Sju utfordringer for emballasjeprodusenter

PUBLISERT: 8 januar 2019
OPPDATERT: 26 januar


Bølgepappmaskinprodusenten Bobst har avdekket sju utfordringer i emballasjeproduksjon og hva disse betyr for trykkere og konverterere.

Det skjer store endringer når det gjelder trykk og konvertering av emballasje, både når det gjelder etiketter, fleksibel emballasje, foldekartong og bølgepapp. Bobst mener det er viktig at konverterere forstår og er forberedt på disse utfordringene.

– I Bobst Group er vi i tett kontakt med markedet for å sikre at våre kunder og fremtidige klienter har de løsningene de trenger i et skiftende miljø. Vi anbefaler at man setter seg nøye inn i de sju hovedpunktene, skriver Bobst i en pressemelding.

1 Emballasjens rolle – å beskytte, levere og appellere
Rollene til emballasjen har blitt utviklet gjennom årene. Å beskytte produktet er fortsatt første prioritet. Dette må gjøres på en bærekraftig måte, ved å bruke tynnere materialer og mer sofistikert design.

Rask utvikling av nye formater i detaljhandelen, for eksempel til netthandel, gjør at leveringsmekanismene for esker blir mer komplekse. Emballasjeproduksjon må gjøres raskere og på en annen måte, noe som krever mer produktive og fleksible maskiner som leverer høyeste kvalitet.

De nye trendene krever kortere serier, repeterte ordre og fleksibilitet. Det øker presset på konvertererne som må justere kapasiteten i produksjonslinjene for emballasje.

2 Konvensjonell og digital
I flere tiår har trykking og konvertering av emballasje skjedd med konvensjonelle metoder. Nye digitale løsninger gjør det mulig med store fremskritt. Det innebærer at merkevareeiere og konverterere kan gjøre ting som tidligere ikke var mulig.

Digitaltrykk vil ikke erstatte analoge trykkmetoder fullstendig men den vil gi den fleksibiliteten som trenges for å kjøre kortere produksjonsserier drevet av trender som kundetilpasning og behov for sikkerhet og sporbarhet.

Bobst investerer tung i digital kapasitet for emballasjetrykk for en lang rekke substrater. Men selv om det er liten tvil om at digitaltrykk vil gi et positivt bidrag til emballasjeproduksjon, kreves det mer enn en digitalpresse for å kunne levere effektiv emballasjeproduksjon.

3 Digitalisering av arbeidsflyten
En av de største utfordringene er håndtering av forskjellige grensesnitt mellom forskjellig utstyr og mellom merkevareeieren, byrået, trykkerne og konvertererne. Automatisering vil kunne bidra til optimering av maskinenes oppetid.

Det vil også kunne effektivisere kommunikasjonen mellom de som bestillere eskene, de som bruker dem og alle andre aktører i forsyningskjeden. Mens trykkerier og konverterere er opptatt av å velge produktive maskiner, undervurderer de ofte kompleksiteten i arbeidsflyten.

Det er her Bobst mener at de kan bidra med ekspertise. Maskinenes oppgitte topphastighet ved trykk og konvertering er teoretisk inntil de er tilpasset effektiv produksjon til rett pris.

4 Kostnadspress
Vi lever i en verden der alle vil ha mer for samme – eller aller helst –  til lavere pris. Merkevareeiere, som til syvende og sist bestemmer hvordan emballasjen skal være, ønsker bedre, raskere, mer kundetilpasset, sikrere emballasje, men de vil ikke betale mer.

Sannheten for emballasjeproduksjon er at kostnadene for en eske ikke må være høyere enn den er i dag. Produksjonskostnadene for emballasje påvirkes av tre elementer: Kvalitet, produktivitet og pris. Disse tre faktorene er alle veldig viktig og bør ikke sees isolert, men samlet i verdikjeden fra design til konvertering og pakking.

Alle vet at en kjede aldri er sterkere enn det svakeste leddet. Det samme gjelder emballasjeproduksjon, spesielt når man har integrert arbeidsflyt.

Bobst mener det er mulig å integrere digitaltrykk med kvalitetskontroll og nullfeilkonvertering i hele verdikjeden slik at kundene kan stole på at de får topp kvalitet til best pris.

5 Bærekraft
Emballasjeprodusenter må kunne håndtere mer avanserte substrater, tynnere materialer og mer utfordrende design. Samtidig må produktiviteten opprettholdes, fleksibiliteten økes og kostnadene holdes nede.

Ideell avfallshåndtering innebærer at emballasjen må produseres uten feil. Evnen til å håndtere repeterte ordre og forandringer i forskrifter og regler vil ligge høyt på kravlisten.

Når det gjelder bærekraft, må man også se fremover og forsøke å se for seg hva man skal trykke i morgen, ikke bare i dag.

6 Videreutdanning og rekruttering
Det kan være utfordrende å ansette medarbeidere i denne bransjen. Talentfulle individer som fullstendig forstår bransjens krav er sjelden vare, og bransjen blir ofte sett på som mindre attraktiv enn andre.

Overgangen til digitale løsninger i hele verdikjeden kan gjøre emballasjeproduksjon mer attraktiv. Opplæring av eksisterende stab må derfor integreres i planleggingen.

Bobst har selv valgt å møte denne utfordringen gjennom samarbeid med universiteter, skoler og lærlingordninger.

7 Service
Det daglige forholdet med leverandører bør ses på som om de er partnere. Innføringen av Internet of Things innebærer at stadig mer utstyr kan tilknyttes direkte med produsentene. Preventivt vedlikehold vil dermed ikke lenger være science fiction.

Bobst har en komplett pakke med tjenester som omfatter hele trykk- og konverteringsprosessene

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx