Slik er planene for det nye sorteringsanlegget for plast

PUBLISERT: 7 desember 2021
OPPDATERT: 26 januar

|Plastretur er i gang med å prosjektere det nye sorteringsanlegget for plast.|Frede Syversen presenterte en ny rapport som Mepex har laget sammen med Norner (foto PØN Emballasjeforeningen).

Nyheten om disse planene ble først sluppet av Jens Olav Flekke på Emballasjedagene 2021. Prosjektleder Bjarte E. Grostøl røper nå  noen detaljer.

Plastretur er i gang med å prosjektere det nye sorteringsanlegget for plast.

– Vi leter etter en tomt på 50 mål for å kunne bygge anlegget som vil koste 650 millioner kroner og gi jobb til 30-40 ansatte, fortalte prosjektleder Bjarte E Grostøl på et møte i regi av Forum for fossilfri plast 7. desember.

– Anlegget er designet for å kunne sortere 90.000 tonn fordelt på mer enn 10 plastfraksjoner, fortalte han.

Det nye anlegget  skal bygges med den samme teknologien som brukes av ROAF og IVAR i Norge, og det nye sentralsorteringsanlegget i Sverige. Plastretur velger å bygge et slikt sorteringsanlegg fordi de mener at det trengs og de ikke kan se  at noen andre kommer til å gjøre det.

– Formålet med et slikt anlegg er å drive materialgjenvinningen opp. Anlegget vil være konkurransedyktig i forhold til europeisk industri, sa Grostøl som håper å sette spaden i jorden til høsten. Det forutsetter at de finner en egnet tomt raskt nok.

Et nytt sorteringsanlegg vil trolig gi bedre kvalitet på resirkulert plast,  men det må mer til for å kunne øke materialgjenvinning av plast.  Det finnes nemlig flere flaskehalser i verdikjeden, og de blir ifølge Grostøl trangere og trangere bakover i verdikjeden. – Den største utfordringen er å få tak i nok plast fra husholdningene, sa prosjektlederen.

Ny rapport fra Mepex og Norner
Frode Syversen presenterte en ny rapport som Mepex har laget sammen med Norner (foto PØN Emballasjeforeningen).

Mepex har sammen med Norner laget en rapport kalt «Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % i 2o25»
– Den viser blant annet vi må flytte 140.000 tonn fra forbrenning til materialgjenvinning årlig. Vi skal hente ut mer emballasje enn i dag, men det er også andre sektorer der det er mye å hente, som tekstilbransjen, forklarte daglig leder Frode Syversen i Mepex.

I dag er verdikjeden for plast mest lineær, ifølge rapporten. Husholdningsplast utgjør en vesentlig andel, men mye av denne plasten er uegnet for gjenvinning.

– Hensynet til gjenvinnbarhet bør inn i designfasen, og man bør også designe for å bruke mindre plast. Gjenvinning i lukkede sløyfer bør innføres på definerte produkter, kommenterte Syversen.

I rapporten har man også sammenlignet nytten ved enten å bygge fem nye regionale sorteringsanlegg eller et nasjonalt sorteringsanlegg for finsortering.

Kommunene mangler penger

Skal målene om 50 prosent materialgjenvinning nås innen 2025, må det også gjøres noe for å øke innsamlingen  av plast i kommunene. En felles merkeordning vil gjøre det enklere for forbrukerne å sortere riktig. Men trolig må det flere tiltak til for at det skal monne, ifølge Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene.

– Det foreligger krav om 70 prosent utsortering, men det koster mye penger, som kommunene ikke har og som de ikke kan hente noe sted i dag, kommenterte han.. Dagens system er ikke godt nok skrudd sammen, sa han.

Stig Ervik , administrerende direktør i Norsirk, påpekte at det ikke er avklart i Avfallsforskriften paragraf 7  hvem som eier emballasjeavfallet.

Forum for fossilfri plast drives av Zero som arrangerer frokostseminarer om aktuelle emner som angår resirkulering av plast og bruk av bioplast.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx