Trykkfargedispenser gir økt sikkerhet, redusert forbruk

PUBLISERT: 30 januar 2017
OPPDATERT: 26 januar

||

En ny dispenser fra GSE Dispensing reduserer forbruket av trykkfarger med 50 prosent hos tysk produsent, samtidig som sikkerheten også øker.

ACW-Film GmbH & Co, en tysk leverandør av fleksibel emballasje, oppgir at de reduserer materialsvinn, får bedre fargekonsistens og øker sikkerheten ved dispensering av trykkfarger i flexo- og dyptrykk med Colorsat-systemet fra GSE Dispensing.

Manuell blanding ga svinn og varierende kvalitet
Som en del av Melitta Gorup leverer ACW-Film emballasje til konfekt, kjøtt og pølser, samt rengjøringsmarkedet. Før installasjonen av Colorsat-systemet i oktober 2016 ble trykkfargene blandet manuelt.

Siden nesten alle jobber krevde spesialfarger, opplevde selskapet at det gikk med mye materialer og tid til blandingen, uten at resultatet ble godt nok.

Colorsat Compact trykkfargedispenser betjener to flexotrykkpresser og en dyptrykkpresse som konverterer filmer, toppfilmer og poser. Blandingen er nå automatisert og sikrer nøyaktige og repeterbare farger «on demand.»

Redusert svinn på trykkfarger og materialer
Dispenseringen skjer med en nøyaktighet på 1g per komponent, og en 20kg resept kan dispenseres på to og et halvt minutt. Dispenseren kan også gjenbruke trykkfarger som returneres fra pressene og bidra til bedre lagerstyring og renere fargehåndtering. Reseptene kan lagres for rask gjenkalling av repeterte jobber.

Oppstartstid og forbruket av trykkfarger er redusert, mens forsinkelser på grunn av feil farger er eliminert. Dispenseren forenkler også logistikken og antall komponenter. Markus Wielens, som er administrerende direktør i ACW-film sier at tall for eksakte besparelser ikke er klare ennå

– Det har gått for kort tid etter oppstart til å gi nøyaktige resultater, men vi regner med å redusere svinnet på trykkfarger med 50 prosent. Vi ser også for oss store besparelser i materialsvinn, og vi har fått frigjort verdifull produksjonstid, sier Wielens.

Programvare og eksplosjonsbeskyttelse
Dispenserens programvare, som også er utviklet av GSE, gir noen tilleggsfordeler som nøyaktig kalkulering av vekten på hver trykkfargekomponent.  Den kan også lagre reseptdata og vise trykkfargekostnad per jobb, spore ingredienser i forsyningskjeden og lagre komplett batch-informasjon for hver jobb.

Colorsat Compact har også en sertifisert eksplosjonsfri sikkerhetsfunksjon. En jordet kabel er festet på trykkfargebeholderne og til dispenserhodene, samt til jord. Statisk elektrisitet blir dermed ledet vekk og man unngår gnister som kan føre til eksplosjon. Dersom jordingskabelen ikke er skikkelig festet, vil en varsellampe lyse.

– Når man jobber med løsemidler må man alltid være forsiktig. Den tyske regjeringen har laget strenge regler som vi følger, og vi ser at GSE Dispensings løsning ikke bare er produktiv men også gir våre ansatte den beste sikkerhet, sier Wielens.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada