NHO ønsker moderat lønnsoppgjør i 2017

PUBLISERT: 15 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar


– Vi må støtte opp om bedriftenes evne til å omstille seg og være konkurransedyktige slik at vi sikrer trygge jobber, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund foran årets lønnsoppgjør.

Mandag møtte Erna Solberg partene i arbeidslivet for å snakke om de økonomiske utsiktene. NHO-sjefen tegnet et bilde av at norsk økonomi som fortsatt preges av nedturen i oljenæringen.

Svekket konkurranseevne med sterkere krone
Det ligger an til et fall i oljeinvesteringene også i 2017, og det er krevende tider for leverandørindustrien. For 2017 forventer både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank at kronen vil styrke seg sett i forhold til gjennomsnittet i fjor, noe som isolert sett vil bidra til å svekke konkurranseevnen.

Selv om sysselsettingsveksten ser ut til å ta seg litt opp, er det store forskjeller. For eksempel går sysselsettingen ned i industrien og opp i offentlig forvaltning.

– Mye tyder på at vi har nådd ledighetstoppen, samlet sett. Det er bra, sier Kristin Skogen Lund, men legger til at petroleumsrettede bedrifter fortsatt vil være nødt til å gå til permitteringer og oppsigelser.

Nedgangen fortsetter i denne delen av arbeidsmarkedet
Det betyr at nedgangen i denne delen av arbeidsmarkedet, der deler av frontfaget ligger, kommer til å fortsette utover i 2017.

– Norske bedrifter betaler ikke lenger vel 15 kroner hver gang konkurrentene betaler 10. Men de betaler fortsatt 13. Og selv om det høres ut som en kraftig forbedring, opplever norske bedrifter det stikk motsatte. Ettersom verden ikke lenger betaler mye for det Norge selger, og krever lite for det Norge kjøper.

– Vi må få et ytterst moderat oppgjør for alle grupper i år. Det vil si en lønnskostnadsvekst under våre handelspartnere. De lokale forhandlingene skal gjenspeile den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, sier Kristin Skogen Lund.

NHO har sitt representantskap 28. februar til 1. mars. Da vil den endelige forhandlingsposisjon foran årets mellomoppgjør bli vedtatt.

 

 

Les mer

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Siste nytt

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance