NHO fornøyd med retningen i bioøkonomistrategien

PUBLISERT: 30 november 2016
OPPDATERT: 26 januar

– NHO er glad for at Regjeringen legger frem en nasjonal strategi for bioøkonomi. Riktig retning er lagt, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

– Neste steg må være en nærmere konkretisering utover «legge til rette for» og «koordinere», fortsetter han.

Økt bruk av biologisk ressurser
I et lavutslippssamfunn vil bruk av biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav øke betydelig.  Regjeringens strategi peker på at et grønt skifte i næringslivet også vil bety økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. 

NHO støtter dette perspektivet og etablerte et bioøkonomipanel i fjor som leverte sitt innspill til bioøkonomistrategien i våres.

Regjeringen peker blant annet på å utvikle markeder for nye produkter, økt gjenvinning og foredling av det som i dag kastes.  For å lykkes er det avgjørende at vi evner å utvikle nye sektorovergripende verdikjeder, selv om det kan utfordre etablert samhandling, forvaltning, reguleringer og virkemidler.

Verdikjeder er avgjørende for å lykkes med bioøkonomien. 

Plattform for videre arbeid
Strategien er en god plattform for videre konkretisering av ambisjoner og virkemidler. Svakheten med rapporten ligger kanskje på virkemidlene, ifølge NHO.  Nå vil de at det jobbes målrettet for å utvikle et nytt internasjonalt og konkurransedyktig næringsliv som tar viktige posisjoner i den fremvoksende bioøkonomien. 

– Det er derfor viktig at strategiens kulepunkt om å «bevilge midler til investeringer i test og demonstrasjonsfasiliteter» og å «Styrke satsingen på bioøkonomirelatert forskning og utvikling» blir fulgt opp med konkrete planer og midler.

Potensialet er som kjent enormt: Globalt anslår EUs ekspertgruppe 50 – 100 prosent økt etterspørsel etter biomasse i 2050.  I norske havområder er potensialet kanskje enda større. 

– Ved å koble kompetanse og ressurser fra norsk fiskeri, havbruk og landbruk med bioteknologi og prosessindustrien kan Norge skape nye verdikjeder for mat og fôr, biomaterialer, helse og farmasi og energi, poengterer Langeland.

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx