Mattilsynet fant ikke fluorert stoff i emballasje

PUBLISERT: 12 april 2016
OPPDATERT: 26 januar


Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer men fant ingen målbare verdier.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2015. Totalt ble 53 produkter på det norske markedet analysert, blant annet mat- og mellomleggspapir, muffinsformer, papirbokser og pappkrus.

Brukes i fiberemballasje
Fluorerte stoffer brukes i papp og papiremballasje til mat fordi de har vann-, fett- og smussavstøtende egenskaper. Fluorerte stoffer er en stor gruppe kjemiske stoffer som er lite nedbrytbare og som samler seg i levende organismer.

Flere av stoffene mistenkes for å være kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Det er ingen forbud eller grenseverdier for fluorerte stoffer i matkontaktmaterialer av papp og papir.

Men det er et krav om at matkontaktmaterialer ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som kan gi helsefare.

Høy oppmerksomhet kan ha hatt effekt
I Danmark er det gjort lignende undersøkelser. I 2009 ble det funnet fluorerte stoffer i 60 prosent av prøvene, mens det i 2013 kun ble funnet i to av 46 prøver.

– Det kan se ut til at høy oppmerksomhet rundt disse stoffene har hatt en effekt. Vi ønsket å se om det samme gjaldt for produkter på det norske markedet, sier seniorrådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

– Selv om 53 produkter ikke er spesielt mange, så har vi målrettet valgt ut produkter der vi antok å finne fluorerte stoffer.

Mattilsynet mener derfor at resultatet gir et godt bilde av matemballasjen som finnes på markedet. Produktene ble analysert for perfluorerte og polyfluorerte karbonkjeder (herunder PFOA og PFOS).

Miljødirektoratet vil ha forbud
– Det finnes flere hundre forskjellige perfluorerte stoffer. Vi har ikke analysert alle, men de stoffene Mattilsynet er mest bekymret for, sier Julie T. Håland.

De tekniske analysene i dette overvåkingsprogrammet er utført av DTU Fødevareinstituttet på oppdrag for Mattilsynet.

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, er i gang med en risikovurdering av PFOA og PFOS. I tillegg har Miljødirektoratet i Norge, sammen med Tyskland, foreslått for forbud for PFOA i hele EU.
Mattilsynet følger med på dette arbeidet.

Om fluorerte stoffer
Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Totalt finnes det flere hundre forskjellige perfluorerte stoffer. Det utvikles stadig nye. Fram til nå har PFOS og PFOA fått størst oppmerksomhet.

 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx