NIVA-forsker tror globale avtaler kan stoppe havplast

PUBLISERT: 18 september 2017
OPPDATERT: 26 januar


NIVA-forsker Amy Lusher sier at plast er et svært anvendelig materiale, men at vi må finne internasjonale løsninger for å ta vare på og gjenvinne brukt plast.

– Det er bruk og kast-samfunnet vi lever i, kombinert med plastens bestandige natur som har gjort plastsøppel til et globalt problem, sier Amy Lusher i et intervju i Forskning.no.

Plast har vært en forutsetning for fremskritt
Forskeren sier at plast har vært en forutsetning for fremskritt som er gjort på mange områder i samfunnet, som medisin og teknologi. Plastmaterialene er formbare, kan brukes til nesten hva som helst og er rett og slett veldig nyttige.

– Spørsmålet er hva som skjer når vi er ferdige med plasten når vi ikke har bruk for den lenger, sier Lusher som nettopp har flyttet til Norge.

Norge er på listen over land som har høy gjenvinningsprosent for plast, men det er ikke alle land som har ordninger for resirkulering og gjenvinning. Også her i landet er det rom for forbedring

– Den triste sannheten er at halvparten av all plast vi bruker, blir brukt bare en gang. Dette gjelder særlig plast som er brukt til innpakning. Enda tristere er det at på verdensbasis blir bare rundt fem prosent av plasten gjenvunnet etter bruk.

Mye av plastavfallet som ikke blir ordentlig tatt vare på, havner i vannveiene og etterhvert i havet,

Verdenssamfunnet må binde seg til mål
Lusher mener at alle har et ansvar for at plast havner i naturen i vårt bruk-og-kast-samfunn, og plastens bestandige natur gjør plastsøppel til et globalt problem. Og plastavfall på avveier er et komplekst, internasjonalt problem med få enkle løsninger.

Men det trenger ikke å være uoverkommelig. Lusher påpeker at det er nødvendig med internasjonalt og bindende samarbeid for å redusere bruken av engangsprodukter i plast og å få etablert en bærekraftig plastøkonomi.

I tillegg må infrastrukturen for avfallshåndtering over hele verden bli bedre, slik at gjenvinning av plast blir en hovedregel. – For å få til dette, må verdenssamfunnet binde seg til spesifikke, målbare og tidfestede mål om å redusere plastutslipp til havene.

Lær fra andre miljøutfordringer
Lusher mener det er mye å lære fra andre globale miljøutfordringer. Ozonproblemet ble for eksempel løst gjennom globale avtaler på åttitallet, og en verdensomspennende konvensjon om å avskaffe kvikksølvforgiftning har nylig trådt i kraft.

– Dette er eksempler på hvordan man må angripe miljøproblemer som ikke kjenner landegrenser, sier Lusher, som mener det er på tide å stanse flodbølgen av plast i verdens hav.
 

 

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg