Transportløsning gir stor besparelse for Goman

PUBLISERT: 2 mars 2016
OPPDATERT: 26 januar
||

En ny transportløsning for plastkasser ble satt i drift hos Goman i 2013. Årlig gir den besparelser på rundt en million kroner.

Produksjonsvekst kombinert med begrensede produksjonsarealer utløste behovet for en bedre og smartere håndtering av plastkasser hos Goman på Hønefoss.

Egen etasje for kasselager
Hver dag produserer og leverer Goman Bakeriet på Hønefoss 23.000 nystekte brød, i tillegg til mer enn 25.000 kremkaker, småvarer og andre konditorvarer.

Samtlige blir pakket og levert i standardiserte plastkasser, og produksjonsveksten skapte behovet for en helt ny interntransportløsning av kasser.

I samarbeid med ITO ble det laget en egen ”lageretasje” i produksjonslokalene, og skreddersydd en transportløsning der nyvaskede kasser transporteres på transportbånd fra vaskemaskinen til kasselageret.

Derfra hentes de etter behov og fraktes ned til produksjonen i en spesialkonstruert heis. Løsningen har vært i drift siden 2013 og resultert i omlag 1 million kroner i årlige besparelser, som følge av færre arbeidstimer til vask av kasser og transport fra vaskemaskin til lager.

25 prosent vekst etter oppkjøp
Coops oppkjøp av Ica/Rimi har gitt ytterligere vekst for det tradisjonsrike bakeriet på Hønefoss. Driftsleder Tor-Brede Ronglid er derfor glad for at det nye interntransportanlegget allerede var satt i drift.

– Det var helt nødvendig å frigjøre plass i bakeriet. Det daglige behovet for plastkasser er fra 4000 til 6000 kasser, og det er plasskrevende, forteller han.

– Kasselageret med automatisk transport har fungert utmerket, og med 25 til 30 prosent produksjonsvekst det siste året, har verdien av anlegget økt betydelig siden det ble iverksatt.

Anlegget ble skreddersydd av ITO og produsert ved ITOs produksjonsanlegg på Tyristrand. Det består av et automatisk transportbånd direkte fra vaskemaskinen og opp til lageretasjen, der sju transportbaner gir lagerplass for rundt 3000 kasser.

Rustfritt anlegg skreddersydd for lokalene
En automatisk transportenhet henter en og en stabel med kasser og frakter disse til en heis direkte ned i pakkedelen av produksjonen. Anlegget er konstruert slik at de kassene som har stått lagret lengst blir hentet først, slik at man er trygg på at kassene ikke er våte når de skal benyttes.

I næringsmiddelindustrien er det strenge hygienekrav, derfor er anlegget i hovedsak konstruert i rustfritt stål. Servicetekniker Geir Johnsen hos Goman Hønefoss forteller om et nært og godt samarbeid med ITO på Tyristrand.

– Det er utvilsomt en fordel for oss at ITOs produksjonsanlegg kun ligger et kvarters kjøretur herfra. Transportanlegget er bygget der, så de har høy kompetanse og førstehånds kjennskap til vår installasjon.

– Med serviceavtale og nærhet til produsenten er vi sikret mot unødvendige driftsstans i en produksjon som går nesten døgnkontinuerlig, forteller han.

Bilde 13: –
Bilde 2: Kassene fraktes direkte fra vaskeanlegget til «lageretasjen».
Bilde 3: Daglig produseres og leveres 23.000 brød i Gomans kasser.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada