EUs Regionkomite vil fjerne farlig innhold i plastavfall

PUBLISERT: 20 januar 2019
OPPDATERT: 26 januar


I en kommentar til EU-kommisjonens plaststrategi vil EU Committee of Regions (CoR)fjerne alle farlige substanser i plast innen 2025 for å fremme sirkulærøkonomi.

– CoR er et rådgivende organ med representanter fra lokale eller regionale myndigheter i EU som sier sin mening om foreslåtte lover og blir enige om forslag til videre tiltak i EU, skriver Chemical Watch. 

Farlig innhold må fjernes
CoR mener at alt farlig innhold må fjernes fra plastprodukter innen 2025 for å gjøre all plast og plastemballasje resirkulerbar. Innovasjoner og investeringer er viktig for å drive sosiale og atferdsmessig endringer mot sirkulær økonomi.

Arbeidet ses som viktige skritt i arbeidet med å implementere FNs bærekraftmål i EU, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

– På kort sikt må alt ikke-gjenvinnbart plastavfall, samt plastavfall som inneholder farlige stoffer prosesseres på energigjenvinningsanlegg, mener CoS.

I desember 2018 informerte EU-kommisjonen om at publiseringen av EUs ikke-giftige miljøstrategi utsettes til de nye representantene er valgt i 2019. Ifølge den 7. miljøhandlingsplanen er EU pålagt å informere om lovgivningen for kjemikalier, produkter og avfall.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx