Svak start men stabilt resultat for BillerudKorsnäs

PUBLISERT: 24 april 2016
OPPDATERT: 26 januar

||

Til tross for en langsom oppstart med lav produksjon i første kvartal 2016, regner BillerudKorsnäs med å nå planlagt produksjonstakt i andre kvartal.

– Vi har igjen hatt et tøft kvartal med lavere produksjon enn forventet som et resultat av ombyggingen i fjor, sier VD Per Lindberg i BillerudKorsnäs.

Tilfredsstillende resultat
– Produksjonen tok seg opp i løpet av kvartalet, og jeg regner med at den er oppe i planlagt produksjonstakt ved utgangen av annet kvartal, sier Lindberg, som mener at selskapet likevel har levert et tilfredsstillende finansielt resultat.

– Våre markeder er fortsatt stabile, og vi forventer oss at tilveksten realiseres etter hvert som produksjonen stabiliseres, sier Per Lindberg.

Netto omsetning gikk noe ned sammenlignet med fjoråret, noe som forklares med salget av Latgran i tredje kvartal 2015.
Resultatene forbedret seg både for Consumer Board og Corrugated Solutions. Markedet er stabilt, og selskapet forventer at dette skal fortsette med normalt etterspørselsmønster.

Dårligere for brunt sekkepapir
Forretningsområdet Packaging Paper hadde som ventet et dårligere marked enn normalt for brunt sekkepapir, med lavere priser i lokal valuta. Masseprisen gikk også ned sammenlignet med første kvartal 2015. De andre segmentene i Packaging Paper hadde en stabil markedsutvikling.

På grunn av produksjonsproblemer i fjerde kvartal, lyktes ikke Consumer Board med å skape vekst i salgsvolumene. Dette forventer man skal rette seg i andre halvår, da markedet er stabilt og produksjonen vil stabilisere seg.

Bølgepappmarkedet er fortsatt stabilt, og Corrugated Solution hadde en fortsatt sterk utvikling.
BillerudKorsnäs har en strategi der bærekraft både er kjernen i virksomheten og en forretningsmulighet
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada