EUs Regionkomite vil fjerne farlig innhold i plastavfall

PUBLISERT: 20 januar 2019
OPPDATERT: 26 januar


I en kommentar til EU-kommisjonens plaststrategi vil EU Committee of Regions (CoR)fjerne alle farlige substanser i plast innen 2025 for å fremme sirkulærøkonomi.

– CoR er et rådgivende organ med representanter fra lokale eller regionale myndigheter i EU som sier sin mening om foreslåtte lover og blir enige om forslag til videre tiltak i EU, skriver Chemical Watch. 

Farlig innhold må fjernes
CoR mener at alt farlig innhold må fjernes fra plastprodukter innen 2025 for å gjøre all plast og plastemballasje resirkulerbar. Innovasjoner og investeringer er viktig for å drive sosiale og atferdsmessig endringer mot sirkulær økonomi.

Arbeidet ses som viktige skritt i arbeidet med å implementere FNs bærekraftmål i EU, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

– På kort sikt må alt ikke-gjenvinnbart plastavfall, samt plastavfall som inneholder farlige stoffer prosesseres på energigjenvinningsanlegg, mener CoS.

I desember 2018 informerte EU-kommisjonen om at publiseringen av EUs ikke-giftige miljøstrategi utsettes til de nye representantene er valgt i 2019. Ifølge den 7. miljøhandlingsplanen er EU pålagt å informere om lovgivningen for kjemikalier, produkter og avfall.

 

 

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx