Grønt Punkt harmoniserer bidrag med kostnader 

PUBLISERT: 18 februar 2016
OPPDATERT: 26 januar


Etter 20 år med plastinnsamling vil Grønt Punkt tilpasse bidragene slik at de reflekterer kostnadene forbundet med de ulike plasttypene.

Det er i år 20 år siden ordningen for innsamling og gjenvinning av plastemballasje ble etablert. Siden oppstarten har vederlagssatsen, det bidraget næringslivet betaler for å sikre at emballasjen blir forsvarlig innsamlet og gjenvunnet, vært lik for alle plasttyper.

– Dette er uavhengig av verdien på råvaren og kostnadene forbundet med innsamling og gjenvinning av den enkelte kvalitet, skriver Jaana Røine på Grønt Punkt Norges nettsider.

Økt konkurranse gir fokus på kostnadssiden
Nå er plastinnsamling etter hvert blitt godt innarbeidet i næringslivet, og nær hele Norges befolkning har mulighet til å kildesortere plastemballasje hjemme. Tiden har derfor kommet til at bidraget i større grad skal reflektere kostnadene forbundet med de ulike plasttypene.

Siden Grønt Punkt nå møter konkurranse om medlemmer og innsamlere vil de også gå gjennom godtgjørelsene som utbetales til innsamlerne.

For å sikre god konkurranseevne vil noen av bidragene som kreves av medlemmene settes ned. For å sikre økonomisk balanse, gjøres det derfor også nedjusteringer av godtgjørelsene i Grønt Punkts nye næringsavtale fra nyttår.

– Deretter skal det evalueres og vurderes andre endringer i måten Grønt Punkt sikrer innsamling av emballasje fra næringslivet på, skriver Røine.

Innsamling og gjenvinning etter selvkostprinsippet
Plastfolie fra landbruket skal nå behandles likt som EPS. Det innebærer at den samles inn og gjenvinnes etter selvkostprinsipp.

Etter europeiske definisjoner er ikke slik plast emballasje, og vederlaget tilpasses forventede nye forordninger fra EU, ved at bidraget økes med 20 øre per kg til kr 1,35. For bonden vil dette utgjøre en prisøkning på 100 kroner årlig.

For annen plastemballasje fra næringslivet som folie, hardplast (flasker, kanner, brett) og storsekker kommer skal bidragssatsene reflektere attraktiviteten. Det innebærer at folie for en nedgang på 57 prosent til 50 øre, mens hardplast vil ligge på kr 1,36.

Differensiert bidrag innføres nå i flere av våre naboland og ute i Europa. De mer ambisiøse målene for materialgjenvinning av emballasje vil ifølge Grønt Punkt i hovedsak gjelde husholdningsfraksjonen.
Vederlagssatsen for plastemballasje fra husholdninger økes derfor med 23 øre til 1,38 kr/kg for å reflektere de faktiske gjenvinningskostnadene.

Justerer godtgjørelsene
Grønt Punkt betaler et bidrag til innsamlere som sender råvarer til materialgjenvinning eller til trader. Denne godtgjørelsen kommer på toppen av det innsamlerne får for salget av varen.

For å gjenspeile lavere bidragssatser, justeres godtgjørelsen til næringsinnsamlere. Det vil at de fleste godtgjørelser settes ned, mens PP-sekk beholder sin status.

Grønt Punkt skriver at de konkrete satsene vil bli meddelt så snart den nye næringsavtalen er godkjent av styret i Plastretur.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada