NHO Mat og drikke:- Et historisk avgiftskutt som virkelig monner

PUBLISERT: 2 desember 2020
OPPDATERT: 26 januar

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.|Når grensen til Sverige engang åpner, vil det bli mindre lønnsomt for nordmenn å handle her.

-Dette er virkelig store avgiftskutt og avgjørende gjennomslag for norske mat- og drikkebedrifter. Kuttene vil bidra til å redusere grensehandelen. 

Det sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke på til budsjettforliket som ble lagt frem i Stortinget 1. desember 2020.

Økt verdiskaping

– Avgiftskuttet vil flytte viktige arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge. Med økt produksjon og salg i Norge vil bedriftene øke verdiskapingen og kan både trygge eksisterende og skape nye og viktige arbeidsplasser over hele landet, sier han i en artikkel på NHO Mat og Drikkes nettsider.

I budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene har man blitt enige om følgende avgiftskutt:

  • Avgift på sjokolade og sukker fjernes helt
  • Snusavgiften reduseres med 25 prosent
  • Avgift på alkoholfri drikke halveres
  • Alkoholavgiften på øl og vin reduseres med 10 prosent

-I vår svarte 49 prosent av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke at de fryktet å miste verdiskaping til grensehandelen; med avgiftskuttene viser Fremskrittspartiet (FrP)og regjeringspartiene at de har tatt bedriftenes frykt på alvor. FrP skal ha veldig mye av æren for avgiftskuttene. De har gjort en solid jobb med å sette saken høyt på prioriteringslisten sin i budsjettforhandlingene med regjeringen, og vi setter stor pris på at regjeringspartiene har kommet FrP i møte, sier Brubakk.

Når grensen til Sverige engang åpner, vil det bli mindre lønnsomt for nordmenn å handle her.
Stengte grenser har synliggjort grensehandelens omfang

-Perioden med stengte grenser har vist oss hvor stor og omfattende grensehandelen er. Mange av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke har økt produksjonen sin og ansatt flere for å møte den økte etterspørselen etter brus, godteri, øl og vin. Det har med all tydelighet vist hvilket potensial som ligger i avgiftskuttene.

– I en tid med økende arbeidsledighet, trenger vi alle de nye arbeidsplassene vi kan få og vi trenger å sikre de arbeidsplassene vi kan. Det har vi nå en mulighet til, og her har regjeringspartiene sammen med FrP lagt et viktig grunnlag, sier Brubakk, som understreker at det er viktig at disse avgiftskuttene skal komme forbrukerne til gode.

NHO Mat og Drikke har i lang tid arbeidet med å harmonisere avgiftsnivået på mat- og drikkeprodukter i Norge og Sverige. Beregninger fra NHO anslår at dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på alkohol og tobakk halveres, vil dette føre til 7800 nye arbeidsplasser. 3000 av disse vil komme i mat- og drikkenæringen og 4800 nye i detaljhandelen.

Fakta om grensehandel:
  • Grensehandelen har økt med 55 prosent siden 2009
  • Nordmenn grensehandlet for 16 milliarder kroner i 2019 (SSBs grensehandelstatistikk)
  • Beregninger NHO Mat og Drikke har utført på bakgrunn av SSBs pilotundersøkelse for grensehandel anslår at 85 prosent av grensehandelen er dagligvarer, brus, godteri, tobakk og alkohol.
  • Beregningene anslår også at grensehandelen med tungt avgiftsbelagte produkter som brus, alkoholholdig drikke og tobakk i snitt økte med 94 prosent fra 2010 til 2019.

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller