NHO fornøyd med retningen i bioøkonomistrategien

PUBLISERT: 30 november 2016
OPPDATERT: 26 januar

– NHO er glad for at Regjeringen legger frem en nasjonal strategi for bioøkonomi. Riktig retning er lagt, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

– Neste steg må være en nærmere konkretisering utover «legge til rette for» og «koordinere», fortsetter han.

Økt bruk av biologisk ressurser
I et lavutslippssamfunn vil bruk av biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav øke betydelig.  Regjeringens strategi peker på at et grønt skifte i næringslivet også vil bety økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. 

NHO støtter dette perspektivet og etablerte et bioøkonomipanel i fjor som leverte sitt innspill til bioøkonomistrategien i våres.

Regjeringen peker blant annet på å utvikle markeder for nye produkter, økt gjenvinning og foredling av det som i dag kastes.  For å lykkes er det avgjørende at vi evner å utvikle nye sektorovergripende verdikjeder, selv om det kan utfordre etablert samhandling, forvaltning, reguleringer og virkemidler.

Verdikjeder er avgjørende for å lykkes med bioøkonomien. 

Plattform for videre arbeid
Strategien er en god plattform for videre konkretisering av ambisjoner og virkemidler. Svakheten med rapporten ligger kanskje på virkemidlene, ifølge NHO.  Nå vil de at det jobbes målrettet for å utvikle et nytt internasjonalt og konkurransedyktig næringsliv som tar viktige posisjoner i den fremvoksende bioøkonomien. 

– Det er derfor viktig at strategiens kulepunkt om å «bevilge midler til investeringer i test og demonstrasjonsfasiliteter» og å «Styrke satsingen på bioøkonomirelatert forskning og utvikling» blir fulgt opp med konkrete planer og midler.

Potensialet er som kjent enormt: Globalt anslår EUs ekspertgruppe 50 – 100 prosent økt etterspørsel etter biomasse i 2050.  I norske havområder er potensialet kanskje enda større. 

– Ved å koble kompetanse og ressurser fra norsk fiskeri, havbruk og landbruk med bioteknologi og prosessindustrien kan Norge skape nye verdikjeder for mat og fôr, biomaterialer, helse og farmasi og energi, poengterer Langeland.

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx