Orkla og Elopak viser vei for fossilfri emballasje

PUBLISERT: 12 desember 2017
OPPDATERT: 26 januar
||||||

Alle er enige om at den marine forsøplingen må opphøre, og mange er interessert i å tilpasse seg en sirkulær økonomi. Orkla og Elopak er blant dem som viser vei.

Nok en gang inviterte Zero til «Forum for fossilfri plast», der både merkevareeiere, leverandører, organisasjoner møter hverandre og politiske representanter for å diskutere hvordan morgendagens plast skal utformes.

Fornybar plast i emballasje for rengjøringsmidler
Bård Bringsrud Svensen i Orkla Home & Personal Care fortalte at selskapet, som tidligere var kjent som Lilleborg, stort sett bruker fossile råstoff både i produkter og emballasjen, som for en stor del er engangsemballasje.

– Vi må derfor jobbe med å fylle på med fornybare råvarer og bruke resirkulert råstoff der vi kan, sa Svensen.

Selskapet har nylig lansert en bærekraftserie basert på alle de gode valgene, samtidig som produktet er godt nok til å gi nødvendig effekt uten å påvirke miljøet mer enn nødvendig.

På den nye serien er flasken laget i resirkulert PET, mens etikettene er laget av bio-PE.

– Korkene er ennå ikke laget av resirkulerte materialer, da skepsisen har vært stor. Men flere leverandører sier at de vil ikke levere dette på sikt, siden vi sier at vi vil ha det.
Bård Bringsrud Svensen sier at Orkla vil satse på denne merkevaren fremover.

Fornybar plast på fornybar kartong
Marianne Groven i Elopak fortalte om selskapets satsing på 100 prosent fornybare kartonger, som nå er ute blant flere kunder i flere land. Mest kjent for oss er TINE, som har planer å fase inn de fornybare kartongene i alle produkter.

– Vi skal bort fra bruk av fossil plast på skrukork og belegg. Vi har benyttet fornybar PE fra brasilianske Braskem, men har nå kjørt et prosjekt med PE basert på organisk restavfall i form av furuolje fra skogen, fortalte hun.

Begge løsningene er sertifisert som fornybare basert på massebalanseprinsippet. Den skogsbaserte plasten kommer fra nordiske skoger, mens den brasilianske er dyrket i jord som ikke er egnet for matproduksjon.

– For begge løsningen ligger miljøgevinsten i at vi unngår å ta ut fossile råstoff fra jorda.

Oslo byråd legger føringer for offentlige innkjøp
Geir Rossebø fortalte at Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune har fokus på grønne anskaffelser for å kunne halvere utslippene innen 2020.

– Oslo skal være en sirkulær by. Kommunen skal i all sin planlegging ta utgangspunkt i målet om en utslippsfri by, sa han. Det innebærer blant annet mer resirkulering, gjenbruk og deling, samt kategoristyring for å øke andelen bærekraftige materialer.

– Vi kommer til å gå for fossilfri plast, ikke nedbrytbar, da vi ikke har ordninger for å håndtere dette, sa Rossebø som ba om innspill fra salen om hvordan man kan øke etterspørselen etter fossilfri plast.

Det gjorde også stortingsrepresentant Per Espen Stoknes i MDG, som mente at plast ikke passer inn verken i biosfæren (organisk) eller teknosfæren (metall).

– Vi vil ha forbud mot ikke-nedbrytbar plast i fremtiden, sa han, uten å få særlig sympati fra salen for dette forslaget.

Satsing på forskning og utvikling
Derimot ble det foreslått at politikerne gjør en større innsats for å påvirke kommunene til å bli flinkere til å skille ut plast fra husholdningsavfallet og bevilge midler til forskning for å utvikle de materialtypene vi vil ha i fremtiden.

Handelens miljøfond er under etablering for å forvalte de pengene som kommer inn fra det ekstra vederlaget som skal innføres på plastbæreposer

– Vi håper at fondet kan bidra til å igangsette forskning og utvikling av nye materialer, sa Camilla Gramstad i Virke.  Hun anslår at fondet vil samle inn cirka 400 millioner kroner i året, og målet er å arbeide for å reduser forbruk/marin forsøpling, samt økt ressursutnyttelse av plast.

– Tre fagkomiteer skal nå på plass, og vi ber om innspill til hva fagkomiteene skal jobbe med, sa hun.

Nytt gjenvinningsregime for hardplast
Re-turn/Re-organic er nye selskaper som er opprettet av plastveteraner som vil skape vekst for organisk modifiserte kompositter. Sammen IVA, som er startet av unge mennesker som vil gjenvinne hardplast i Norge, vil de skape et nytt gjenbruksregime i Norge.

I dag formidler IVA plast som er sortert ut ved ROAF til Re Plano i Tyskland. Re-Organic vil finne nye bruksområder for de gjenvunnede materialene sammen med selskapet Flokk og få gjenvinningen hjem til Norge. Et nytt gjenvinningsselskap skal etablereres i Fredrikstad i 2020.

– Vår visjon er å gjenvinne mest mulig plast i Norge. Før vi får dette opp er det bedre å energigjenvinne plast enn at den havner i havet, sa Stein Diedrichson i Re-Organic.

Fornybar plast i Ikea-pose
Marius Gjerset i Zero fortalte at IKEA, som ikke kunne være tilstede, har skiftet ut plasten i sin berømte zip-pose, som omsettes i et opplag på 1,4 milliarder på verdensbasis, nå er skiftet ut med fornybar PE fra Braskem. Dette sparer 75 millioner fat olje i året.

Han fortalte også om Klimasats, der kommuner og avfallsselskaper kan søke midler for gode klimatiltak som fornybar plast. Søknadsfrist er 15. februar.

 

 

Les mer

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Siste nytt

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance