfallssortering fra husholdningene, slik at det ikke blir forskjell fra kommune til kommune hvor mange forskjellige kategorier man skal sortere søppel i. Flytter man fra et sted til et annet blir det i dagens situasjon et annet sett regler å forholde seg til.

Sina Marie Lystvet fra Grønt Punkt adresserte også vandrehistorier som går blant forbrukerne om at sorteringen ikke har noe for seg, da «alt blir jo likevel bare brent». Hun hadde også et poeng om at det ofte er markedsavdelingene i selskapene som er bremsekloss i det å fremskaffe nye emballasje som er bærekraftig. De har gjerne diskusjoner med designere angående valg av materialer, farger og andre miljøfaktorer, men så strander prosjektene på at markedsavdelingen ikke synes at de nye emballasjene er salgbare nok, og så går de for noe som ikke er like miljømessig bra.

Terje Skovly sa seg enig og fortalte om et prosjekt de hadde hatt med Sørlandschips, hvor de hadde kommet frem til en god emballasje, men så valgte potetgullprodusenten å gå sin egen vei.

Eirik Bergh fra MCC hadde med seg en emballasje som var et vellykket resultat fra et samarbeidsbrosjekt, en ketsjupflaske fra Idun.

Fra Norsk Standard tok prosjektleder Sigridur Thormodsdottir til orde for at det er greit å bruke standarder som et verktøy til å få industrien til å holde seg innenfor visse rammer, men at det var viktig at man fikk konsensus fra bransjene og ikke bare trer regler ned over hodene på dem.

Designer Sindre Rosnæss, gründer og daglig leder fra Goods / Norwegian Trash jobber med å lage nye produkter av resirkulert plast. Han ønsket seg gjerne rammer å jobbe innenfor, bar de ikke blir for rigide.

Les mer

Fiberflaske som er klar for industriell produksjon

Flasker laget av fiber er et område som interesserer mange utviklere og nå og da kommer det informasjon om nye produkter. Du ser imidlertid ikke mye av dem på markedet. På den nylig avsluttede Pack Expo i Las Vegas ble et alternativ vist frem.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

Her er de nominerte i Packnorth Award 2023 - del 2

Vi fortsetter presentasjonen av de nominerte til årets Packnorth Awards, denne gangen emballasje i kategoriene næringsmidler og netthandel.
A-gg-red

Her er de nominerte i Packnorth Award 2023 - del 1

Juryen har valgt ut de nominerte bidragene i årets Packnorth Award. Totalt var det rundt femti vurderinger som skulle gjøres og det er ingen enkel jobb. Den nordiske emballasjeindustrien og dens kunder er innovative. Vinnerne vil bli annonsert på Empacks designscene 5. oktober kl. 13.00. 
AC-Perchsx

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Siste nytt

World Packaging Organization og AIPIA i smart samarbeid

WPO, World Packaging Organization, og AIPIA, Active and Intelligent Packaging Industry Association, har signert et Memorandum of Understanding (MOU), for å fremme deres samarbeid om å dele ideer om smart emballasje og vitenskapen bak denne.
WPO-AIPIAx

Fiberflaske som er klar for industriell produksjon

Flasker laget av fiber er et område som interesserer mange utviklere og nå og da kommer det informasjon om nye produkter. Du ser imidlertid ikke mye av dem på markedet. På den nylig avsluttede Pack Expo i Las Vegas ble et alternativ vist frem.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

Sveriges mest kjøpte bil fyller 70 år og har blitt ”grønn”

Godteriproduktet Ahlgrens biler kalles "Sveriges mest kjøpte bil" – i år fyller den 70 år og har samtidig fått nytt design og emballasje som i stor grad består av "grønn" bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
bilar-plantpack-utvald

Her er de nominerte i Packnorth Award 2023 - del 2

Vi fortsetter presentasjonen av de nominerte til årets Packnorth Awards, denne gangen emballasje i kategoriene næringsmidler og netthandel.
A-gg-red