NHO ønsker moderat lønnsoppgjør i 2017

PUBLISERT: 15 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar


– Vi må støtte opp om bedriftenes evne til å omstille seg og være konkurransedyktige slik at vi sikrer trygge jobber, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund foran årets lønnsoppgjør.

Mandag møtte Erna Solberg partene i arbeidslivet for å snakke om de økonomiske utsiktene. NHO-sjefen tegnet et bilde av at norsk økonomi som fortsatt preges av nedturen i oljenæringen.

Svekket konkurranseevne med sterkere krone
Det ligger an til et fall i oljeinvesteringene også i 2017, og det er krevende tider for leverandørindustrien. For 2017 forventer både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank at kronen vil styrke seg sett i forhold til gjennomsnittet i fjor, noe som isolert sett vil bidra til å svekke konkurranseevnen.

Selv om sysselsettingsveksten ser ut til å ta seg litt opp, er det store forskjeller. For eksempel går sysselsettingen ned i industrien og opp i offentlig forvaltning.

– Mye tyder på at vi har nådd ledighetstoppen, samlet sett. Det er bra, sier Kristin Skogen Lund, men legger til at petroleumsrettede bedrifter fortsatt vil være nødt til å gå til permitteringer og oppsigelser.

Nedgangen fortsetter i denne delen av arbeidsmarkedet
Det betyr at nedgangen i denne delen av arbeidsmarkedet, der deler av frontfaget ligger, kommer til å fortsette utover i 2017.

– Norske bedrifter betaler ikke lenger vel 15 kroner hver gang konkurrentene betaler 10. Men de betaler fortsatt 13. Og selv om det høres ut som en kraftig forbedring, opplever norske bedrifter det stikk motsatte. Ettersom verden ikke lenger betaler mye for det Norge selger, og krever lite for det Norge kjøper.

– Vi må få et ytterst moderat oppgjør for alle grupper i år. Det vil si en lønnskostnadsvekst under våre handelspartnere. De lokale forhandlingene skal gjenspeile den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, sier Kristin Skogen Lund.

NHO har sitt representantskap 28. februar til 1. mars. Da vil den endelige forhandlingsposisjon foran årets mellomoppgjør bli vedtatt.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada