Matsvinn, klimapåvirkning og økonomisk tap går ned

PUBLISERT: 16 oktober 2018
OPPDATERT: 26 januar


For første gang reduseres klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent. Matsvinnet er redusert med 13 prosent.

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015-2017.

73 kg per innbygger kastes årlig
Den siste kartleggingsrapporten, som er utarbeidet av Østfoldforskning på vegne av Matvett, viser at det ble kastet minimum 385 000 tonn spiselig mat i Norge i 2017. Dette tilsvarer cirka 73 kg per innbygger per år. 

Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (58 %), etterfulgt av matindustrien (24 %), dagligvarehandelen (13 %), hotell og kantiner (estimert til 3 %) og grossistleddet (2 %). 

For første gang er svinndata fra mel- og mølleprodusenter samt bryggerinæringen inkludert (matindustri), i tillegg til matsvinn fra hotell og kantine. Primærnæring grønn sektor, sjømatindustri, restaurant og offentlig sektor er foreløpig ikke inkludert i kartleggingsresultatene. 

-Det er positivt å se at matsvinnet fortsetter å gå ned samtidig som klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen også er redusert med henholdsvis 10 og 8 prosent, sier forsker Aina Stensgård i Østfoldforskning. 

– Dette er første gang vi ser og skyldes at matsvinnet nå også er på vei ned for relativt klimaintensive og dyre produkter som kjøtt og meieri, fortsetter hun.

Matsvinnet i matbransjen fortsetter å gå ned
Fra 2015 til 2017 er matsvinnet i matbransjen redusert med 22 000 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,8 kg/innbygger eller 13 prosent1. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. Les mer om resultatene fra kartleggingen her.

-Antall matindustribedrifter som leverer matsvinndata og rapporterer på tiltak for 2017 har mer enn doblet seg fra foregående år, sier Anne-Grete Haugen i Matvett. 

– Dette viser at rammeverket som «Bransjeavtalen om redusert matsvinn» representerer, bidrar til å få bedre oversikt over maten som kastes og hvilke tiltak som gjennomføres. 
– Fra 2020 skal det sammenstilles statistikk på matsvinn fra hele verdikjeden i Norge, legger hun til.

Ny matsvinnkalkulator beregner verdi og CO2-utslipp på bedriftenes matsvinn
Matvett, LCA.no og Østfoldforskning har utviklet en matsvinnkalkulator, der bedriftene kan beregne mengde, økonomisk verdi og CO2-utslipp på matsvinnet sitt, regne ut effekten av å redusere matsvinnet og sammenligne seg med andre lignende bedrifter. 

Dette er et viktig verktøy for å motivere matbransjen til å sette seg mål og synliggjøre hva det betyr å nå dem.

Spørreundersøkelser av forbrukeratferd, viser at det i 2017 er betydelig færre som oppgir å ha kastet mat som har passert holdbarhetsdatoen, noe som kan tyde på at kampanjer som «Best før, ofte god etter» og «ikke dårlig etter» samt «Se, lukt, smak» har hatt effekt.   

 

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg