Fremdriftsrapport om sirkulær plastemballasje levert til KLD

PUBLISERT: 24 november 2020
OPPDATERT: 26 januar

Alvhild Hedstein er leder for styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje og direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.|Erik Bern, styreleder i Emballasjeforeningen, kommenterer Fremdriftsrapporten fra Forum for sirkulær plastemballasje.|||Alvhilld Hedstein overleverte fremtidsrapporten til statsekretær Maren Hersleth Holsen.

19. november overleverte Emballasjeforeningen en fremdriftsrapport for Forum for sirkulær plastemballasje til Klima og miljødepartementet.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet mottok rapporten fra leder i styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje, Alvhild Hedstein. Overrekkelsen skjedde under et digitalt arrangement som opprinnelig skulle ha foregått på Emballasjedagene.

Emballasjeforeningen opprettet i 2018 Forum for sirkulær plastemballasje som fikk oppgaven å lage et Veikart som ble lansert på Arendalsuka i 2019. Veikartet viste blant at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes hvert år for å nå målene for materialgjenvinning som gjelder fra 2025.

Flere nye prosjekter er nå lansert og fordelt på forskjellige grupperinger blant medlemmene i forumet, som nå arbeider med å iverksette de tiltakene som ble foreslått i veikartet fra 2019.

Vi har stilt noen spørsmål til Alvhild Hedstein:

Hvilke tiltak er det som nå skal settes i gang?           

Alvhilld Hedstein overleverte fremtidsrapporten til statsekretær Maren Hersleth Holsen.

– I veikartet beskrev vi tiltak som hver enkelt virksomhet må gjøre, hva myndighetene bør gjøre og hva virksomhetene i emballasjens verdikjede må få til i samarbeid! Dette samarbeidet er unikt på den måten at det er første gang aktørene går sammen for å få på plass sirkulære verdikjeder for emballasje. Det er for eksempel ikke tvil om at vi har en enorm formidlingsutfordring fordi vi bidrar til å sette plast på markedet. Men nå står vi sammen om budskapet om at vi bruker så lite plast som mulig, men så mye som nødvendig for å ta vare på mattrygghet og hindre svinn.

Det er et mål å øke materialgjenvinningen, men kan vi leve med en viss grad av energigjenvinning hvis det bidrar til å holde plastavfall unne naturen?

– Vår visjon er at all brukt plastemballasje skal skilles ut fra restavfallet, samles inn og materialgjenvinnes på en god og effektiv måte, slik at den ikke havner på avveie. Vi vil jobbe for at all emballasje i fremtiden er basert på resirkulerte eller fornybare råvarer. Det innebærer at plast blir en del av et sirkulærøkonomisk system.

Det er kort tid til 2025.  Er det realistisk at vi når disse målene?

Erik Bern, styreleder i Emballasjeforeningen, kommenterer Fremdriftsrapporten fra Forum for sirkulær plastemballasje.

– Det er utrolig hva som er mulig hvis man virkelig vil! Så ja, det er realistisk, men det krever stor innsats fra alle. Målet mitt er først og fremst å motivere alle medlemmene til å følge opp veikartet vi forpliktet oss til i fjor sommer. I tillegg må vi sørge for en god dialog med myndighetene slik at rammebetingelsene for økt materialgjenvinning bedres.

 Rapporten leveres til myndighetene. Hvilke tiltak bør de gjøre?

– Myndighetene må finne ut av om det er gulrot eller pisk som er best for å få gjennomført en mer lik håndtering av avfall på tvers av kommuner og regioner. Vi opplever at to ulike avfallsanlegg kan ha stikk motsatte oppfatninger om en konkret emballasje kan gjenvinnes eller ikke. Vi kommer rett og slett ikke i mål dersom material- og avfallsanleggene håndterer dette så forskjellig som de gjør nå. Det er også nødvendig med en målrettet bruk av innovasjons- og stimuleringsmidler, og
sørge for at tilgangen til risikokapital er til stede.

Overrekkelsen av Fremdriftsrapporten ble filmet.

Se filmen med kommentarer fra styreleder i Emballasjeforeningen, Erik Bern.

Fremdriftsrapport_forum_for_sirkulær_plastemballasje_2020

 

Les mer

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Siste nytt

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Tidsgrensene fremskyves i US Plastics Pact

Vi har tidligere snakket om problemene mange store varemerkeeiere har med å levere på løfter om å redusere bruken av plastemballasje, bruke mer resirkulerte materialer og utforme dem riktig. I mange tilfeller har målåret vært 2025, og de fleste når det ikke. Den amerikanske plastpakten "US Plastics Pact" er et eksempel hvor målene nå skyves frem i tid.
dreamstime_m_21631432

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje.
EFI-3-1024x683

Drupa 2024 lokket til seg betydelig færre besøkende enn forventat

Da Drupa åpnet dørene for noen uker siden, var det åtte år siden sist messen ble arrangert. En pandemi kom i mellom. Nå foreligger besøkstallene og de var absolutt en skuffelse for Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance