Nortura og KLF balanserer markedet for kjøtt og egg

PUBLISERT: 25 august 2016
OPPDATERT: 26 januar


Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er enige om å samarbeide om markedsbalansering av kjøtt og egg.

– Vi trenger en felles finansiert ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg i Norge sier Sveinung Svebestad og Ståle Gausen som er styreledere i hhv Nortura og KLF.

Felles innspill
Det nye forslaget innebærer blant annet at Nortura fortsatt er markedsregulator, men at det opprettes et Råd for Markedsbalansering for kjøtt og egg der både KLF og Nortura er representert.

Forslaget bygger på merknaden i Jordbruksoppgjøret i år om velfungerende verdikjeder og behovet for en konkurransenøytral markedsregulering finansiert av produsentene selv.

Målsettingen til KLF og Nortura har vært å få hele norsk egg- og kjøttbransje til å samle seg rundt ett felles innspill til den nye Landbruksmeldingen.

Mer fleksibel regulering
Det har vært vektlagt å få frem en velfungerende ordning som forenkler og skaper grunnlag for en mer fleksibel regulering av råvaremarkedene for egg og kjøtt.

– Det har vært viktig for både Nortura og KLF å selv ta ansvar for å foreslå en effektiv, konkurransenøytral, forutsigbar og rettferdig markedsordning til beste for bøndene og forbrukere i hele landet, sier de to styrelederne.

Hovedpunktene i avtalen mellom Nortura og KLF bygger på enighet om at
* Nortura skal fortsatt være markedsregulator
* Det opprettes et «Råd for markedsbalansering av kjøtt og egg» som skal innstille tiltak overfor Landbruksdirektoratet/Omsetningsrådet.  KLF og Nortura har lik representasjon. Dette vil effektivisere markedsreguleringen ved at alle parter kan fremme sine syn før innstillingen oversendes Omsetningsrådet.
* Arbeidet med å sikre økt oppslutning om frivillig produksjonsregulering skal styrkes.
* KLF og Nortura er enige om at det innføres en ekstern revisjonsordning som skal styrke kontrollen med utøvelsen av markedsregulatorrollen. Videre skal informasjonsrutinene gjennomgås og revideres for å sikre likebehandling av alle aktørene i bransjen.
* For å bedre forbrukertilbudet av norsk rødt kjøtt, foreslås det at reguleringen også skal gjelde for skåret kjøtt (og ikke bare hele dyr) slik at forbrukertilbudet styrkes.
* Nortura skal skilles organisatorisk fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) og Animalia, og det skal utredes om de to organisasjonene skal slås sammen eller fortsette som to separate virksomheter.

En merkedag
Opprettelsen av Råd for Markedsbalansering er en bransjesamordning av markedsbalanseringen, og krever stor bevissthet rundt alle konkurransemessige sider.

Forslaget krever at Regjeringen gjennomfører forskriftsmessige endringer i unntaket fra Konkurranselovens §10, slik at KLF får en rolle som skaper konkurransenøytralitet.

– Det er en merkedag når KLF og Nortura har kommet til enighet om markedsbalansering. Nå vil vi sammen arbeide for gjennomslag både i regjeringen og stortinget, sier Svebestad og Gausen.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada