Skogsindustriene kommenterer på EU-kommisjonens forslag om rammeverk for skogsovervåking

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 28 november 2023
OPPDATERT: 28 november
Bilde: Skogindustriene

Skogsindustriene hilser ambisjonen velkommen med forslaget som EU-kommisjonen la fram i dag om overvåking av unionens skoger. Men ser samtidig risikoer for at det blir ineffektivt. Det er ikke klart hvordan rammeverket forbedrer kunnskapstilstanden om skogens ulike funksjoner og dens biologiske mangfold. Dette gjelder spesielt for land med inventarsystemer som allerede deltar i internasjonal utveksling av skogdata.

– Vi ønsker velkommen ambisjonen om å skape bedre kunnskap om tilstanden til Europas skoger. Samtidig risikerer fokuset på satellittdata og geografiske data delvis å undergrave formålet med forslaget. Vi har allerede velfungerende nasjonale lagersystemer og internasjonale samarbeid rundt datainnsamling. Det er viktig at det ikke skjer dobbeltarbeid innenfor eller i tillegg til eksisterende systemer, og at de ikke undergraves, sier Viveka Beckeman, administrerende direktør i Skogsindustriene.

Risiko for fokusskifte

Det er mange medlemsland, også i Norden og Sentral-Europa, som har velfungerende overvåkingssystemer som har vært i bruk lenge. I Sverige har Riksskogtaxeringen overvåket skogens tilstand i hundre år. Nasjonale inventarsystemer som Riksskogtaxaringen er imidlertid ikke bygget for å gi digitale kartbilder på EU-nivå, men for å effektivt skape et sammensatt bilde av tilstanden til den svenske skogen ved å sammenstille data fra mange såkalte prøveområder.

– Det er en risiko for at forslaget vil flytte fokus fra det faktiske behovet for å bygge et basisinventar i enkelte medlemsland og metodeutvikling for mer kvalitative data om biologisk mangfold. I tillegg mangler det handlingsrom til å velge indikatorer ut fra hva som er relevant innenfor et medlemsland eller en region, sier Viveka Beckeman, administrerende direktør i Skogsindustriene.

Behov for forbedret innsamling

Skogsindustriene ser behov for forbedret innsamling og forvaltning av informasjon om skogen. Hvordan digitalisering kan brukes for å fremme bærekraftig utvikling i skogbruket er blant annet fokus i et pågående nasjonalt forskningsprosjekt. I Skogsindustrienes Fremtidsagenda er også nye målemetoder og forskning på biologisk mangfold prioriterte grep for å oppfylle løftet om levedyktig skog med et rikere biologisk mangfold.

Kommisjonens forslag skal nå behandles i Ministerrådet og av Europaparlamentet, hvis nåværende funksjonstid snart utløper. Skogsindustriene krever at relevansen, målbarheten og betydningen av de foreslåtte indikatorene for ulike samfunnsmål vurderes nøye av medlemslandene, spesielt av de som allerede har velfungerende lagersystemer.

Les mer

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Ny stor forretningsavtale på gang - Mondi vil kjøpe DS Smith

Det rører på seg blant de store emballasjeselskapene. For ikke så lenge siden kjøpte Irland-baserte Smurfit Kappa amerikanske WestRock og danner en virksomhet verdt tjue milliarder dollar. Nå tilkjennegir østerrikske Mondi at de ønsker å legge inn et bud på britiske DS Smith.
Businessmen

Marabou melkesjokolade får ansiktsløftning

Marabous sjokoladeplater vil få et nytt, mer moderne utseende, men den unike smaken og den velkjente gulfargen med rød logo vil bestå.
marabou_hjartbit_packshot

Lyse fremtidsutsikter for produksjonsutstyr for emballasje

Prognosene ser lyse ut for de globale markedene for emballasjemaskiner de neste årene. Asia-Stillehavsregionen vil opprettholde ledelsen den har i dag. Dette fremgår av den amerikanske PMMI Business Intelligence-rapporten "2023 World Packaging Machinery".
pavel-neznanov-w95Fb7EEcjE-unsplashx

Siste nytt

World Packaging Organisation gir global stemme til emballasjeindustrien

Den nye presidenten for World Packaging Organization, Luciana Pellegrino, har tiltrådt – den første kvinnen i denne rollen i den globale organisasjonens historie. Her deler hun sin strategi og visjon med Lindy Hughson, sjefredaktør for det australske magasinet Packaging News.
Pellegrionx

Siste nytt fra bioplastindustrien presenteres i København 11. april

11. april arrangeres Nordic Bioplastic Conference 2024 i København, et arrangement som vil ta for seg innovasjoner innen biobaserte og biologisk nedbrytbare plastmaterialer.
Industriens-hus-1024x468-1

4. april samles den nordiske flexotrykkbransjen i Helsingør

4. april samles flexotrykkbransjen på Marienlyst Strandhotel like utenfor Helsingør. Absolute Flexo Future 2024 er organisert av det danske Flexo Forum og SweFlex.
marienlyst-2

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x