NHO skeptisk til endringer i kompensasjonsordningen

PUBLISERT: 10 januar 2022
OPPDATERT: 26 januar

Petter Haas Brubakk, Direktør i NHO Mat og Drikke.

– Å miste sine kunder som leverandør er like utfordrende som for de bedriftene som direkte har fått skjenkestopp eller har blitt stengt ned.

– Kompensasjonsordningen må derfor i større grad også omfatte bedrifter som er indirekte rammet av smitteverntiltakene, sier Petter Haas Brubakk, direktør NHO Mat og Drikke, i et nyhetsbrev.

Både NHO og NHO Mat og Drikke har levert høringsuttalelser etter at regjeringen ba om innspill til endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet. Regjeringen foreslår blant annet krav om tilbakebetaling av kompensasjon ved overskudd eller utbetaling av utbytte. Videre foreslås det også endringer knyttet til ordningen med tapt varelager, som skal kompensere for tapet av ferske produkter eller produkter med kort varighet som ikke kan selges på grunn av smitteverntiltakene.

Virksomheter som rammes indirekte bør også støttes

NHO Mat og Drikke mener at kompensasjonsordningene i større grad også bør omfatte de virksomhetene som indirekte er rammet av smitteverntiltakene.
-Å miste sine kunder som leverandør er like utfordrende som for bedrifter som direkte har fått skjenkestopp eller har blitt stengt ned, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

– Vi støtter også NHOs syn på at endringsforslagene knyttet til krav om tilbakebetaling gir uforutsigbarhet for bedriftene. Det er vanskelig å vurdere hvilken økonomisk støtte den enkelte bedrift faktisk kan få med disse endringsforslagene, sier Brubakk.

Har sendt inn høringsuttalelser

NHO Mat og Drikke har sendt inn en supplerende høringsuttalelse hvor tre forhold påpekes. Innenfor landbruket er det eksempler på virksomheter som bruker innleid arbeidskraft i sesong, men har ingen faste ansatte. Siden det er krav til at virksomheten har ansatte, vil disse falle utenfor kompensasjonsordningene.

Videre er ordningen med kompensasjon for tapt varelager begrenset til de virksomhetene som direkte er underlagt smitteverntiltak. Imidlertid er det mange produsenter og leverandører som nå må destruere sine ferskvarer, fordi disse med de gjeldene smitteverntiltakene, ikke kan selges. Det påløper også særavgifter på produkter som aldri kommer i salg, men disse kompenseres ikke av ordningene slik de i dag er utformet.

 

Les mer

Produksjon av papir og kartong dalte i 2022

Foreløpig statistikk for 2022 utgitt av Cepi, Confederation of European Paper Industries, viser effektene av høye energipriser og erodering av økonomisk vekst i EU og verden. Sektoren kan imidlertid dra nytte av positive langsiktige trender, som EUs grønne industriplan kan få fart på.
Pappersproduktion

Sopp omvandler tre til filmmateriale

wood-film-utvald

Metsä Board tredubbelt belönat för sitt arbete inom hållbarhet

Metsä Board har för andra gången trippelbelönats för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete av den globala ideella miljöorganisationen CDP.
metsa-cdp-utvald

Sveriges Bryggerier efterlyser blåbackar och returglasflaskor

Inför de kommande storhelgerna vädjar nu Sveriges Bryggerier till allmänheten: lämna in era returbackar och returglasflaskor!
blue-back-utvald

Siste nytt

World Packaging Organization og AIPIA i smart samarbeid

WPO, World Packaging Organization, og AIPIA, Active and Intelligent Packaging Industry Association, har signert et Memorandum of Understanding (MOU), for å fremme deres samarbeid om å dele ideer om smart emballasje og vitenskapen bak denne.
WPO-AIPIAx

Fiberflaske som er klar for industriell produksjon

Flasker laget av fiber er et område som interesserer mange utviklere og nå og da kommer det informasjon om nye produkter. Du ser imidlertid ikke mye av dem på markedet. På den nylig avsluttede Pack Expo i Las Vegas ble et alternativ vist frem.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

Sveriges mest kjøpte bil fyller 70 år og har blitt ”grønn”

Godteriproduktet Ahlgrens biler kalles "Sveriges mest kjøpte bil" – i år fyller den 70 år og har samtidig fått nytt design og emballasje som i stor grad består av "grønn" bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
bilar-plantpack-utvald

Her er de nominerte i Packnorth Award 2023 - del 2

Vi fortsetter presentasjonen av de nominerte til årets Packnorth Awards, denne gangen emballasje i kategoriene næringsmidler og netthandel.
A-gg-red