Fyra huvudområden för aktiva och intelligenta förpackningar

PUBLISERT: 5 januar 2023
OPPDATERT: 1 februar

AIPIA:s (Active & Intelligent Packaging Industry Association) första världskongress sedan 2019 ägde rum i Amsterdam i mitten på november. Här hittar du en längre rapport från eventet, skriven  av Andrew Manly, AIPIA och Harry van Deursen, tidningen Verpakkingsmanagement i Holland.

AIPIA:s (Active & Intelligent Packaging Industry Association) första världskongress sedan 2019 ägde rum i Amsterdam i mitten på november och delegater, presentatörer och utställare var alla överens om att det var bra att äntligen återgå till att göra affärer ansikte mot ansikte. 2022 års kongress, även om den var mindre i storlek, verkade inte ha förlorat något av den dynamik som evenemanget är känt för. I en särskilt omvälvande förpackningssektor var det «kreativa kaos», som har varit AIPIA:s kännetecken, tydligt påtagligt. Och med mer än trettio presentationer som omfattade alla aspekter av smarta förpackningar fanns det mycket teknik att ta del av.

”Vi ser tydligt att branschen har mognat. Under de första åren fanns smarta förpackningar främst i det «roliga hörnet» och sågs som en pryl. Sedan kom praktiska tillämpningar, som till exempel track and trace. Och nu ser vi att aktiva och intelligenta förpackningar verkligen är meningsfulla”, konstaterade Eef de Ferrante, VD på och grundare av AIPIA.

”Vår styrelse har identifierat fyra huvudteman: förebyggande av matsvinn, främjande av hållbarhet, optimering av leveranskedjan och förenklad återvinning. Inom dessa teman kan olika intäktsmodeller inrättas där man måste se till hela kedjan. Så i stället för att ta upp en del av kedjan med en tillämpning vill vi titta på hur smarta förpackningar kan användas för hela kedjan”.

Eef de Ferrante, vd för AIPIA.

Flera teman behandlades under de två dagarna, särskilt behovet av att dela och agera utifrån de uppgifter som smarta förpackningar gör det möjligt för varumärken och detaljhandlare att samla in om konsumenter och produkter. Anita Etrati, konsultchef på Accenture, tog upp det mervärde som smarta förpackningar kan ge varumärkesägare. Smart Connect-förpackningar kan skicka ytterligare information till konsumenterna för att berika produktupplevelsen och även skicka tillbaka data för att optimera företagets produktutveckling och produktion. Enligt AIPIA:s undersökning Connected Packaging är det många företag som redan använder det på ett eller annat sätt: Nittiosex procent av de ettusen företag som deltog i undersökningen uppgav att de hade börjat använda smarta förpackningar.

Dessutom kan tekniken göra produktinformationen mer lättillgänglig för personer med funktionshinder, hjälpa till att bekräfta produkternas äkthet och fånga upp vissa konsumentpreferenser.

Naturligtvis var den roll som smarta förpackningar har att spela för hållbarheten en framträdande fråga. Flera presentationer handlade om hur denna teknik kan bidra till och utbilda till exempel när det gäller insamling och återvinning av olika förpackningar. Guido Schmitz från InnCreReal (tidigare Bayer) är en stark förespråkare för den viktiga plats som smarta förpackningar har på detta område. Han anser att hållbarhet står i centrum:

«Det är inte längre bara ett ämne för de flesta företag utan ett krav».

Uppgifter
Betydelsen av data förstärktes av flera andra talare, särskilt i en paneldiskussion där flera varumärkesägare deltog, däribland AB InBev och J&J. Panelen betonade att smarta förpackningar öppnar en ny dimension för insamling och leverans av data. Dessa uppgifter flödar i två riktningar: utåt till leverantörer, återförsäljare och kunder och inåt för att förbättra produktion, distribution, marknadsföring och till och med utveckling av nya produkter. Att kunna tolka denna dataström är avgörande. Alla intressenter i försörjningskedjan måste ändra sitt sätt att tänka när det gäller hur data ska hanteras, så att de kan delas i alla delar av verksamheten.

En utmaning här är att företagen i kedjan är ovilliga att dela med sig av vissa uppgifter. Nuvarande teknik möjliggör dock integration genom att filtrera vad människor vill dela med sig av och vad de inte vill dela med sig av.

Ett annat tema var den växande betydelsen av aktiva förpackningar som ett sätt att minska matsvinnet och förbättra en produkts miljöavtryck. När Angela Morgan, styrelseledamot i AIPIA och anställd av APTAR öppnade kongressen berättade hon för delegaterna att även om förpackningar alltid har bidragit till att minska matsvinnet, erbjuder aktiv och intelligent förpackningsteknik nu nya alternativ för att minska detta avfall. Angela Morgan, inledde sitt föredrag med konsekvenserna av matsvinn. Enligt rapporten «The Role of Technology in Combating Food Waste» utgör matavfallet mer än femhundrasjuttio miljoner ton av det totala hushållsavfallet. Morgan sade att mer än trettio procent av maten vi köper hem slängs globalt varje år, vilket har en enorm inverkan på miljön.

Med hjälp av Internet of Packaging (IoP) kan matsvinnet förhindras, enligt Morgan.

”Förpackningar har bidragit till att förhindra matsvinn i flera år och nu erbjuder smarta förpackningstekniker nya alternativ för att minska matsvinnet”.

Flera andra talare utvecklade detta tema. Danny Hacohen från Evigence Sensors presenterade case som visade att sensorer kan mäta färskhet objektivt, vilket möjliggör förlängning av hållbarhetstiden, leder till minskat avfall, förbättrar konsumenternas uppfattning om färskhet och förenklar lagerhållningen i butikerna.

Konsumentutbildning
En av de viktigaste diskussionerna handlade om hur konsumenterna kan utbildas för att bättre förstå fördelarna med smarta förpackningar och hur lätt det är för dem att använda dem. Flera talare demonstrerade konsumentvänlig teknik, till exempel Martin Stahel från Zappar, som som vanligt förde den första dagens förhandlingar till ett medryckande klimax med fler exempel på hur förstärkt verklighet används för att både underhålla och informera konsumenterna om de produkter de köper. Han visade hur lösningen har utvecklats både när det gäller vad tekniken kan leverera och hur varumärken använder AR för att skapa kommersiellt värde.

Självklart var anslutna leveranskedjor ett återkommande ämne under hela kongressen. En annan panel med representanter för Kezzler, GS1 och Accenture diskuterade hur man bygger hållbara värdekedjor, vilket kräver insyn från början till slut i hela försörjningskedjan. De frågade sig hur denna insyn kan uppnås och delas? De förklarade att spårbarhetstekniken ligger till grund för denna synlighet och insikt – vilket möjliggör cirkulär ekonomi, tillgodoser konsumenternas krav och uppfyller kraven i lagstiftningen.

Utmaning för varumärket
Ingen AIPIA-kongress är komplett utan en Brand Challenge och 2022 års evenemang var inget undantag. I år utmanade GSK:s avknoppning Haleon, som ansvarar för kända varumärken som Sensodyne-tandkräm, Otrivin-behandling för andningsorganen, Advil-smärtstillande medel med mera, tolv AIPIA-företag att visa hur de kan integrera aktiva och intelligenta förpackningar för att förbättra konsumentupplevelsen, tillhandahålla spårbarhet, öka säkerheten och/eller tryggheten samt förlänga hållbarheten eller minska avfallet.

Efter en actionfylld timme, där varje företag fick exakt fyra minuter på sig att presentera sina idéer, valdes följande tre företag ut för vidare koll av Haleon: Securikett, med sin uppsättning av märkesskydd och säkerhetsetiketter med manipuleringsskydd och tillhörande molnplattform Codikett, Alma Science’s papperselektronik för uppkopplade förpackningar, som föreslog att man skulle använda tekniken med actionknappar i papper för att förvandla förpackningen för Centrum Junior Vitamins till en spelkontroll, och Ennoventures osynliga krypteringsteknik, som används för att skydda märken, spåra och öka varumärkesengagemanget. Men huvuddomaren Anu Gadhiraju från Haleon ansåg att andra idéer också var värda att beaktas ytterligare.

Termokroma etiketter
I utställningsdelen presenterade Ondrej Panák, FoU-medarbetare på MyCol, en serie irreversibla termokroma etiketter som ger en enkel visuell indikation om temperaturen överstiger ett visst tröskelvärde. Denna tröskel kan justeras beroende på produkten, alltså från frysning till höga temperaturer. Etiketterna ändrar färg från vitt och tack vare den unika tekniken erbjuder MyCol enligt egen utsago anpassningsbara mönster, en mängd olika färgalternativ och olika etikettmaterial.Användaren aktiverar trycket genom att rulla över det med en rulle.

”Trycket aktiverar indikatorn, vilket har fördelen att bläcket inte gör sitt jobb för tidigt”, säger Ondrei Panak på MyCol.

Exempel på MyCols tryckkänsliga teknik.

Det finns olika temperaturalternativ, från -20 till 120 grader Celsius. Tillämpningarna omfattar etiketter för kött, fisk, glass och läkemedel.

MyCol arbetar för närvarande på ett sätt att aktivera bläcket utan kontakt.

Pappersbaserad
En trotjänare på kongressen Securikett presenterade IT:s PAPER, pappersbaserade säkerhetsetiketter och säkerhetsband. Dessa kan återvinnas tillsammans med pappers- eller kartongförpackningen för att optimera pappersåtervinningsprocessen, säger företaget. Dessa säkerhetsetiketter kan anpassas i färg, storlek, form och design och Securikett säger sig kunna skapa både ogenomskinliga och genomskinliga versioner. I kombination med en unik QR-kod kan produkter enkelt digitaliseras.

Samtidigt visade Systech sin senaste digitala försörjningskedjeteknik som hjälper flera Fortune 500-företag att ge sina produkter individuella identiteter. Dessa uppkopplade produkter möjliggör en mer flexibel leveranskedja. Tessa Eastman, strateg för uppkopplade produkter på företaget, erbjöd specifika användningsfall som har hjälpt företag att skapa öppenhet i sina leveranskedjor, minska riskerna, erbjuda konsumentskydd och uppfylla myndighetskrav.

Försörjningskedjor
Försörjningskedjor var ett viktigt inslag i många andra presentationer. Thaddeus Segura, VP of Data Products & Algorithms for Wiliot, hävdade att smarta förpackningar plus Ambient IoT är en «gigantisk lösning» för försörjningskedjorna. Fullt utbyggd, massiv IoT kommer att innebära att allt kan vara internetanslutet, vilket gör smarta förpackningar verkligt smarta. Han hävdar att det grundläggande genombrottet – Wiliots IoT-pixlar i frimärksstorlek, verkliga programmerbara datorer – kommer att förändra de globala försörjningskedjorna genom att skapa aldrig tidigare möjliggjorda effektivitetsvinster som kommer att nå djupt in i branscher, från livsmedel till läkemedel och kläder.

Digitala koder
Gary Parish, verkställande direktör för HD Barcode LLC i USA, förklarade att framstegen inom digital utskrift och kamerateknik för smarttelefoner innebär att en till synes enkel 2D-kod kan tillhandahållas som en HD MultiCode med upp till fyra individuella koder tillsammans, för att ge både tillverkare och konsumenter offentlig och säker, privat information. Detta gör det möjligt för koderna att ge varumärkesskydd för att förhindra förfalskningar med eller utan Internet, Track & Trace-information som förhindrar förfalskning, och gör det möjligt för konsumenterna att läsa en offentlig QR-kod från sin smartphone för autentisering, medan en valfri fjärde kod kan ge bruksanvisningar eller ingredienser som kan läsas på vilket språk som helst.

I en medryckande «Call to Action» uppmanade Robson Lisboa, VD för Midiacode, varumärkesägare att införa smarta förpackningar i stor skala för alla sina produkter, inte bara för pilotprojekt eller riktade kampanjer. Han anser att tiden är mogen för att erbjuda smarta förpackningar som standard. Men han frågade sin publik hur detta kan uppnås till ett överkomligt pris och hur man kan göra det utan att låta marknadsförings- och förpackningsteam bli galna av oändligt mycket arbete! Han anser att enkel anslutning via QR-koder – som enligt honom kommer att blomstra – är lösningen och gav en mycket optimistisk vision av framtiden och användningsområden inom en rad olika tillämpningar.

Digitala pass
Det talades mycket om digitala produktpass (DPP). I en presentation om detta «heta» ämne redogjorde Monica Gross, ekosystemansvarig för livsmedel och drycker på Avery Dennison, och hennes kollega Noam Assael, Director Business Ventures på AD, för resonemanget bakom skapandet av dessa. DPP är utformad för att göra det lättare att reparera eller återvinna produkter och spåra farliga ämnen längs hela leveranskedjan. Enligt Europeiska kommissionens förslag kommer alla reglerade produkter som säljs i Europa att behöva ha en DPP inom de närmaste åren.

De förklarade precis vad som menas med en ansluten digital produkt på artikelnivå, hur digitalisering av leveranskedjan kan ge den transparens, cirkularitet och proveniens som krävs för att uppfylla DPP, samt hur organisationer kan förbereda sig för denna nya förordning och vilka verktyg och metoder som behöver implementeras. Det finns flera fördelar som DPP skulle kunna ge konsumenterna utöver den information som för närvarande finns på webbplatser, säger de, men det finns fortfarande utmaningar för att få DPP att bli verklighet och de rekommenderar starkt samarbete i hela leveranskedjan.

En annan paneldiskussion om DPP med Per Christian Myklebost, Johan Borg och John Beerens, alla från Kezzler, samt medverkande från Accenture och GS1 gick vidare och förklarade att dessa pass är utformade för att stödja hållbarhets- och cirkulära mål. Snart kommer de att krävas för att sälja produkter i specifika kategorier (till att börja med kläder och textilier) inom EU. De lyfte fram de kritiska element som man bör ta hänsyn till när man väljer en spårbarhetsplattform, vikten av interoperabilitet och tekniska standarder samt fördelarna med end-to-end-spårbarhet utöver regelefterlevnad för att skapa hållbara värdekedjor.

NFC-utmaning
I en av dagens sista presentationer ställde Justina Karpavice, doktorand vid Århus universitet, sektorn inför en utmaning. Efter att ha genomfört forskning om NFC-aktiverade produktförpackningar sade hon att trots NFC:s betydande möjligheter är tekniken fortfarande inte så allmänt accepterad av konsumenter, detaljhandlare och tillverkare som den borde vara. Olika utmaningar i samband med genomförbarhet, kundernas acceptans och ekonomiska fördelar för företagen hindrar NFC-tekniken från att användas i större utsträckning i förpackningar. Huvudsyftet med hennes forskning, som pågår, är att genomföra experiment för att undersöka de särskilda egenskaperna hos användarinteraktionen i NFC-aktiverade förpackningar, vilket skulle kunna leda till mer omfattande insikter om dess potentiella tillämpning. Hon uppmanade industrin att samarbeta med den akademiska världen för att övervinna dessa hinder.

Outsourcing av tryckt elektronik
Corne Rentrop presenterade sitt nya företag Tracxon på kongressen. Som forskare vid TNO har han utvecklat flera prototyper av smarta etiketter med tryckt elektronik. Han såg ett behov av att ta dessa produkter från en nischad teknik till en vanlig produktionsteknik från vagga till vagga och fick idén att starta Tracxon. Det här nystartade företaget hjälper företag att utveckla produktionsklara smarta etiketter. «Det handlar om siffror från ettusen till en miljon etiketter», säger Rentrop. Det handlar om NFC-etiketter, temperatursensorer, IoT-lösningar och så vidare.

Varumärkesskydd
Det estniska företaget Stardusts ljuskänsliga tryckteknik gör det möjligt för företag att skydda sina produkter från förfalskningar. Den screentryckta bilden lyser upp när den hålls under UV-ljus.

«Du behöver ingen speciell avläsningsutrustning», säger Anton Stavchansky från företaget.»Du behöver inte heller någon speciell app. Återförsäljare kan omedelbart se om en produkt är äkta eller förfalskad genom att bara hålla den i ljuset”.

Digital vattenmärkning
FiliGrade Sustainable Watermarks presenterade sitt digitala vattenmärke CurvCode. Detta vattenmärke har utvecklats för att sortera förpackningsavfall baserat på en 3D-kod i plast- eller pappersförpackningar. Flera tester har redan utförts i Nederländerna med plastförpackningar och systemet har kommit långt, säger Han Meiberg på CurvCode. «Vi befinner oss för närvarande på TR7-nivå, vilket innebär att den fungerar i en simulerad miljö. Nästa år kommer vi att gå över till TR8-nivå och den kommer att testas industriellt.

Han Meiberg.

Antioxidant
Aimplas tillverkar nedbrytbara förpackningar av avokadoskal som innehåller en antioxidant.

«Denna ekologiska förpackning förlänger livsmedlens hållbarhet med femton procent tack vare en syrebarriär som förhindrar oxidation av livsmedlet och upptag av naturliga antioxidanter som extraheras från avokadon själv», säger Pao Soler. «Detta minskar också användningen av syntetiska konserveringsmedel.

Förpackning baserad på avokadoskal.

Företaget visade också återanvändbara förpackningar med en RFID- eller NFC-tagg inuti. Etiketterna kan överföra information om antalet användningsrundor och dela informationen med konsumenten.

Återanvändbara förpackningar med RFID- eller NFC-taggar.

Spårning av ölbackar
Trackware och Pack4Food höll ett föredrag om ett RFID-system som spårar och spårar AB InBev’s backar. Bryggeriet ville optimera sin logistik och känna till var backarna finns, var de fastnar och om de returneras på rätt sätt. Pack4Food styrde processen och Trackware byggde ett system där lastbilar med tomma backar passerar genom en grind och nästan alla skannas, trots att det är svårt att skanna genom vatten. Vatten absorberar radiovågor. Och 1 800 lådor på en lastbil absorberar mycket energi. Hastigheten är också en begränsning. Lastbilarna får inte köra fortare än 5 km/h under RFID-läsaren. Samarbete i kedjan är nyckeln, från konsumenten som måste motiveras med särskilda åtgärder till lastbilschauffören som inte får köra för fort genom RFID-porten.

QR-kod för synskadade
Martin Stahel från Zapper visade en speciell Zapvision QR-kod som hjälper synskadade personer att känna igen förpackningar på distans och hämta information. QR-koden kan läsas på en meters avstånd via en smartphone. Den nödvändiga appen visar också hur långt det är till förpackningen och stora bokstäver visar vilken produkt som skannas.

Zapper är också företaget bakom den framgångsrika sommarkampanjen för konsumentengagemang för det brittiska läskedrycksvarumärket Robinson. Det handlade om en slags virtuell Pokémonjakt, men på frukt. Konsumenterna kunde skanna förpackningen och sedan leta i närliggande parker för att få poäng genom att märka virtuella fruktskatter.

Zapvision QR-kod som hjälper synskadade personer

Avslutning
När Eef de Ferrante avslutade kongressen för 2022 sammanfattade han sin syn på evenemanget:

”Det är uppenbart att våra medlemmar och intressenter välkomnade återkomsten av ett live-evenemang och möjligheten att föra djupgående diskussioner med riktiga människor. Det finns fortfarande mycket arbete att göra för att bygga upp både kongressen och dynamiken inom sektorn för smarta förpackningar. Vi förlorade aldrig den innovativa energin, men pandemin bromsade både utvecklingen av nya produkter och genomförandet. Som jag alltid säger: vi bygger denna industri tillsammans. Det har varit en bra start, men det finns fortfarande mycket att göra. Vi ses alla år 2023!»

Les mer

Kunstig intelligens vil være avgjørende for bedriftenes overlevelse

I den kommende tiden skal vi se nærmere på hvordan kunstig intelligens (AI/KI) implementeres i allerede eksisterende grafiske løsninger. Hva kan den, hvilke behov oppfyller den og hvilke muligheter og utfordringer åpner den for på lang sikt? Packnews' danske redaktør, Søren Winsløw starter med å hilse på Heidelberg.
Heidelberg-AI

Papirposer med trykk – også i små serier

Under pandemien eksploderte bruken av emballasje til take away-mat fullstendig. Drammensbedriften Absolutt Emballasje så da muligheten til å levere til en ny kundegruppe: Små aktører som kan få trykket logoen sin på papirposen uten å måtte bestille store kvanta.
Absolutt-1-1024x683

Resirkulert plast reduserer bruken av ny plast med 1000 tonn årlig

I desember endret den folkekjære Pepsi MAX 0,5 L drakt, da Ringnes gikk over til flasker med 80 prosent resirkulert plast. Nå kan man også nyte Solo, Villa og Eventyrbrus på 0,5 L flasker laget med tilsvarende mengde resirkulert plast. Med dette reduserer Ringnes i sum bruken av ny plast med 1000 tonn årlig.
Orkla-Pepsi

Sealed Air ser strategisk skifte i emballasjeutvikling

Matvarebransjens dagligvarehandlere i Europa har snudd i synet på hvordan emballasjer kan bli mer miljøvennlige. Det mener Stephanie Poole hos Sealed Air
stephaniex

Siste nytt

World Packaging Organisation gir global stemme til emballasjeindustrien

Den nye presidenten for World Packaging Organization, Luciana Pellegrino, har tiltrådt – den første kvinnen i denne rollen i den globale organisasjonens historie. Her deler hun sin strategi og visjon med Lindy Hughson, sjefredaktør for det australske magasinet Packaging News.
Pellegrionx

Siste nytt fra bioplastindustrien presenteres i København 11. april

11. april arrangeres Nordic Bioplastic Conference 2024 i København, et arrangement som vil ta for seg innovasjoner innen biobaserte og biologisk nedbrytbare plastmaterialer.
Industriens-hus-1024x468-1

4. april samles den nordiske flexotrykkbransjen i Helsingør

4. april samles flexotrykkbransjen på Marienlyst Strandhotel like utenfor Helsingør. Absolute Flexo Future 2024 er organisert av det danske Flexo Forum og SweFlex.
marienlyst-2

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x