PRE vil innføre ny praksis for plastavfall i Europa

PUBLISERT: 7 november 2018
OPPDATERT: 26 januar

I Europa har det vært vanlig å eksportere store mengder plastavfall i stedet for å opprette innenlandsk gjenvinning. Det kinesiske importforbudet endrer markedet.

Mange land har nå fått et stort problem bestående av uønsket avfall i fanget. Det kinesiske importforbudet for avfall har ført til at noen kommuner i europeiske land har sluttet med separat plastinnsamling, da plasten blir for dyr å gjenvinne.

Samtidig må noen regioner håndtere «fjell» av plastemballasje, og resultatet er at de ber forbrukerne sortere plast i restavfall som ender opp som drivstoff eller annen gjenvinning.

I strid med avfallspyramiden
Disse metodene er i strid med avfallspyramiden, som er det overbyggende prinsippet i Avfallsdirektivet, hevder Plastic Recyclers Europe (PRE). Siden verdifulle ressurser går tapt, må dagens praksis, som verken er bærekraftig eller effektiv, legges om, mener de.

I den tidligere avfallshåndteringen ble ikke plastavfall skikkelig innsamlet og sortert i Europa. Dermed har kvaliteten på plastavfall vært dårligere enn for andre materialtyper.

For å sikre kvaliteten slik at innsamlet plast kan selges videre til resirkuleringsbedrifter, må plasten være sortert etter polymertype.

Ikke gode nok ordninger i EU i dag
I EU er det ikke gode nok ordninger for sortering og håndtering av plastavfall. Det kinesiske forbudet mot import av plastavfall gir en mulighet for å beholde avfallet i EU og drive markedet mot sirkulær økonomi.

Oppbygging av skikkelig innsamling, kvalitetssortering og effektive gjenvinningssystemer vil gi et betydelig antall grønne arbeidsplasser i Europa.

I tillegg vil CO2-utslipp og råvareforbruk reduseres, noe som sparer miljø og naturressurser.

Samarbeid i verdikjeden for plast
Plastic Recyclers Europe (PRE) mener at endring av avfallssystemene bare kan oppnås med samarbeid mellom alle interessenter i verdikjeden for plast. 

Dette gjelder også merkevareeiere som vil gjøre produktene mer resirkulerbare og forbrukere som må oppmuntres til gode sorterings- og gjenvinningsvaner.

Å opprette et bærekraftig avfallssystem for plast vil generere kostnader i starten, men i det lange løp vil det gi sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler.

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx