Investeringer i maskiner drives av økt konsumering av innpakkede matvarer

Foto: VDMA
PUBLISERT: 13 februar 2023
OPPDATERT: 1 mars


Etterspørselen etter innpakkede matvarer forventes å øke med 4,4 prosent i Norden og Baltikum frem til år 2026. Dette viser en rapport fra tyske VDMA i samarbeid med interpack.

Den fortsatte økningen i verdens befolkning, økende urbanisering, høyere sysselsetting og økende inntekter driver den globale etterspørselen etter innpakket mat. Ifølge VDMA, den tyske organisasjonen for næringsmiddelindustrien og pakkemaskineri, spår det britiske markedsundersøkelsesselskapet Euromonitor International at det globale salget av innpakket mat vil øke med totalt fjorten prosent til 932 millioner tonn i perioden 2021 – 2026.

Etterspørselen utvikler seg imidlertid forskjellig fra region til region. I utviklingsregioner og land med lavere forbruk per innbygger vil etterspørselen øke høyere enn gjennomsnittet. Dette er spesielt tilfelle i Asia, Midtøsten og Afrika. Her, men også i Latin-Amerika og Øst-Europa, kjøper stadig flere forbrukere i økende grad høykvalitets og hygienisk produserte og emballerte produkter. I mettede markeder med et allerede høyt forbruk per innbygger av innpakket mat er også etterspørselen stabil på et høyt nivå. Forbrukerbevissthet og atferd er i endring. Forbrukerne er mer bevisste på hva og hvor mye de spiser og kjøper bevisst mindre, også for å måtte kaste mindre.

Norden og Baltikum er én prosent

De nordiske landene, inkludert de baltiske landene, står for én prosent av det globale forbruket av innpakket mat. Innenfor Europa står disse landene for fem prosent av forbruket av innpakket mat. Etterspørselen forventes å øke med totalt 4,4 prosent mellom 2021 og 2026 til 11,3 millioner tonn i 2026. Det største salgslandet i Nord-Europa og Baltikum er Sverige, med en andel på i underkant av trettito prosent, etterfulgt av Finland med en andel på nitten prosent , Danmark og Norge med i underkant av atten prosent hver. De baltiske statene Litauen, Latvia og Estland følger etter med en andel på mellom fem og tre prosent.

Den største produktkategorien er meieriprodukter. Her ventes omsetningen å øke med i underkant av fire prosent til i underkant av fem millioner tonn frem til 2026. Den nest største kategorien er bakervarer. Her ventes etterspørselen å øke med fire prosent til i underkant av to millioner tonn i 2026. Bearbeidet kjøtt, sjømat og kjøttalternativer er på tredjeplass målt i omsetning. Etterspørselen her forventes å øke med totalt seks prosent til i underkant av én million tonn i 2026.

Maskininvesteringer

VDMA forventer at den økende etterspørselen etter pakket mat i regionen vil resultere i ytterligere investeringer i prosesserings- og pakkemaskineri for å etablere og utvide produksjonskapasiteten.

Ifølge foreløpige data importerte de nordeuropeiske og baltiske landene matbearbeidelse- og pakkemaskiner til en verdi av 1.474 millioner euro, som er en økning på tre prosent sammenlignet med året før. Tyskland, Italia og Nederland var de tre største leverandørlandene av maskiner for matforedling og emballasje. Tyskland sto for en fjerdedel av leveransene av maskiner og utstyr (370 millioner euro, en nedgang på 1,8 prosent). Italia sto for tjueen prosent av leveransene (312 millioner euro, opp 3,8 prosent) og Nederland for 12 prosent (176 millioner euro, opp 10,5 prosent).

Les mer

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Metsä Boards falskartongmaskin er nå størst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, innviet sin oppgraderte fals-kartongmaskin i Husum, Sverige, 11. april.
Ribbon-has-been-cutx

Emballasjeforeningen inngår plastpartnerskap med myndighetene

Emballasjeforeningen er en av flere organisasjoner i næringslivet som inngår plastpartnerskap med Klima- og miljødepartementet.
– Vi håper så mange virksomheter som mulig ønsker å tilslutte seg avtalen
Design uten navn - 1

Coca-Colas flasker blir lettere og sparer 3 millioner tonn PET i Nord-Amerika

Coca-Cola Company har redesignet sine PET-flasker i det nordamerikanske markedet og reduserer dermed materialforbruket med 3 millioner tonn i 2025.
cocacolalettere

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx