Nye systemer tilbyr stålkontroll med plaststrømmene

PUBLISERT: 19 april 2021
OPPDATERT: 26 januar
Empower mener at det er en økonomisk og miljømessig nødvendighet å bidra med en digital plattform for digitalisering av plaststrømmene.|Wilhelm Myrer (Foto Empower).||Jørgen Ingeberg, prosjektleder i Cirular Packaging Cluster.
Empower og Holy Grail 2.0 er to systemer som kan gi full sporing i verdikjedene for plast, henholdsvis med Blockchain-teknologi eller med digital vannmerking.

Empower er et norsk selskap som vil løse plastforsøplingsproblemet ved å gi brukt plast en verdi. Ved å belønne fjerning av plastavfall, mener de at lekkasje av plast ti miljøet kan stoppes, Pantesystemer skal brukes som incentiv til å øke innsamling og gjenvinning av brukt plast.

Vil 7-doble verdien av plastavfallet
Wilhelm Myrer (Foto Empower).

– Plast er en ressurs som vi kaster vekk. Vi må gjøre et krafttak for å hindre at plast havner i havene., sa Wilhelm Myhrer i Empower under et webinar i regi av Circular Packaging Cluster.

Han mener at det er en økonomisk og miljømessig nødvendighet å bidra med en digital plattform for digitalisering av plaststrømmene.

– Dette skal sørge for at plast ikke kastes, og at kastet plast blir fanget opp før den blir blandet med andre strømmer. Det er mange rene plaststrømmer der ute, og vi vil 7-doble verdien av plastavfallet på denne måten.

Empower vil digitalisere alle plaststrømmene og bygge et sirkulært system der man ikke må betale for å bli kvitt plastavfall. De vil i stedet bruke incentiver for å få den sirkulære verdikjeden for plast til å fungere.

Sporing kan gjøres ved hjelp av QR-koder.

Det inkluderer et frivillig pantesystem der mange panter brukt emballasje. Pengene og emballasjen kan spores ved hjelp av QR-koder.

– Vi plukker inn data som er nødvendig gjennom hele verdikjeden, ikke bare eget ledd. Brukt plast skal bli tilgjengelig for dem som har bruk for det, og dette skal skje mens plasten er ren og ikke blandet med andre fraksjoner og restavfall. Vårt verktøy er laget for dette, sier Myhrer.

Vannmerker

På det samme webinaret presenterte Eva Schneider HolyGrail 2.0, som ble initiert av Ellen MacArthur Foundation og involverte Procter&Gamble, Danone, L’Oréal, PepsiCo, Nestlé og Henkel i tillegg til mange andre selskaper som senere kom til, deriblant ed klyngekollegene Tomra og Orkla.

– Bruk av vannmerker som informasjonsbærere skal gjøre det enklere å sortere brukt plast i automatiske sorteringsanlegg. Vannmerkene er ikke synlige for forbrukere og legges inni pikslene ved trykking av emballasjen. Vannmerkene kan også legges inn i støpte plastprodukter, fortalte Eva Schneider.

Jørgen Ingeberg, prosjektleder i Cirular Packaging Cluster.
Noen nye prosjekter i Circular Packaging Cluster

Jørgen Ingeberg, prosjektleder i Circular Packaging Cluster, redegjorde for noen nye prosjekter:

  • Resirkulering av polystyren godkjent for mat
  • HDPE godkjent for farlig gods
  • Returordning for PP-begre for matkontakt (ikke startet)

Klyngen har også startet et prosjekt om hvordan de skal kommunisere nyheter om prosjekter.

– Etter hvert skal det bli lettere å få informasjon om hva som skjer, selv man ikke får deltatt på seminar, fortalte Jørgen Ingeberg.

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx