Stora Enso setter ned prognosen bl.a. på grunn av svakt emballasjemarked

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 24 april 2023
OPPDATERT: 25 april
Kartong for flytende innhold holder stand i et svakt emballasjemarked. Bilde: Stora Enso.

Stora Enso annonserte i resultatprognosen i forbindelse med årssluttrapporten for 2022 at driftsresultatet for hele 2023 var forventet å være lavere enn for hele 2022 (1 891 millioner euro). Nå sier de at det blir mer enn det. Blant annet er emballasjemarkedet svakt. Dette sier de i en pressemelding.

«På grunn av betydelig lavere resultatprognoser for helåret 2023, er Stora Ensos nye prognose at driftsresultatet for helåret 2023 forventes å bli betydelig lavere enn for helåret 2022».

Endringen i resultatforventningene for hele 2023 skjer som følge av forverrede markedsutsikter, som forverret seg ytterligere mot slutten av første kvartal. Kostnadspress og markedsusikkerhet, som forventes å bli betydelig mer utfordrende i 2023 enn i 2022, tynger resultatene og reduserer kortsiktig synlighet for inneværende år. Denne markedssituasjonen vil fortsette å svekke forbrukertilliten, noe som resulterer i lavere privat konsum, som påvirker alle divisjoner. Sammenlignet med 2022 forventes konsernets marginer å bli negativt påvirket av økende kostnader, fremfor alt i forhold til energi, trevirke og kjemikalier.

Hele emballasjemarkedet er i en svekket tilstand. Spesielt etterspørselen etter bølgepappråstoff forventes å forbli svak, men også konsumentkartong viser tegn til svekkelse, med unntak av væskekartong.

Byggesektoren opplever fortsatt utfordringer med lavere antall utstedte byggetillatelser og igangsetting av nye boliger. Dette forventes i løpet av året å ha en midlertidig innvirkning på etterspørselen for avdelingen Wood Products.

I tillegg til høyere kostnader for massevirke, forventes et svekket globalt tremassemarked å tynge Biomaterials-divisjonen. Tilgjengeligheten av massevirke forblir tett.

For å håndtere volatilitet vurderes variable kostnader kontinuerlig. Det iverksettes forberedende tiltak for å reagere på svingninger i etterspørselen, med styrkede tiltak for kostnadskontroll. Andre tiltak som prissetting, fleksibilitet i produktmiks, kapasitets- og lagerstyring samt innkjøp og logistikk er innført. I Finland har Stora Enso fullført forhandlinger om potensielle permitteringer ved divisjonens produksjonsanlegg. Kapasitetsjusteringsaktiviteter er på plass for å reagere på svingninger i etterspørselen.

Les mer

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Metsä Boards falskartongmaskin er nå størst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, innviet sin oppgraderte fals-kartongmaskin i Husum, Sverige, 11. april.
Ribbon-has-been-cutx

Mondi ble snytt, det ble IP som kjøper DS Smith

International Paper og DS Smith har kommet til enighet om vilkårene for en avtale der IP vil kjøpe DS Smith. Avtalen forventes å bli fullført i fjerde kvartal i år. Med andre ord gikk handelen forbi Mondi, som var den første til å signalisere at de ønsket å kjøpe DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

DS Smith inngår partnerskap med svenske Jonsac

DS Smith inngår avtale med svenske Jonsac. Partnerskapet innebærer et samarbeid for å akselerere overgangen fra plast- til papirposer i netthandelsmarkedet i Europa.
Assets-imagesDS-Smith-Emballage-032-2024x

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx