Smurfit Kappa deltar i prosjekt for lagring av grønt hydrogen

PUBLISERT: 12 august 2020
OPPDATERT: 26 januar

Ved denne papirfabrikken i Frankrike skal en demonstrator for lagring av fornybar strøm bygges.

Papirfabrikken i Saillat-Sur-Vienne i Frankrike deltar i Hyflexpower, verdens første innovasjonsprosjekt for lagring av fornybar energi.

Utvelgelsen ble offentliggjort da EU-kommisjonen publiserte rapporten «Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe».Rapporten redegjør for den viktige rollen hydrogen kommer til å spille for CO2-nøytralitet og energiomlegging i det nye europeiske initiativet Green Deal.

Høyinnovativ forskning

På papirfabrikken i Saillat-Sur-Vienne vil det bli utført høyinnovativ forskning som for en stor del finansieres av EU-kommisjonen. Hensikten er å bevise at hydrogen kan fremstilles av fornybar strøm og etter hvert erstatte opptil 100 prosent av den naturgassen som i dag brukes i kraftvarmeverk.

Den globale energisektorens overgang fra produksjon og forbruk av energi basert på olje, naturgass og kull er en viktig faktor for å redusere effekten av klimaforandringene.

De fornybare energikildene som vind- og solkraft har imidlertid en utfordring når det gjelder lagring av energien ved fluktuerende etterspørsel, og det er her hydrogen kan spille en rolle.

Fleksibel lagring av hydrogen

Hyflexpower skal vise at fornybart hydrogen kan lagres på en fleksibel måte og deretter drive en industriell turbin med høy effekt. Prosjektet omfatter implementering av verdens første demonstrasjon av power-to-X-to-power med en avansert hydrogenturbin.

En rekke interessenter deltar i prosjektet, herunder Engie Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, ARTTIC, German Aerospace Center og universitetene i Aten (Hellas), Lund (Sverige), Duisburg-Essen (Tyskland) og UCL London (Storbritannia.

Prosjektet representerer en investering på 15,2 euro, hvorav to tredeler finansieres av Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Laurent Sellier, COO i S,murfit Kappa Paper & Board Europe har følgende kommentar til utnevnelsen:

Fra strøm til annen energi til strøm

– I Smurfit Kappa har vi et sterkt fokus på innovasjon og energieffektivitet. Vi er svært glade for å ha blitt utvalgt til å delta i dette prosjektet.

– Vårt anlegg i Saillat-Sur-Vienne er en perfekt lokasjon for denne banebrytende forskningen, på grunn av det kombinerte kraftvarmesystemet og fabrikkens gunstige størrelse.

– Vi ser frem til å samarbeide med alle interessenter for å sikre at prosjektet blir en suksess og kan fungere som en veiviser for den globale energisektorens omstilling fra fossilbaserte til karbonfrie energikilder.

Hyflexpower-prosjektet skal utvikle teknologi som kan brukes i hele power-to-X-to-power-syklusen (Power-to-X/P2X betyr konvertering av strøm til annen energi). Det installerte demonstrasjonsanlegget på Saillat-sur-Vienne-fabrikken skal brukes til å lagre overskudd av fornybar strøm i form av grønt hydrogen.

I perioder med høy etterspørsel vil det lagrede hydrogenet brukes til å levere elektrisk energi til strømnettet.

 

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx