Matsvinn, klimapåvirkning og økonomisk tap går ned

PUBLISERT: 16 oktober 2018
OPPDATERT: 26 januar


For første gang reduseres klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent. Matsvinnet er redusert med 13 prosent.

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015-2017.

73 kg per innbygger kastes årlig
Den siste kartleggingsrapporten, som er utarbeidet av Østfoldforskning på vegne av Matvett, viser at det ble kastet minimum 385 000 tonn spiselig mat i Norge i 2017. Dette tilsvarer cirka 73 kg per innbygger per år. 

Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (58 %), etterfulgt av matindustrien (24 %), dagligvarehandelen (13 %), hotell og kantiner (estimert til 3 %) og grossistleddet (2 %). 

For første gang er svinndata fra mel- og mølleprodusenter samt bryggerinæringen inkludert (matindustri), i tillegg til matsvinn fra hotell og kantine. Primærnæring grønn sektor, sjømatindustri, restaurant og offentlig sektor er foreløpig ikke inkludert i kartleggingsresultatene. 

-Det er positivt å se at matsvinnet fortsetter å gå ned samtidig som klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen også er redusert med henholdsvis 10 og 8 prosent, sier forsker Aina Stensgård i Østfoldforskning. 

– Dette er første gang vi ser og skyldes at matsvinnet nå også er på vei ned for relativt klimaintensive og dyre produkter som kjøtt og meieri, fortsetter hun.

Matsvinnet i matbransjen fortsetter å gå ned
Fra 2015 til 2017 er matsvinnet i matbransjen redusert med 22 000 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,8 kg/innbygger eller 13 prosent1. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. Les mer om resultatene fra kartleggingen her.

-Antall matindustribedrifter som leverer matsvinndata og rapporterer på tiltak for 2017 har mer enn doblet seg fra foregående år, sier Anne-Grete Haugen i Matvett. 

– Dette viser at rammeverket som «Bransjeavtalen om redusert matsvinn» representerer, bidrar til å få bedre oversikt over maten som kastes og hvilke tiltak som gjennomføres. 
– Fra 2020 skal det sammenstilles statistikk på matsvinn fra hele verdikjeden i Norge, legger hun til.

Ny matsvinnkalkulator beregner verdi og CO2-utslipp på bedriftenes matsvinn
Matvett, LCA.no og Østfoldforskning har utviklet en matsvinnkalkulator, der bedriftene kan beregne mengde, økonomisk verdi og CO2-utslipp på matsvinnet sitt, regne ut effekten av å redusere matsvinnet og sammenligne seg med andre lignende bedrifter. 

Dette er et viktig verktøy for å motivere matbransjen til å sette seg mål og synliggjøre hva det betyr å nå dem.

Spørreundersøkelser av forbrukeratferd, viser at det i 2017 er betydelig færre som oppgir å ha kastet mat som har passert holdbarhetsdatoen, noe som kan tyde på at kampanjer som «Best før, ofte god etter» og «ikke dårlig etter» samt «Se, lukt, smak» har hatt effekt.   

 

 

Les mer

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller

Siste nytt

Kan roboter og KI løse våre største produksjonsutfordringer?

Når R-24, en av de største europeiske robotmessene, finner sted i Odense i Danmark mars, vil fokuset være på KI, den grønne omstillingen og fremtidens arbeidsmarked.
R24_01

Coca-Cola tester flasker uten etikett i Storbritannia

Coca-Cola har startet en midlertidig prøveperiode i Storbritannia om å fjerne etikettene fra 500 ml Sprite-flasker for å forenkle resirkuleringsprosessen.
sprite

Ellco Etikett først med Mark Andy Digital Series HD i Norge

Etikettprodusenten Ellco Etikett har installert en Mark Andy Digital Series HD-presse i sitt anlegg på Gjelleråsen i Nittedal, rett utenfor Oslo.
Ellco-1588

Nå skal det bli andre (kjøtt)boller

I dag lanserte Nortura seks spennende og smakfulle nyheter, deriblant "Slakterens Beste kjøttboller" fra Gilde. På innpakningen er det en QR-kode som gir deg inspirasjon til bruken av det de kaller "Gildes beste kjøttboller noensinne".
nortura_kjottboller