- Gode og dårlige nyheter for jobbskaping, mener NHO

PUBLISERT: 8 oktober 2019
OPPDATERT: 26 januar

NHO-sjef Ole Erik Almli både refser og roser statsbudsjettet.

NHO forventet at regjeringen i statsbudsjettet skulle følge opp egne løfter om redusert skatt på arbeidende kapital, for å skape flere arbeidsplasser.

– Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Forventet at regjeringen skulle følge opp

NHO hadde forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital.

– Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet. Vi vil imidlertid gi ros til regjeringen for å holde igjen på oljepengebruken. Norsk økonomi går nå relativt godt, og derfor er det betryggende å se at regjeringen styrker statsbudsjettets fremtidige handlingsrom for jobbskaping, sier Almlid.

NHO er også godt fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring blir opprettholdt slik at vi kan få en investeringsbeslutning i 2020.

– Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier NHO-sjefen.

Få overraskelser er bra

– Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. Sånn sett er det bra med et kjedelig, men forutsigbart budsjett fra en flertallsregjering, fortsetter han.

NHO-sjefen sier at NHO er glad for at regjeringen fortsatt bruker store summer på vei og bane. Samtidig er vi usikre på om tempoet i investeringer sikrer at vi når målene i Nasjonal tranportplan (NTP).

– Vi må få flere inn i arbeidslivet. Unge trenger jobb fremfor trygd. Det er bra regjeringen kommer med forslag som gjør at det lønner seg å jobbe, og at folk kommer seg inn i jobb, sier Almlid.

NHO-sjefen understreker at det er mye bra på budsjettet på kompetanse, blant annet satsingen på bransjeprogrammer og fagskoler.

Risikosport med avgift for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke

Han mener det er uforsvarlig av regjeringen å ikke bruke denne muligheten til en gang for alle å rette opp noe av skaden etter avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017.

– Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene. Dersom EFTAs overvåkningsorgan ESA finner regjeringens avgiftsøkning ulovlig, står en mengde norske bedrifter igjen med risiko for å måtte tilbakebetale ulovlig mottatt støtte i millionklassen.

– Regjeringen driver risikosport med små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser over hele landet, sier Almlid.

Tungtransport: Mangler tiltak for grønt skifte

Ifølge Almlid ser regjeringen ut til å mangle tilstrekkelig tiltak for å gjennomføre et grønt skifte i tungtransporten.

– Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet blir fjernet. Dette er alvorlig for transportbedriftene, sier han.

– Regjeringen gjennomfører reformer som kutter budsjettene, samtidig som de løser utfordringer i samfunnet. Det er viktig og bra. Skatteoppkreverreformen styrker arbeidet mot svart økonomi, og regjeringens reformer i trygdesystemet styrker arbeidslinjen.

– Men forslagene monner lite, sier Almlid. Han legger til at i tillegg til generelle kutt som ABE-reformen, må det tas strukturelle grep slik som skattekreverreformen og Nye Veier.
– Mange har mye å lære av det Nye Veier har fått til på effektivisering, sier han.

Leverandørutviklingsprogrammet: Bra med videreføring, men ønsker oppskalering

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har jobbet målrettet over flere år for å bidra til at potensialet for innovative offentlige anskaffelser tas ut.

Programmet kan vise til gode resultater, og ulike erfaringer og analyser viser at behovet for å skalere innsatsen er stor. NHO har derfor bedt om økt satsing på programmet i 2020.

– Vi er tilfreds med at regjeringen viderefører bevilgningene til programmet, men savner muligheten til å skalere opp arbeidet, sier NHO-sjefen.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx