EU-regler får konsekvenser for det norske plastmarkedet

PUBLISERT: 7 november 2023
OPPDATERT: 7 november
Illustrasjon: Grønt Punkt Norge

Femten nye EU-standarder for plastholdig emballasje kommer sannsynligvis til implementeres også av det norske lovverket. Men det er et vindu åpent for at aktører på det norske markedet kan komme med innspill.

De 15 standardene kommer for avstemming i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN 4. desember. Hvis norske aktører ønsker å komme med innspill eller kommentarer må de være på plass 23. november.

Dersom de nye europeiske standardene innføres som harmoniserte standarder og dermed blir en del av lovverket, vil det få store konsekvenser for bruk og gjenvinning av emballasje i det europeiske markedet. Den emballasjen som ikke oppfyller kravene, vil bli dyrere eller rett og slett ikke kunne settes på det europeiske markedet. All plastemballasje som ikke er gjenvinnbar, blir forbudt.

Standardene kommer som følge av EUs strategi på plast og målsettinger om økt gjenvinning av plastemballasje og bruk av sekundært materiale. Dette kan ha store konsekvenser for både produsenter og brukere av emballasje samt avfalls og gjenvinningsbransjen.

– Vi ønsker innspill fra de som produserer og bruker emballasje, og fra aktører som jobber med avfallsinnsamling og behandling, sier Anastasiia Moldavska, som leder den norske standardiseringskomiteen for bærekraftig emballasje.

– Deltakelse vil også gi innsyn i kommende kriterier for utvikling av resirkulerbart design. Det kan være en fordel når man skal å imøtekomme framtidige endringer, og eventuelt gjøre nødvendige investeringer, mener Moldavska.

Standard Norge på banen

Den norske standardiseringskomiteen for bærekraftig emballasje går nå gjennom forslagene til de nye europeiske standardene for plastholdig emballasje.
To av standardene tar for seg design av emballasje, mens én angir kategorisering av hva som er gjenvinnbar emballasje. En annen standard omfatter avfallsinnsamling og sortering. De resterende standardene er polymerstandarder f.eks. på PP, PET, PS, EPS m.fl.

– Vi trenger standardene for å legge grunnlaget for både standardisering og innovasjon innenfor emballasjeproduksjon. Dette kommer til å bidra til at alle produsenter og brukere av plastemballasje til sine varer får gode verktøy til å oppfylle regelverk og bidra til det grønne skiftet, mener Moldavska.

Standard Norge oppfordrer interessenter som ønsker å innsyn i standardforslagene, eller som ønsker å delta, til å ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Sigridur Thormodsdottir.

Les mer

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Vesentlig mindre CO2-utslipp når fossil plast er erstattet med bioplast

En studie som er utført av forskere fra Kina, Storbritannia og Sveits, viser at det skjer betydelig lavere utslipp av karbondioksid når fossil plast erstattes med nedbrytbar bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
Global warming concept

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx