Stabilt driftsresultat i Nortura i første tertial

PUBLISERT: 21 juni 2017
OPPDATERT: 26 januar


Nortura oppnådde godt salg av pølser og bacon i første tertial, og markedsandelene økte for disse kategoriene. Konsernsjefen er tilfreds med resultatet.

Gilde og Priors samlede andeler i dagligvarehandelen er på samme nivå som i fjor. Salget av lammekjøtt ble 30 prosent høyere enn i fjor. Inntektene i 1.tertial ble i overkant av sju milliarder kroner, mens bruttomarginen endte på 29,5 prosent.

– Jeg er tilfreds med et opprettholdt resultatnivå i et tertial som historisk er svakt sammenlignet med øvrig del av året, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

Stabil resultatutvikling
Konsernet har samlet sett en stabil resultatutvikling i første tertial, drevet av god resultatvekst for datterselskap og økt salg av pølser og bacon. Ekstraordinære tiltak for å redusere overskuddet av lammekjøtt har gitt salgsvekst på cirka 30 prosent mot fjoråret.

Samtidig faller salget i viktige kategorier som pålegg og ferdigmat. I kombinasjon med økte kostnader i driften, gir dette en negativ resultatutvikling i morselskapet. Omsetningen i storkjøkkenmarkedet er også svakere enn fjoråret, men det er tegn til bedring fra og med april.

– Jeg opplever at vi jobber godt sammen med handelen, og er glad for økningen i viktige kategorier og ikke minst en svært god utvikling i salget av lam, sier Kolberg.

Egne merkevarer preger dagligvaremarkedet
Dagligvaremarkedet preges fortsatt av kjedenes satsning på egne merkevarer (EMV), men markedsandelen for dette segmentet har, etter flere år med vekst, hatt en uendret andel på 38,3 prosent fra samme periode i 2016.

På sine egne merkevarer har Nortura hatt en liten vekst på 0,3 prosentpoeng etter flere år med nedgang.

– Vi har i mange år sett en negativ utvikling for andelen til våre merkevarer. At noen viktige kategorier tar markedsandeler og totalandelen opprettholdes er gledelig, sier Kolberg.

Underskudd i første tertial
Resultatet før skatt viser et underskudd på 19 millioner kroner i første tertial, og dette er 21 millioner kroner bedre enn i 2016.

Høyere inntekter fra tilknyttede selskaper og engangseffekter fra endret regnskapsmessig behandling av over-/ underkurs ved emisjoner og tilbakekjøp av obligasjonslån gir positive engangseffekter på finansresultatet i perioden.

På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje.

Resultatene

  • Driftsinntektene økte med sju prosent i tertialet, men skyldes i vesentlig grad overgang til endret lengde for regnskapsperioder (fra fast antall hele uker til ordinær kalendermåned).
  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1.tertial 2017 ble 196 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet ble 2,8 prosent, 0,1 prosent lavere enn i 1.tertial 2016
  • Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial 2017 ble seks millioner kroner, en økning på fire millioner kroner.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada