TINE gjør endringer for å øke innovasjonstakten

PUBLISERT: 31 august 2017
OPPDATERT: 26 januar
||

For å bli raskere og bedre til å imøtekomme behovene til kunder og forbrukere, iverksetter TINE betydelige endringer av selskapets kommersielle områder.

–TINE og forbrukerne har en god historie sammen, men vi må snu oss raskere i takt med utviklingen rundt oss, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt.

Refsholt peker på at TINEs konkurransekraft utfordres både av endringer i markeder, rammevilkår og forbrukertrender. Hun legger til at utviklingen i første halvår, der TINE ser reduserte segmentandeler i viktige produktsegmenter, illustrerer utfordringene selskapet står overfor.

Endringer i konsernstruktur og ledelse
I arbeidet med å styrke TINEs konkurransekraft gjøres det nå flere organisasjonsendringer. Blant annet samles marked, forsknings- og utviklingsmiljøet, innovasjon- og forretningsutvikling til ett forretningsområde.

Samtidig vil salg få to virksomhetsområder i ny struktur, salg mot dagligvare og salg mot storhusholdningsmarkedet, kiosk og bensin. Dette vil også gjenspeiles i TINEs ledelse i virksomhetsområdene fra 2. oktober, men disse vil inntil videre fortsette med eksisterende ledelse.

– En samling av våre markeds- og innovasjonsressurser vil gi oss mer kraft, samtidig som to spissede salgsområder vil gi et større kommersielt trykk og hurtighet i samarbeidet med å utvikle nye produkter for ulike markeder. Dette markerer tydelig i hvilken retning vi ønsker å bevege oss i, sier Refsholt.

Gode forutsetninger for å lykkes
– TINE har et sterkt fundament som gir oss gode forutsetninger for å lykkes med endringene som kreves. Vi håndterer kanskje Norges beste matverdikjede fra gård til forbruker med solid kompetanse i alle ledd.

– Vårt omfattende logistikk-, transport- og produksjonsapparat over hele landet gir oss uante muligheter, og omdømmeundersøkelsene forteller tydelig at forbrukerne har tillit til oss, sier Refsholt.

Hun peker på at noe av denne tilliten handler om at folk er stadig mer opptatt av dyrevelferd og trygg mat – og ønsker å kjenne historien til produktene de spiser.

Forbrukerne skal merke raskere respons
– Norsk matproduksjon har mye å være stolt av, både med hensyn til sykdomsbekjempelse og den laveste bruken av antibiotika i Europa. Samtidig er stadig flere opptatt av helse og ernæring.

– Forbrukerne skal oppleve at TINE responderer raskere og med større begeistring fremover. Vi skal utvikle nye produkter som både tar vare på de gode egenskapene i melka, samtidig som vi intensiverer arbeidet med å redusere sukker og mettet fett, understreker Refsholt.

Se også: http://www.packnews.no/default.asp?id=12020&show=more&titel=Tine-iverksetter-tiltak-for-å-motvirke-salgssvikt

 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx