Fremtidens matemballasje vil være mer gjenvinnbar

PUBLISERT: 11 desember 2018
OPPDATERT: 26 januar

Danske næringsmiddelbedrifter arbeider i økende grad med gjenvinnbare og bærekraftige alternativer i utviklingen av framtidens emballasje, viser undersøkelse.

Fremtidens emballasje vil bestå av gjenvunnede, bærekraftige og bionedbrytbare materialer, viser en undersøkelse fra Teknologisk Institut, som er publisert på deres nettsider.

Bedriftene vil ha emballasje som kan gjenvinnes
De har spurt ledere i danske næringsmiddelbedrifter om hvilke forventninger de har.

53 prosent svarer at de allerede bruker gjenvinnbare materialer i emballasjen, og flertallet av dem forventer å øke mengden av resirkulerte materialer. Ytterligere 42 prosent av næringsmiddelbedriftene som i dag ikke bruke resirkulerte materialer, forventer at de vil øke bruken av dem de nærmeste årene.

– Vi opplever at bedriftene gjerne vil designe ny emballasje som kan gjenbrukes, sier faglig leder Karina Kjeldgaard-Nielsen i Teknologisk Institut i artikkelen på nettsiden.

– Emballasjen kan for eksempel være laget av komponenter av samme type plast, eller designet slik at de enkelte delene av emballasjen kan skilles fra hverandre med tanke på gjenbruk.

Nye egenskaper i emballasjen
Kravene til fremtidens emballasjeløsninger trekker i mange retninger. Plast er blitt en del av den globale miljødagsordenen, og forbrukerne foretrekker i økende grad løsninger som ikke innebærer bruk av plast.

Næringsmiddelprodusentene stiller samtidig krav til holdbarhet på matvarene, uten å gå på kompromiss med mattryggheten. 35 prosent av deltakerne i undersøkelsen forventer at deres emballasje i de kommende fire til fem år får nye egenskaper.

21 prosent forventer at emballasjen kan lages av bionedbrytbare materialer. Lenger ned på ønskelisten står egenskaper som økt bekvemmelighet (convenience), intelligent emballasje og bakterienedbrytende emballasje.

Ikke problemfritt med gjenbruk
Det er ikke problemfritt å skulle innfri etterspørselen etter emballasje av gjenvunnet eller bionedbrytbart material. Det er strenge krav til matkontaktmaterialer, noe som gjør det vanskelig å bruke gjenvunnede materialer til næringsmidler.

Tilgangen på nedbrytbare materialer  er begrenset, og det i Norge finnes det ikke innsamlingssystemer for denne typen emballasje.

Det pågår forskning på disse ormrrådene, og denne vil sannsynligvis intensiveres i framtiden. – De strenge kravene til emballasje som kommer i kontakt med matvarer betyr at det i dag ikke er mulig å lage næringsmiddelemballasje av 100 prosent gjenvunnet plast, sier Karine Kjeldgaard-Nielsen.

– Vi har i flere av våre prosjekter fokus på å øke bruken av gjenvunnet plast, blant annet ved å skille lag med forskjellige plasttyper eller å rense plast i renere fraksjoner.

Forbrukere stiller krav
Presset om bærekraft kommer fra forbrukere via dagligvarehandel og grossister, samt myndighetenes fokus på området. Utvikling av konkurransedyktig, funksjonell og bærekraftig emballasje krever massive investeringer i nye produksjonsprosesser og operasjoner.

– Skal alle disse forventningene innfris, krever det radikalt endrede strategier for emballasjeinnovasjon, konkluderer Karina Kjeldgaard-Nielsen fra Teknologisk Institut.

 

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg