Konjunkturrapporten 2017: Økt vekst i Norge og ute

PUBLISERT: 1 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar


Det er totalt sett økt vekst i både norsk og internasjonal økonomi i år. Det fremgår av årets Konjunkturrapport, som Norsk Industri presenterte 31. januar 2017.

Bedriftene utenfor oljeklyngen har jevnt over noe bedre utsikter enn bedriftene i oljeklyngen. Så vel i prosessindustrien som i mer forbrukerorientert ferdigvareindustri, er det flere industribedrifter som melder om brukbare veksttall for forventet omsetning.

Spår beskjeden vekst
– Vi spår en beskjeden vekst i omsetningen for norsk industri totalt i år, sa direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri da han presenterte rapporten

Sysselsettingen i oljeklyngen trekkes nedover, dels grunnet fallet i oljeinvesteringene, dels som et resultat av økt produktivitet og effektivitet. For resten av industrien spår vi en ganske flat utvikling. I sum går sysselsettingen i industrien noe ned i 2017.

En aktiv industripolitikk står på dagsordenen i så vel Norge som flere andre land i Europa. Det kommer en industrimelding i løpet av våren, og dette er den første på 37 år i Norge.

Alle har et ansvar
– Vi forventer at stortingsmeldingen vektlegger og understreker at den internasjonalisert konkurranseutsatte industrien er vesentlig annerledes enn andre næringer, sier Sunde

Kronekursen er på et behagelig lavt nivå i det denne rapporten fremlegges. Men dette kan endre seg, særlig hvis oljeprisen styrker seg.

Kronekursen bestemmes i valutamarkedet, men også andre forhold spiller inn.

Partene i det sentrale lønnsoppgjøret, samt storting og regjering, har alle et betydelig ansvar for å passe på at norsk aktivitetsnivå og politikk ikke bidrar til styrking av kronekursen.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada