Miljødirektoratet får fem millioner ekstra til omstilling

PUBLISERT: 18 mai 2022
OPPDATERT: 26 januar

Espen Barth Eide, Klima og miljøminister.

Grønn giv (Green Deal) er en sektorovergripende plan på tvers av politikkområder. Det er en viktig del av EUs implementering av FNs 2030-agenda og FNs bærekraftsmål. 

Grønn giv er en omfattende strategi som skal løse utfordringer på klima og miljø på tvers av politikkområder. Miljødirektoratet har en helt sentral rolle i det pågående arbeidet. De skal påse at regelverket blir innført korrekt og til rett tid her i Norge. Samtidig har de en viktig rolle i å påvirke utformingen av EU-regelverket i tråd med norske interesser.– EUs grønne giv er en gavepakke der vi får kloke råd i gave, sier klima og miljøminister Espen Bath Eide til Avfallsbransjen.

Ingen tid å miste

Miljødirektoratet følger med på EU-prosessene og bidrar inn i regelverksutviklingen på områder hvor norsk miljøforvaltning har viktige interesser.

Miljødirektoratet har også en viktig rolle i å levere et godt kunnskapsgrunnlag til Klima- og miljødepartementet om prosesser i Europas grønne giv, og samarbeide godt med andre statlige etater om dette.

– Vi har ingen tid å miste, og derfor prioriterer vi dette arbeidet i Miljødirektoratet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Ellen Hambro i Miljødirektoratet har selv betegnet de kommende regelverksendringene fra EU som en «tsunami» og uttrykt bekymring for at de ikke har kapasitet til å følge opp. Med fem millioner kroner ekstra i driftsmidler, mener regjeringen at arbeidet skal gå lettere.
tidspress

Viktig å komme i gang

Departementet skriver i en pressemelding at det er viktig å komme i gang tidlig hvis Norge skal klare å etterleve sine forpliktelser etter EU/EØS-regelverket. Det intensive arbeidet som nå pågår rundt EUs grønne giv, betyr at Norge og norske aktører raskt må forholde seg til en stor mengde nye regler fra EU. Grønn omstilling åpner opp for nye muligheter for norsk næringsliv.

– Regjeringen har ambisjoner om å styrke norsk næringslivs grønne konkurransekraft på det europeiske markedet. Det forutsetter at vi innfører regelverket i Norge til rett tid slik at norsk næringsliv får like vilkår, sier Barth Eide.

Les mer

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx

Siste nytt

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx