EU på kollisjonskurs med papirindustrien

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 26 oktober 2023
OPPDATERT: 26 oktober
Bilde: Unsplash

Cepi, Confederation of European Paper Industry, ser med vantro på denne ukens avstemning i EU-parlamentet. Budskapet fra organisasjonen er at man ikke skal ødelegge noe som fungerer så bra. Dette er hva de sier i en pressemelding:

I gårsdagens avstemning om emballasje- og emballasjeavfallsforordningen (PPWR) godkjente Europaparlamentets ENVI-komité (Europaparlamentets komité for miljø, folkehelse og mattrygghet) definisjoner av «resirkulerbarhet» og «resirkulering av høy kvalitet» som fortsatt må ta hensyn til hensyn til både vitenskapelig bevis og praktisk erfaring med et velfungerende resirkuleringssystem for papir og papp.

Teksten ENVI-utvalget har stemt for inneholder et krav om å resirkulere emballasje i en lukket produktsløyfe, som betyr at emballasjen resirkuleres i samme eller lignende produktapplikasjon. Det fungerer ikke for papir og kartong, der ulike papirprodukter effektivt resirkuleres sammen. Resirkulering i samme produktapplikasjon ville være en unødvendig hindring for papirresirkulering uten å gi noen fordeler for kvaliteten. Det vil også kreve økt transport av emballasje for gjenvinning innen Europa for å rette emballasje til spesifikke bruksområder. Masse- og papirindustrien oppfordrer EU til å vurdere en materialsløyfe, i stedet for en «lukket produktsløyfe».

Stor del resirkulert

Et bedre referansepunkt for definisjonene ville vært kvaliteten på resirkulerte materialer og deres potensial til å erstatte primærråvarer. Resirkulering er hovedkilden til fiber for tremasse- og papiremballasjesektoren, noe som reduserer behovet for trevirke. I dag er 75 prosent av papirbasert emballasje laget av resirkulerte materialer. Denne bruken av «Sirkulær først» når det kommer til materialer er en del av en økonomisk modell som posisjonerer Europa som den globale resirkuleringsmesteren. I EU resirkuleres papir- og pappemballasje mer enn alle andre materialer til sammen. Det er et velfungerende marked for sekundære råvarer i papir- og pappindustrien. I 2022, i Europa, ble 49,1 millioner tonn resirkulert papir brukt til å lage nye papir- og kartongmaterialer. Totalt ble det samlet inn 54,9 millioner.

Med en gjenvinningsgrad på 82,5 prosent for papiremballasje er papir og papp allerede godt over etablerte gjenvinningsmål for 2025, som er det tøffeste av alle materialer. Til tross for dette har papir- og emballasjeprodusenter og resirkuleringsselskaper lovet å nå en gjenvinningsgrad på 90 prosent innen 2030. For å oppnå dette viser erfaring at hovedforutsetningen vil være å forbedre den separate innsamlingen av papir og papp i hele Europa, som EU Parlamentets avstemning i går innrømmet. Cepi støtter innføringen av et 90 prosent separat innsamlingsmål for emballasjematerialer innen 2029.

Hovedmålet må være å velge den rette

Resirkulerbare og gjenbrukbare alternativer utfyller hverandre. Å velge den mest sirkulære emballasjemodellen bør være hovedmålet med denne forskriften. Det bør tas i betraktning at papiremballasje ikke i høy grad er laget av svært resirkulert, men også hentet fra fornybart innhold og på en ressurseffektiv måte.

Uttalelsen fra ITRE-komiteen om gjenbruksmål for emballasje og begrensninger i emballasjeformat var enig i denne tilnærmingen, men den ble ikke tatt i betraktning i dagens avstemning. En sirkulær modell vil anerkjenne fordelene med emballasje laget av fornybare materialer og med høy resirkulering. Det vil gjøre det mulig for papiremballasje å oppfylle sitt potensial uten å risikere å bli fullstendig erstattet av nye emballasjemodeller som i stor grad er basert på fossile råvarer, som man ennå ikke har sett miljøytelsen til.

– Det er ikke for sent for parlamentet, som institusjonen som representerer stemmen til EU-borgere, å anerkjenne alle fordelene ved at EU så effektivt resirkulerer et materiale som er fornybart og bærekraftig produsert og håndtert, sier Jori Ringman, generaldirektør Cepi, Sammenslutningen av europeiske papirindustrier

– Dette er allerede et resirkuleringssystem i verdensklasse, et resultat av milliarder av euro med private, men også offentlige investeringer. Vi bør ikke strebe etter å bryte med det som fungerer, men å gjøre det bedre.

Les mer

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Vesentlig mindre CO2-utslipp når fossil plast er erstattet med bioplast

En studie som er utført av forskere fra Kina, Storbritannia og Sveits, viser at det skjer betydelig lavere utslipp av karbondioksid når fossil plast erstattes med nedbrytbar bioplast. Dette skriver Nordisk Bioplastforening på sine nettsider.
Global warming concept

Lush satser på POP

Nylig fortalte vi deg om Treforms vellykkede tester med Prevented Ocean Plastic, nå går det britiske kosmetikkselskapet Lush ett skritt videre og starter kommersiell bruk av materialet.
lush

Internasjonal bransjepresseundersøkelse om kunnskapene rundt PPWR

Det nederlandske bladet VerpakkingsManagement ønsker å identifisere behovet for informasjon angående Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). For å finne ut mer er det laget en undersøkelse med 16 spørsmål som har flere svaralternativer.
Kort

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx