Ny emballering kan gi økt inntjening på kjøttvarer

PUBLISERT: 17 oktober 2017
OPPDATERT: 26 januar


På en internasjonal konferanse i Danmark i september belyste man blant annet emballeringens rolle for å skape økt inntjening og tilpasning til sirkulær økonomi.

Konferansen Future Industrial Meat Production ble arrangert av Teknologisk Institut, DMRI, og Plast og Emballage var invitert for å gi bransjen innblikk i mulighetene med ny emballeringsteknologi.

Tre sesjoner
Future Industial Meat Production har besøkende fra store deler av verden og tar for seg nye utviklingstrender i kjøttbransjen. Det ble gjennomfør tre sesjoner:

  • “The voice of the Customer”
  • “Fourth industrial revolution – what’s in it for you?» 
  • “How to make Money in a low margin Industry”.

– Det brukes gigantiske beløp på mattrygghet og hygiene, og det anses som en hygienefaktor å være kvalifisert for å betjene forbrukerne, skriver senterleder Lars Germann om arrangementet i Medlemsnyt.

Store muligheter
Kjøttindustrien ser imidlertid muligheter for å konvertere noen av de massive omkostningene til ekte forretninger med interessant avkastning. Men selv om aller er enige om at emballasjen er viktig, for den ofte lite oppmerksomhet i kjøttindustrien.

– Bransjens muligheter er ifølge egen overbevisning meget stor. Det er utviklet mange spennende løsninger de siste årene, men hva skal til før løsningen når ut til produksjonsbåndet og forbrukerne, spør Germann.

Emballasjeinnovasjonen går i mange retninger, og Plast og Emballasje anbefaler å ta strømningene om mer bærekraftige løsninger alvorlig. Det gjelder også en høyeffektiv kjøttbransje og deres ansvar for å sikre minimalt matsvinn gjennom riktige emballasjeløsninger.

– Mattrygghet har alltid vært prioritert høyt, men nye løsninger kan løfte tryggheten enda høyere og gi forbrukerne trygghet for at maten som står på middagsbordet er helt trygg, skriver Germann.
– Vi mener også at fokus på bedre convenience kan sikre større markedsandeler.

Plast og Emballage ser seks trender knyttet direkte til emballasje:

  1. De grunnleggende basisfunksjonene for emballasje vil ikke endre seg. Det handler fortsatt om barriereegenskaper, holdbarhet og beskyttelse ved transport og håndtering.
  2. Convenience/enkelhet og oppfyllelse av personlige preferanser vil få stadig større betydning for forbrukernes valg.
  3. For europeiske matprodusenter blir evnen til å håndtere små mengder med stor variasjon en avgjørende konkurranseparameter.
  4. Emballasjens evne til å inngå i nye handelsformer blir viktigere. E-handel med matvarer stiller for eksempel spesielle krav til emballasjens evne til å opprettholde kjølekjeden.
  5. Bærekraft blir både et forbrukerkrav og et lovkrav.
  6. På individuelt nivå blir forsikringen om optimale matvaretrygghet stadig mer viktig.

 

Har forslag til løsninger
Plast og Emballasje har noen forslag til løsninger på de utfordringene kjøttbransjen har. Riktig brukt, vil de kun gi marginale meromkostninger, samtidig som varen får vesentlig høyere verdi.

Avansert mikrobølgeovn-emballasje er en effektiv måte å gi forbrukerne et hurtig kvalitetsmåltid med minimum bruk av energi.  Det nylig avsluttede EU-prosjektet PicknPack viser hvor effektiv automatisert og fleksibel matproduksjonen kan være hvis man starter med blanke ark og tenker samspill mellom produksjonsbåndets forskjellige funksjoner.

EPS er ifølge Plast og Emballage et utmerket material for distribusjon av temperatursensitive næringsmidler. Problemet er at dette ikke er bærekraftig material og at alternativene for gjenbruk er begrensede, fortsatt ifølge Plast og Emballage.

Risiko for å bli akterutseilt
– Med en riktig kombinasjon av biologisk nedbrytbare plastemballasjer og coatingteknologi kan man bruke papp og papir til forsendelser av produkter pakke med is. Men diskusjonen om bærekraft er både komplisert og kompleks.

– Det som står fast, er at det lar seg gjøre å lage papirbaserte kasser og beholdere i en kommersiell kvalitet med gode barriereegenskaper. Vi kjenner også veien til industriell skalering, men den siste utviklingen mangler.

Germann påpeker at for mange sitter på gjerdet og at man dermed risikerer å bli akterutseilt.

 

 

Les mer

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx

Siste nytt

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx