Fremdriftsrapport om sirkulær plastemballasje levert til KLD

PUBLISERT: 24 november 2020
OPPDATERT: 26 januar

Alvhild Hedstein er leder for styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje og direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.|Erik Bern, styreleder i Emballasjeforeningen, kommenterer Fremdriftsrapporten fra Forum for sirkulær plastemballasje.|||Alvhilld Hedstein overleverte fremtidsrapporten til statsekretær Maren Hersleth Holsen.

19. november overleverte Emballasjeforeningen en fremdriftsrapport for Forum for sirkulær plastemballasje til Klima og miljødepartementet.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet mottok rapporten fra leder i styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje, Alvhild Hedstein. Overrekkelsen skjedde under et digitalt arrangement som opprinnelig skulle ha foregått på Emballasjedagene.

Emballasjeforeningen opprettet i 2018 Forum for sirkulær plastemballasje som fikk oppgaven å lage et Veikart som ble lansert på Arendalsuka i 2019. Veikartet viste blant at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes hvert år for å nå målene for materialgjenvinning som gjelder fra 2025.

Flere nye prosjekter er nå lansert og fordelt på forskjellige grupperinger blant medlemmene i forumet, som nå arbeider med å iverksette de tiltakene som ble foreslått i veikartet fra 2019.

Vi har stilt noen spørsmål til Alvhild Hedstein:

Hvilke tiltak er det som nå skal settes i gang?           

Alvhilld Hedstein overleverte fremtidsrapporten til statsekretær Maren Hersleth Holsen.

– I veikartet beskrev vi tiltak som hver enkelt virksomhet må gjøre, hva myndighetene bør gjøre og hva virksomhetene i emballasjens verdikjede må få til i samarbeid! Dette samarbeidet er unikt på den måten at det er første gang aktørene går sammen for å få på plass sirkulære verdikjeder for emballasje. Det er for eksempel ikke tvil om at vi har en enorm formidlingsutfordring fordi vi bidrar til å sette plast på markedet. Men nå står vi sammen om budskapet om at vi bruker så lite plast som mulig, men så mye som nødvendig for å ta vare på mattrygghet og hindre svinn.

Det er et mål å øke materialgjenvinningen, men kan vi leve med en viss grad av energigjenvinning hvis det bidrar til å holde plastavfall unne naturen?

– Vår visjon er at all brukt plastemballasje skal skilles ut fra restavfallet, samles inn og materialgjenvinnes på en god og effektiv måte, slik at den ikke havner på avveie. Vi vil jobbe for at all emballasje i fremtiden er basert på resirkulerte eller fornybare råvarer. Det innebærer at plast blir en del av et sirkulærøkonomisk system.

Det er kort tid til 2025.  Er det realistisk at vi når disse målene?

Erik Bern, styreleder i Emballasjeforeningen, kommenterer Fremdriftsrapporten fra Forum for sirkulær plastemballasje.

– Det er utrolig hva som er mulig hvis man virkelig vil! Så ja, det er realistisk, men det krever stor innsats fra alle. Målet mitt er først og fremst å motivere alle medlemmene til å følge opp veikartet vi forpliktet oss til i fjor sommer. I tillegg må vi sørge for en god dialog med myndighetene slik at rammebetingelsene for økt materialgjenvinning bedres.

 Rapporten leveres til myndighetene. Hvilke tiltak bør de gjøre?

– Myndighetene må finne ut av om det er gulrot eller pisk som er best for å få gjennomført en mer lik håndtering av avfall på tvers av kommuner og regioner. Vi opplever at to ulike avfallsanlegg kan ha stikk motsatte oppfatninger om en konkret emballasje kan gjenvinnes eller ikke. Vi kommer rett og slett ikke i mål dersom material- og avfallsanleggene håndterer dette så forskjellig som de gjør nå. Det er også nødvendig med en målrettet bruk av innovasjons- og stimuleringsmidler, og
sørge for at tilgangen til risikokapital er til stede.

Overrekkelsen av Fremdriftsrapporten ble filmet.

Se filmen med kommentarer fra styreleder i Emballasjeforeningen, Erik Bern.

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx