Handelens Miljøfond utlyser 20 millioner kroner i støtte

PUBLISERT: 18 november 2018
OPPDATERT: 26 januar


15. november utlyste Handelens Miljøfond inntil 20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. Opprydding og forebygging prioriteres.

– I denne første utlysningen vil prosjekter som rydder opp i eller forebygger forsøpling bli prioritert, sier daglig leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson. 

– Også prosjekter som øker ressurseffektivitet eller bidrar til plastløsninger på andre måter kan søke. Vi vil uansett vektlegge langsiktig, positiv miljøeffekt, sier Hansson.

Rettet mot små prosjekter
Utlysningen er særlig rettet mot små prosjekter, altså alle som arbeider lokalt, i det små eller er i startfasen for å løse plastproblemer over hele landet. 

Noen større prosjekter vil også bli vurdert for støtte. Handelens Miljøfond vil prioritere prosjekter som faller utenfor andre finansieringsordninger, eller aktiviteter der fondet sammen med andre givere kan bidra til merverdi.

De som ønsker å søke finner søknadsskjema på www.handelensmiljofond.no. Et uavhengig, eksternt innstillingsråd vil vurdere søknader. 

Beslutning om tildeling vil bli gjort av styret i Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfonds egne medlemmer, altså kjeder/bedrifter/butikker i varehandelen, kan ikke søke.

Avgjørelse om hvilke prosjekter som får støtte kommer i løpet av januar 2019.

Miljøsatsing
Handelens Miljøfond er varehandelens nye, store miljøsatsing. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter til å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. 

Årets utlysning er den første fra fondet. Den blir fulgt opp av større og dels mer rettede utlysninger og tiltak i 2019 og framover.

Handelens Miljøfonds formål følger av EUs direktiv om plastbæreposer. Fondet er stiftet av de tre store dagligvarekjedene samt NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum. 

Skal oppfylle kravene i EUs plastposedirektiv
Norges Naturvernforbund sammen med andre aktører fra varehandelen og plastbransjen sitter i styret. Fondets mål er å få alle aktører i varehandelen med som medlemmer.

Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om at fondet skal bidra til å oppfylle kravene i EUs plastposedirektiv. 

Mer informasjon, www.handelensmiljofond.no

 

 

Les mer

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Siste nytt

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance