PET-bransjen ønsker mer økodesign og gjenvininng som er tilpasset avfallstrømmene

PUBLISERT: 9 august 2017
OPPDATERT: 26 januar


Utbyttet hos europeiske PET-gjenvinnere har sunket fra 73 prosent til 68 prosent i gjennomsnitt siden 2011. Dette gir økte kostnader og mer svinn.

Det er mange årsaker til nedgangen, ifølge Plastic Recyclers Europe. For det første har den teknologiske utviklingen gått i retning av lettere emballasje, noe som fører til at flaskene blir tynnere.

Grensen for sirkularitet er nådd
Dette gir for det første høyere fuktighet i PET-ballene. På den andre siden vil tynnere flak med større sannsynlighet kastes ut i gjenvinningsprosessen.

Denne trenden har dermed ifølge Plastic Recyclers Europe nådd sine grenser for sirkularitet til tross for at minimering av kildebruken er en av de grunnleggende tankene i den sirkulære økonomien.

For det andre har markedet for PET-produkter vekst forbi konvensjonelle flasker, og dette gir en mer kompleks avfallsstrøm. Markedet for andre typer PET enn flasker er nå på 18 prosent og er forventet å vokse ytterligere.

Gjenvinningsbransjen er ikke tilpasset avfallsstrømmen
Innsamlingssystemene har imidlertid ikke tilpasset seg endringene i avfallsstrømmen for PET. Ugjennomsiktige PET-flasker og -skåler havner som oftest sammen med farget PET. Disse to produkttypene representerer 20 prosent av innholdet i innsamlet farget PET i Frankrike.

– Selv om PET er den plasten som gjenvinnes mest, bør alle involverte parter jobbe med økodesign av PET-produkter for å øke gjenvinnbarheten, sier Casper van den Dungen, styreformann og visepresident i PET Working Group.

– Samtidig må sorteringskravene straks oppdateres for å sikre kvaliteten av gjenvunnet PET fra flaskestrømmen. Programmene for utvidet produsentansvar må støtte opp om å utvikle nye dedikerte strømmer for ugjennomsiktige PET-flasker og -skåler.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada