Sverige fjerner plastposeskatt

PUBLISERT: 15 september 2023
OPPDATERT: 15 september
Illustrasjon: Dreamstime

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.

Beslutningen om å avskaffe plastposeavgiften hilses velkommen av Svensk Handel, som tidlig stilte spørsmål ved behovet for denne. Avgiften hadde nemlig ikke noe miljøhensikt, og ble sett på først og fremst som nok en avgift som rammer husholdninger og bedrifter økonomisk.

– Vi hilser velkommen at regjeringen endelig begraver plastposeavgiften en gang for alle. Dette var aldri en skatt som gjorde en forskjell for miljøet. Klimaspørsmålet er for viktig til å vies til symbolske tiltak og plakatpolitikk, sier Martin Kits, leder for Næringspolitikk og opinionsdannelse i Svensk Handel.

Allerede før innføringen av plastposeavgiften hadde handelens egne tiltak bidratt til store reduksjoner i forbruket av miljøskadelige plastposer. Forbruket var godt i tråd med EUs reduksjonsmål.

I et intervju med Sveriges Television påpekte klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari at Sverige lenge har kommet under EU-målet om 40 plastbæreposer per år per person. Forbruket er nå nede i 17 poser.

– Å jobbe bærekraftig har lenge vært en svært høyt prioritert sak i bransjen og svenske handelsbedrifter er generelt pionerer i det arbeidet. Studier og livsløpsanalyser har vist at det ikke er oppnådd miljø- eller klimagevinster gjennom plastposeavgiften, sier Martin Kits og fortsetter:

– Plastposeavgiften er en grønnmalingsavgift som har hatt negative fremfor positive miljøeffekter. Vi håper at regjeringen nå også tar til fornuft og avskaffer andre skadelige særavgifter, som elektronikkavgiften, som i likhet med plastposeavgiften er mer et uttrykk for politisk grønnvasking enn et tiltak som bedrer miljøet, avslutter Kits.

Da avgiften ble innført regnet estimerte politikerne en skatteinntekt av dette på litt over to milliarder kroner årlig. Den viste seg å ikke være like inntektsbringende, 650 millioner kroner per år har avgiften skaffet til statskassen.

Det tar imidlertid tid å få lovforslaget gjennomført, først i november neste år vil avgiften bortfalle.

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Lessebo har signert avtale med Addbrand

Lessebo Paper, som kaller seg en av verdens mest miljøvennlige boutique-papirfabrikker, inngår nå en ny grossistavtale med det svenske selskapet Addbrand, som er en grafisk forhandler i Norden for grafiske produkter og tjenester.
addbrandx

Nye emballasjeregler kan true vannforsyningen for hundretusentalls mennesker

De nylig foreslåtte emballasjeforskriftene i EU har reist bekymring for den potensielle risikoen for vannforsyningen til et betydelig antall mennesker. Det skriver Global Data.
johnny-z-UK_jYMqoHxE-unsplashx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Smurfit Kappas og WestRocks styrer sier ja til sammenslåingen

I forrige uke kom det informasjon om at Smurfit Kappa og Westrock diskuterte en sammenslåing. Nå er det et faktum.
hands-1063442_1280