Plastretur tar over driften fra Grønt Punkt Norge

PUBLISERT: 28 mars 2022
OPPDATERT: 26 januar


Fra januar vil Plastretur ta over driften fra Grønt Punkt Norge, som har driftet innsamling og gjenvinning på vegne av Plastretur AS siden 2008.


Plastretur AS er et av fem returselskap som eier Grønt Punkt Norge AS. Selskapet ble etablert i 1995 og eies av varehandelen, emballasje- og vareprodusenter med om lag 1/3 hver.
De siste 14 årene har Plastretur hatt en driftsavtale med Grønt Punkt Norge, som betyr at driften av innsamling og gjenvinning av plastemballasje blitt gjort av Grønt Punkt Norge.

For å møte kravene til økt materialgjenvinning har styret i Plastretur valgt å gjenoppta egen drift av returordningen fra 1. januar 2023. Selskapet skal ansette en administrerende direktør som får ansvar for å videreutvikle effektive driftsmodeller og påvirke rammebetingelser som møter myndighetenes krav og morgendagens mål for betydelig økt innsats med materialgjenvinning av plast.

Plastretur vil også ha ansvaret for avtaler og forhandlinger med kommunale og private innsamlere, transport, videreforedling av plastemballasjen og rapporteringen til miljømyndighetene. Fem ansatte i Grønt Punkt Norge overføres til Plastretur.

– Endringen innebærer en videreutvikling av samarbeidet og en helhetlig organisasjonsstruktur i hele Grønt Punkt Norge-familien, for å være bedre rustet til å møte dagens og morgendagens miljøutfordringer. Rollefordelingen mellom Grønt Punkt Norge og returselskapene med klare ansvarsområder vil bli tydeligere, heter det i pressemeldingen.

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg