Sirkulær økonomi er en mulighet, ikke en byrde

PUBLISERT: 13 september 2016
OPPDATERT: 26 januar

||

– Vi må se på sirkulær økonomi som en mulighet, ikke en byrde. Det sa Henrik Lystad i Avfall Norge under en konferanse om sirkulær økonomi 13. september.

Konferansen, som ble arrangert av OREEC, tok utgangspunkt i avfallsbransjens arbeid på tvers av bransjen for å lykkes med å utnytte ressursene bedre i en sirkulær økonomi. Den norske avfallsbransjen er i sterk vekst og har nå 8.000 ansatte som omsetter for cirka 25 milliarder kroner.

Veikart for sirkulær økonomi
– Avfallsbransjen har utviklet et «Veikart for sirkulær økonomi» som viser hvordan den sirkulære økonomien kan få stor betydning for norsk konkurransekraft og verdiskapning, fortalte Henrik Lystad i Avfall Norge.

Veikartet beskriver avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i overgangen til en sirkulær økonomi, og peker på utfordringer og muligheter som bransjen selv kan arbeide videre med. Samtidig anbefales tiltak som myndighetene kan iverksette for å fremme ønsket utvikling.

– Uten en god involvering av avfalls- og gjenvinningsbransjen, blir det ingen sirkulær økonomi, fastslo Lystad.

Norge har mye å gjøre
Trolig vil EU vedta sin pakke for sirkulær økonomi i 2017. Pakken kommer sannsynligvis til å fremme økodesign og tiltak som skal øke etterspørselen etter resirkulerte råvarer.

– Filosofien er å utnytte Europas sterke produksjonskultur til å skape vekst gjennom gjenbruk av materialer. Det innebærer for eksempel økte krav til materialgjenvinning av emballasje, sa Lystad.

Norge er på ingen måte i mål når det gjelder gjenvinning av husholdningsavfall. Her har industrien kommet mye lenger, trolig fordi de sparer penger på å øke gjenvinningen.

Et stort potensial
– Norge er ikke best på materialgjenvinning, men det er et stort potensial. Vi må se på sirkulær økonomi som en mulighet, ikke en byrde. Økt materialgjenvinning vil gi nye jobber og økonomisk vekst, sier Lystad.

Stortinget har bedt regjeringen om en melding om sirkulær økonomi fra regjeringen, og ifølge Lystad vil avfallspyramiden komme inn i denne. Avfallspyramiden er en modell som viser hvilke tiltak som gir best resultat (se bilde).

Selv om Norge henger noe etter når det gjelder materialgjenvinning, mener Lystad at norsk teknologi kan brukes i Europa for å effektivisere sorteringen av innsamlet emballasje og annet avfall.

PS Hovedtemaet for Emballasjedagene 2016 er «Hvordan kan bærekraftig emballering bidra til økt verdikskaping og styrke bedriftenes konkurransekraft. Les mer og meld deg på her.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada