Matvett kuttet matsvinnet med 10.600.000 kilo i 2020

PUBLISERT: 8 januar 2021
OPPDATERT: 26 januar

Anne Grethe Haugen og Anne-Marie Schrøder i Matvett jobber med å redusere matsvinn.|For å kartlegge matsvinnet gjennomføres plukkanalyser av husholdningsavfallet.

I januar 2020 lanserte Matvett en kampanje med et nyttårsforsett om å kutte matsvinn med 4.500.000 kg i løpet av et år. Resultatet ble over det dobbelte.

I januar 2020 gjennomførte Matvett en kampanje sammen med bedriftene som er tilsluttet «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn». Kampanjen la opp til et nyttårsforsett på vegne av mat- og serveringsbransjen om å kutte matsvinn med 4.500.000 kilo i løpet av ett år.

Nytt mål for å kutte matsvinnet i 2021

Det løftet ble innfridd og vel så det. Totalt kuttet mat- og serveringsbransjen matsvinnet med 10.60.000 kilo i 2020, dobbelt så mye som de lovet. Men de gir seg ikke med det.

– I årets nyttårsforsett skal vi kutte enda mer; 5.500.000 kilo. Det er dette som skal til for å nå det første delmålet i Bransjeavtalen om 15 prosent matsvinnreduksjon, skriver Matvett på sine nettsider.

Alle bedriftene må med
For å kartlegge matsvinnet gjennomføres plukkanalyser av husholdningsavfallet.

Matsvinn er en stor utfordring som myndighetene og matbransjen er blitt enige om å løse i fellesskap med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn». Avtalen ble signert i juni 2017 mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene.

103 bedrifter har så langt tilsluttet seg Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030.

Etter fire signeringsrunder er alle dagligvarekjedene tilsluttet avtalen, over halvparten av matindustribedriftene og hotellsektoren samt over 80 prosent av kantinevirksomhetene.

Disse bedriftene har forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre.

– I 2025 skal vi ha kuttet matsvinnet med 30 posent og det er viktig å få med langt flere bedrifter i arbeidet for å nå dette målet, særlig i matindustrien og serveringsbransjen, lover Matvett.

Les mer om Bransjeavtalen 

Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn.
Å kutte matsvinn gir trippel gevinst

Å kutte matsvinn svarer på tre dimensjonene som ligger i begrepet bærekraft; Økonomi, klima og miljø og samfunn/sosialt. På veien mot en mer bærekraftig matbransje er det derfor viktig å få redusert matsvinnet.

Det kartlagte matsvinnet i Norge tilsvarer en verdi på over 20 milliarder kroner eller én million CO2-ekvivalenter. Ved å samarbeide om å redusere matsvinnet vil både bedrifter og husholdninger oppnå en trippel gevinst.

Den skaper økonomisk vekst, begrenser klimaendringene og bidrar til å fordele jordas ressurser på en bedre måte som fører til økt livskvalitet.

12 prosent reduksjon

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn per innbygger fra matbransjen er redusert med 12 prosent fra 2015-2019. Klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i alle ledd og mest i dagligvarehandelen da nedgangen der er størst for varegrupper, kjøttvarer, meierivarer og ferdigmat.

Les mer

Produksjon av papir og kartong dalte i 2022

Foreløpig statistikk for 2022 utgitt av Cepi, Confederation of European Paper Industries, viser effektene av høye energipriser og erodering av økonomisk vekst i EU og verden. Sektoren kan imidlertid dra nytte av positive langsiktige trender, som EUs grønne industriplan kan få fart på.
Pappersproduktion

Sopp omvandler tre til filmmateriale

wood-film-utvald

Metsä Board tredubbelt belönat för sitt arbete inom hållbarhet

Metsä Board har för andra gången trippelbelönats för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete av den globala ideella miljöorganisationen CDP.
metsa-cdp-utvald

Sveriges Bryggerier efterlyser blåbackar och returglasflaskor

Inför de kommande storhelgerna vädjar nu Sveriges Bryggerier till allmänheten: lämna in era returbackar och returglasflaskor!
blue-back-utvald

Siste nytt

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx