Nytt forum lager veikart for plast i en sirkulær økonomi

PUBLISERT: 2 september 2018
OPPDATERT: 26 januar
Kari Bunes og Ellen Behrens

«Forum for sirkulær plastemballasje» ble lansert av Emballasjeforeningen 13. august under et arrangement på Arendalsuka. Oppgaven er å lage et veikart for hvordan plastemballasje skal bli en positiv bidragsyter i den sirkulære økonomien. 

Ambisjonen i EUs plaststrategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangsplast og mikroplast begrenses. Forum for sirkulær plastemballasje er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom produsenter og brukere av plastemballasje, relevante fagmiljøer og representanter for returselskapene. 

Lager veikart for realisering av europeisk strategi
Hensikten er å utarbeide et veikart for hvordan aktørene i verdikjeden for emballasje i Norge kan bidra til å realisere den europeiske strategien for plast i en sirkulær økonomi. 

Mer konkret skal prosjektet foreslå virkemidler og tiltak for å nå målene om at all emballasje skal være mulig å gjenvinne, økt bruk av resirkulert emballasje, forbedret innsamling og resirkulering av emballasjeavfall og redusert forsøpling i naturen fra plastemballasje.

Den nyvalgte lederen av forumet, Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla, tror dialog og samarbeid er viktig for å lykkes med omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk av emballasje.

– Vi har en stor oppgave foran oss, å sørge for at plast ikke havner i naturen, men brukes om og om igjen i et sirkulært kretsløp. For å lykkes, er det behov for samarbeid mellom de ulike aktørene i verdikjeden og for dialog med myndighetene for å finne virkemidler som bidrar til å løse de konkrete utfordringene vi står overfor.  

Ansvarlig for Orklas bærekraftstrategi
Kan du fortelle litt om din rolle i Orkla og det arbeidet Orkla gjør internt for å tilpasse seg sirkulær økonomi?

– Jeg har ansvaret for Orklas bærekraftstrategi, og leder implementeringen av denne internt i konsernet. Utfordringene knyttet til klimaendringer og ressursbruk er store, og krever at næringslivet bidrar. 

– Samtidig medfører bærekraftsutfordringene kommersiell risiko og muligheter for næringslivet. For oss i Orkla handler bærekraftsarbeidet både om ansvar og om å sørge for at virksomheten er godt rustet for fremtiden. 

– Vi ønsker å ta vår andel av den reduksjonen i klimagassutslipp som er nødvendig for å nå togradersmålet og bidra til den sirkulære økonomien. Blant annet målsetter vi at all emballasjen vi bruker skal være mulig å gjenvinne innen 2025, og vi utforsker aktivt mulighetene for å øke bruken av resirkulerte emballasjematerialer.   

Økt gjenvinning kan løse mye
Forumet skal lage et veikart for hvordan plastemballasje kan sirkulere i verdikjeden. Vil det være snakk om store endringer fra dagens verdikjede?

– Ja og nei. Plast er et velegnet materiale som verden vil ha stor nytte av også i fremtiden. Det sentrale er å hindre at plast havner i naturen og å redusere klimagassutslippene knyttet til plastproduksjon. Begge deler oppnår vi ved å sørge for at plasten gjenvinnes. 

– For å få til dette, er det en rekke utfordringer som må løses. En del emballasjematerialer er ikke mulige å gjenvinne, resirkulert plastemballasje er ofte ikke tilgjengelig i de kvalitetene industrien har behov for, og resirkulert plast kan i liten grad brukes til matemballasje. Dette er eksempler på problemstillinger vi må løse.

 Felles innsats i verdikjeden
Du sier at samarbeid i verdikjeden er viktig. Ser du noen utfordringer med å få folk som vanligvis ikke samarbeider til å trekke i samme retning? 

– De ulike aktørene kan naturlig nok ha ulike interesser, og flere av bedriftene som deltar i dette prosjektet er konkurrenter. Det er likevel en del utfordringer på ikke-konkurransesensitive områder, som er felles for mange og krevende å løse alene. Jeg tror det er en stor styrke at vi har klart å samle aktørene i hele verdikjeden til felles innsats.  

Har dere satt en tidsplan for når et veikart for en sirkulær verdikjede kan være ferdig?

– Det er etablert fire arbeidsgrupper som starter arbeidet i disse dager. Målet er å ha veikartet klart før neste sommer.

Hvordan har mottakelsen og interessen for det nye forumet vært så langt?

Det er et bredt engasjement blant myndighetene, fagmiljøene, næringslivet og sivilsamfunnet for å redusere plastforurensningen i havet, og mange ønsker å delta i prosjektet. Vi vil legge opp til god involvering av bransjen og dialogmøter med myndighetene og relevante organisasjoner.

Følgende bedrifter er med i Forum for sirkulær plastemballasje:
RPC Promens Kambo
Bama Gruppen
Mills
Plastretur/Norfolier GreenTec
COOP
Orkla
Arcus
TINE
Grønt Punkt Norge
Schütz Nordic
Norner
Nofima
NHO
SINTEF
Elopak
ROAF
Wold Trade
NHO Mat og Drikke
Emballasjeforeningen

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx