Rekordstort sorteringsanlegg for plastemballasje innviet i Sverige

PUBLISERT: 4 juni 2019
OPPDATERT: 26 januar

Det nye sorteringsanlegget i Motala skal kunne ta i mot all plastemballasje fra svenske hsholdninger.|Mattias Philipsson,, VD iSvensk Plaståtervinning, holdt innvielsestalen i Motala.

Europas største sorteringsanlegg for plastemballasje er innviet i Motala i Sverige. Her kan all svensk  husholdningsplast sorteres automatisk.

Anlegget i Motala Företakspark er bygget i de gamle lokalene til Electrolux og har kostet 265 millioner kroner. Bedriftene som omfattes av produsentansvaret for plastemballasje har finansiert det automatiske sorteringsanlegget.

Les også: To avfallsstrømmer er ideelt for sirkulær økonomi

Sorteringsanlegg for plastemballasje
Mattias Philipsson,, VD iSvensk Plaståtervinning, holdt innvielsestalen i Motala.

Eierselskapet Svensk Plaståtervinning (tidligere Plastkretsen) skriver i en pressemelding at de har en tydelig visjon: All plastemballasje på det svenske markedet skal gjenvinnes og bli til nye plastprodukter.

Med Europas største og mest effektive anlegg for plastgjenvinning tar selskapet et stort skritt i denne retningen.

– Plast er et fantastisk material som gjør samfunnet vårt mulig. Men vi vet også at plast som ikke gjenvinnes er sløseri med felles ressurser. For å kunne bruke plast i framtiden kreves en ansvarlig og effektiv innsamling og gjenvinning, sa Mattias Philipsson, VD i Svensk Plaståtervinning i sin innvielsestale.

– Nå har vi forutsetningene for å ta vare på plastens verdi som gjenvunnet råvare fullt ut.

Sorterer 20 tonn plastemballasje i timen

Anlegget kan sortere 20 tonn plastmaterialer per time og har kapasitet til å ta imot all plastemballasje fra svenske husholdninger.

Det kan sortere 10 forskjellige fraksjoner med en renhetsgrad på over 95 prosent.

– Det gjør at plastråvaren som forlater vårt anlegg er av meget høy kvalitet og kan brukes til mange nye plastprodukter. På en måte gir vi plasten et nytt liv, sa Mattias Philipsson.

Vi nå EUs materialgjenvinningsmål innen fem år

I forbindelse med innvielsen av sorteringsanlegget ble det også arrangert en paneldebatt. Der var deltakerne enige om å arbeide for å nå EUs gjenvinningsmål innen fem år. Til årsskiftet 2019/2020 skal aktørene presentere et veikart for å nå dette ambisiøse målet.

– Jeg er både glad og stolt over at alle aktørene støtter initiativet som vi kaller «Plastsprånget 2025»., sier Mattias Philipsson.

– Det betyr at vi 2025 skal ha oppnådd målet om 55 prosent gjenvinning. Det styrker forutsetningen for at Sverige skal bli verdensledende i gjenvinning av plastemballasje.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx