Nye systemer tilbyr stålkontroll med plaststrømmene

PUBLISERT: 19 april 2021
OPPDATERT: 26 januar
Empower mener at det er en økonomisk og miljømessig nødvendighet å bidra med en digital plattform for digitalisering av plaststrømmene.|Wilhelm Myrer (Foto Empower).||Jørgen Ingeberg, prosjektleder i Cirular Packaging Cluster.
Empower og Holy Grail 2.0 er to systemer som kan gi full sporing i verdikjedene for plast, henholdsvis med Blockchain-teknologi eller med digital vannmerking.

Empower er et norsk selskap som vil løse plastforsøplingsproblemet ved å gi brukt plast en verdi. Ved å belønne fjerning av plastavfall, mener de at lekkasje av plast ti miljøet kan stoppes, Pantesystemer skal brukes som incentiv til å øke innsamling og gjenvinning av brukt plast.

Vil 7-doble verdien av plastavfallet
Wilhelm Myrer (Foto Empower).

– Plast er en ressurs som vi kaster vekk. Vi må gjøre et krafttak for å hindre at plast havner i havene., sa Wilhelm Myhrer i Empower under et webinar i regi av Circular Packaging Cluster.

Han mener at det er en økonomisk og miljømessig nødvendighet å bidra med en digital plattform for digitalisering av plaststrømmene.

– Dette skal sørge for at plast ikke kastes, og at kastet plast blir fanget opp før den blir blandet med andre strømmer. Det er mange rene plaststrømmer der ute, og vi vil 7-doble verdien av plastavfallet på denne måten.

Empower vil digitalisere alle plaststrømmene og bygge et sirkulært system der man ikke må betale for å bli kvitt plastavfall. De vil i stedet bruke incentiver for å få den sirkulære verdikjeden for plast til å fungere.

Sporing kan gjøres ved hjelp av QR-koder.

Det inkluderer et frivillig pantesystem der mange panter brukt emballasje. Pengene og emballasjen kan spores ved hjelp av QR-koder.

– Vi plukker inn data som er nødvendig gjennom hele verdikjeden, ikke bare eget ledd. Brukt plast skal bli tilgjengelig for dem som har bruk for det, og dette skal skje mens plasten er ren og ikke blandet med andre fraksjoner og restavfall. Vårt verktøy er laget for dette, sier Myhrer.

Vannmerker

På det samme webinaret presenterte Eva Schneider HolyGrail 2.0, som ble initiert av Ellen MacArthur Foundation og involverte Procter&Gamble, Danone, L’Oréal, PepsiCo, Nestlé og Henkel i tillegg til mange andre selskaper som senere kom til, deriblant ed klyngekollegene Tomra og Orkla.

– Bruk av vannmerker som informasjonsbærere skal gjøre det enklere å sortere brukt plast i automatiske sorteringsanlegg. Vannmerkene er ikke synlige for forbrukere og legges inni pikslene ved trykking av emballasjen. Vannmerkene kan også legges inn i støpte plastprodukter, fortalte Eva Schneider.

Jørgen Ingeberg, prosjektleder i Cirular Packaging Cluster.
Noen nye prosjekter i Circular Packaging Cluster

Jørgen Ingeberg, prosjektleder i Circular Packaging Cluster, redegjorde for noen nye prosjekter:

  • Resirkulering av polystyren godkjent for mat
  • HDPE godkjent for farlig gods
  • Returordning for PP-begre for matkontakt (ikke startet)

Klyngen har også startet et prosjekt om hvordan de skal kommunisere nyheter om prosjekter.

– Etter hvert skal det bli lettere å få informasjon om hva som skjer, selv man ikke får deltatt på seminar, fortalte Jørgen Ingeberg.

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx