Stora Enso setter ned prognosen bl.a. på grunn av svakt emballasjemarked

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 24 april 2023
OPPDATERT: 25 april
Kartong for flytende innhold holder stand i et svakt emballasjemarked. Bilde: Stora Enso.

Stora Enso annonserte i resultatprognosen i forbindelse med årssluttrapporten for 2022 at driftsresultatet for hele 2023 var forventet å være lavere enn for hele 2022 (1 891 millioner euro). Nå sier de at det blir mer enn det. Blant annet er emballasjemarkedet svakt. Dette sier de i en pressemelding.

«På grunn av betydelig lavere resultatprognoser for helåret 2023, er Stora Ensos nye prognose at driftsresultatet for helåret 2023 forventes å bli betydelig lavere enn for helåret 2022».

Endringen i resultatforventningene for hele 2023 skjer som følge av forverrede markedsutsikter, som forverret seg ytterligere mot slutten av første kvartal. Kostnadspress og markedsusikkerhet, som forventes å bli betydelig mer utfordrende i 2023 enn i 2022, tynger resultatene og reduserer kortsiktig synlighet for inneværende år. Denne markedssituasjonen vil fortsette å svekke forbrukertilliten, noe som resulterer i lavere privat konsum, som påvirker alle divisjoner. Sammenlignet med 2022 forventes konsernets marginer å bli negativt påvirket av økende kostnader, fremfor alt i forhold til energi, trevirke og kjemikalier.

Hele emballasjemarkedet er i en svekket tilstand. Spesielt etterspørselen etter bølgepappråstoff forventes å forbli svak, men også konsumentkartong viser tegn til svekkelse, med unntak av væskekartong.

Byggesektoren opplever fortsatt utfordringer med lavere antall utstedte byggetillatelser og igangsetting av nye boliger. Dette forventes i løpet av året å ha en midlertidig innvirkning på etterspørselen for avdelingen Wood Products.

I tillegg til høyere kostnader for massevirke, forventes et svekket globalt tremassemarked å tynge Biomaterials-divisjonen. Tilgjengeligheten av massevirke forblir tett.

For å håndtere volatilitet vurderes variable kostnader kontinuerlig. Det iverksettes forberedende tiltak for å reagere på svingninger i etterspørselen, med styrkede tiltak for kostnadskontroll. Andre tiltak som prissetting, fleksibilitet i produktmiks, kapasitets- og lagerstyring samt innkjøp og logistikk er innført. I Finland har Stora Enso fullført forhandlinger om potensielle permitteringer ved divisjonens produksjonsanlegg. Kapasitetsjusteringsaktiviteter er på plass for å reagere på svingninger i etterspørselen.

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Smurfit Kappas og WestRocks styrer sier ja til sammenslåingen

I forrige uke kom det informasjon om at Smurfit Kappa og Westrock diskuterte en sammenslåing. Nå er det et faktum.
hands-1063442_1280

Lessebo har signert avtale med Addbrand

Lessebo Paper, som kaller seg en av verdens mest miljøvennlige boutique-papirfabrikker, inngår nå en ny grossistavtale med det svenske selskapet Addbrand, som er en grafisk forhandler i Norden for grafiske produkter og tjenester.
addbrandx

Visutech fortsetter å vokse – nå med Bobst

Etter mange år med å ha HP Indigo som produkt, skjer det nå store endringer hos Visutech. For bare noen uker siden ble et samarbeid med Fujifilm annonsert, på Labelexpo i Brussel kom neste kunngjøring. Visutech er nå distributør i Norden for Bobst.
Visutechxz

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx