En bølge av endringer i emballasjeindustrien

PUBLISERT: 20 mars 2024
OPPDATERT: 20 mars
Francois Martin.

Av François Martin – Grafisk industri- og kommunikasjonsrådgiver

I flere tiår har emballasjeindustrien operert bak kulissene, drevet av hverdagslige ting, hvorav noen er avhengige av maskiner og prosesser etablert for over 50 år siden. Mens ordtaket «ute av syne, ute av sinn» har vært sant for denne bransjen, står den nå overfor betydelige endringer.

Samspillet mellom konjunktursykluser og strukturelle endringer omformer emballasjeindustrien. Selv om disse elementene kanskje ikke fundamentalt utfordrer en industri som er kjent for sin motstandskraft, tvinger de alle aktører til å omfavne endring.

Konjunktursykluser.

La oss starte med de sykliske elementene som er tydelige og spesielt påvirker resultatet. Økning i energi- og råvarepriser. De betydelige prisøkningene, selv når de overføres til kundene, er ikke bærekraftige i det lange løp. Det er avgjørende for produsenter å implementere energieffektive produksjonslinjer. Like viktig er kvalitetskontroll og avfallsreduksjon. For maskinprodusenter, etter å ha implementert bemerkelsesverdige prisøkninger i 2021 og 2022, fornyer de nå tilbudene sine bak ett enkelt motto: automatisering. Vi skal se nærmere på dette senere.

Arbeid og utdanning.

Knapphet på arbeidskraft og ansattes kvalifikasjoner. Emballasjeindustrien er fortsatt relativt ukjent for allmennheten. Hvis vi skulle kartlegge personer uten faglig eller familiemessig tilknytning til bransjen, ville de sannsynligvis oppfattet det som en tradisjonell og støyende sektor. Videre blir emballasje ofte sett på som forurensende og miljøvennlig. Fremveksten av digitale maskiner og kunstig intelligens gir imidlertid muligheter for emballasjeprodusenter til å tilby nye karrierer og fornye deres image for å tiltrekke seg nye talenter.

Strukturelle endringer.

Distribusjon av små opplag. Veksten i små opplag forventes å akselerere de neste årene. Merkevareeiere administrerer stadig mer mangfoldige produktporteføljer og salgsprognoser har blitt mer komplekse. Konseptet «on-demand-produksjon» er i ferd med å bli normen.

I tillegg bidrar kampanje- og arrangementsbasert emballasje, som ofte har kort holdbarhet, til denne trenden. I tillegg krever hyppige reguleringsendringer at etiketter oppdaterer emballasjeinformasjonen, og krever nye trykkplater hver gang.

Innpakningens rolle er i utvikling. Emballasje handler ikke lenger bare om beskyttelse; den spiller en avgjørende rolle i å fange kundenes oppmerksomhet, informere forbrukerne og optimalisere forsyningskjeden. Som et resultat blir nye design, tilpasninger, QR-koder og serialisering mer og mer vanlig. Disse nye ansvarsoppgavene fører til mer sofistikerte og stadig skiftende opplag som bidrar til å redusere opplagslengder på tvers av alle typer emballasje.

Design og miniatyrisering.

Design blir stadig viktigere for både forbrukere og merkevarer. Tiltalende design tiltrekker forbrukere, mens miniatyrisering reduserer materialforbruk, miljøpåvirkning og kostnader. Disse trendene krever hyppigere designendringer og mer effektive maskiner som er i stand til å produsere mer komplekse formater.

Nye regler.

Merkeeiere og forhandlere er pålagt å være transparente om sammensetningen og opprinnelsen til emballasjen deres. Kommunikasjon om brukt materialer, resirkulert innhold og resirkulerbarhet kan gjøre enkelte typer emballasje og maskinene som produserer dem utdaterte. Mange store merkevareeiere ga betydelige løfter om gjenbrukbar emballasje innen 2025. Klokken tikker.

Miljøansvar.

Med økende bekymring for miljøpåvirkningen av emballasje, er det et skifte fra plast til papir/papp og utvikling av nye monokomponent-substrater for enklere resirkulering. Utfordringen ligger imidlertid i eksistensen av gjenvinnings-infrastruktur. Emballasjeprodusenter må implementere industrielle produksjonsprosesser som er i stand til å håndtere disse nye materialene på tvers av belegg, vakuummetallisering, trykking og laminering for å produsere sluttpakker med riktig forseglings- og åpningsevne.

Så hva er det neste?

Ved å kombinere de sykliske og strukturelle elementene, blir det klart at emballasjeindustrien vil stå overfor flere betydelige utfordringer. Den må utvikles for å bli mer fleksibel, lydhør og tilpasningsdyktig. Hva er mulighetene og kommende endringer i denne sammenhengen?

Automatisering og kvalitetskontroll.

Den økende trenden mot automatisering gjør det mulig å redusere den knappe og dyre faglærte arbeidsstyrken. Det bidrar også til å minimere feil og avfall. Maskiner utstyrt med kvalitetskontrollsystemer kan utbedre mangler eller stoppe produksjonen dersom resultatet er ubrukelig. Med integreringen av kunstig intelligens, KI, vil disse systemene gjøre betydelige fremskritt, og gjøre det mulig for maskinoperatører å overvåke flere maskiner med svært begrenset fysisk intervensjon.

Digitalisering.

Mens digitaliseringen av etikettproduksjon har blitt utbredt, er falskartong, bølgepapp og fleksibel emballasje fortsatt relativt ventende. Den globale terskelen på 100 digitale trykkemaskiner for bølgepapp ble imidlertid overskredet innen utgangen av 2022, noe som indikerer et skifte mot digitalisering. Den totale digitale emballasjetransformasjonen strekker seg utover trykk og inkluderer også etterbehandling og skjæring. Selv om dagens løsninger kanskje ennå ikke samsvarer med produktivitetsnivåene til konvensjonelle teknologier, er de nødvendige for å optimalisere den totale produksjonen og la konvensjonelt utstyr fokusere på det de er designet for, altså mellomlange og lange opplag.

Digitale teknologier er ikke en trussel og vil intelligent utfylle konvensjonelle teknologier som vil vare i flere tiår. Vi vil også se fremveksten av hybridløsninger som kombinerer det beste fra to verdener. Mange etikettfirmaer og kommersielle trykkerier kan bekrefte fordelene med digital teknologi.

Arbeidsflyt.

Workflow, arbeidsflyt har blitt nervesenteret til emballasjeprodusenter. Fra bestilling til pre-press, produksjon, kvalitetskontroll og fakturering er optimalisering av arbeidsflyten avgjørende. Datadrevne prosesser som fører til større operasjonell effektivitet og optimalisert ressursallokering er nå nødvendig for raskere time-to-market og større fleksibilitet. Fremveksten av kunstig intelligens vil ytterligere øke styrken til både programvare og maskinvare, inkludert forebyggende vedlikehold. Utfordringen ligger i de ansattes evne til effektivt å håndtere informasjonen som gis, og ledelsens vilje til å validere anbefalinger fra intelligente systemer.

Web-to-Packaging og nye forretningsmodeller.

Digitalisering og automatisering leder oss gradvis mot fabrikker kontrollert av roboter som jobber dag og natt med minimal menneskelig innblanding. Store produsenter av pakkeutstyr investerer i eller kjøper opp robotselskaper – for eksempel Durst og BOBST. I løpet av mindre enn fem år vil fabrikker som produserer emballasje i et ‘Industry 4.0’-format bli en realitet. Selv om disse mørke fabrikkene kun vil ta for seg en liten del av produksjonen, er kursen satt. Nye teknologier gjør det mulig for nye aktører å bygge nye forretningsmodeller som tilbyr tjenester som ikke var tilgjengelige før.

Nytilkomne og konsolideringer.

Emballasjeindustrien tilbyr aktører fra den fallende kommersielle trykkeribransjen muligheten til å gå inn i nye markeder. Disse trykkeriene er godt kjent med det digitale området og dyktige til å administrere sofistikerte arbeidsflyter med optimaliserte marginer. Selv om de kanskje ikke har alt nødvendig utstyr for masseproduksjon av emballasje, vil deres fokus være på kort og personlig emballasjetrykk, typisk i kommersiell trykking. I tillegg vil konsolideringen innen emballasjeindustrien fortsette. Det kreves betydelige investeringer i alle sektorer og kompetanse må berikes med ny kompetanse, som legger til rette for oppkjøp og fusjoner.

I tabellen nedenfor kan vi få en klar ide om dynamikken i emballasjemarkedene. Nylig publiserte tall fra HPs interesseorganisasjon dscoop viser samlet global vekst, med digitale teknologier som opplever en markant mer uttalt økning.

Industri segment Global markedsvekst
CAGR 2022 -2026
Vekst i Digitaltrykk
CAGR 2022 -2026
Etiketter 4% 8%
Fleksibel emballasje 3% 5%
Kartong 3% 9%
Bølgepapp 2% 17%

Kilde: dscoop 2023

Få innblikk på Drupa

I et voksende globalt marked vil utstyrsprodusenter støtte trykkerier og produsenter med mer tilkoblet, digitalisert og automatisert maskineri. Drupa 24 vil gi muligheter til å validere nye retninger og relevansen av innovasjoner som adresserer bransjeutfordringer.

På Drupa 2024 vil de fire ordene «tilknytning, digitalisering, automatisering og bærekraft» være overalt. For ikke å snakke om KI, og til slutt kan Drupa bli til Drupai.

De viktigste utfordringene for alle interessenter i emballasjeindustrien vil være å håndtere vekst, adressere mer komplekse emballasjeformater, overvinne miljømessige begrensninger, implementere nye forskrifter, tiltrekke nye talenter til industrien, utvikle nye forretningsmodeller som web-to-pack og ønske velkommen nye aktører fra den kommersielle trykkeriverdenen.

Les mer

Teknikknerding med Galli på Scanpacks scener

Hun er en teknologinerd. Hun er ekspertstemmen med masse energi, og latteren er aldri langt unna. Dette er nok de beste grunnene til å ikke gå glipp av Evelina Galli som årets moderator på Scanpacks scener.
Evelina-Gallix

Fujifilm viser deres styrkede B2-repertoar på Drupa

Sammen med en stor del av Fujifilms omfattende portefølje, vil et par nye B2-printere være utstilt på Fujifilms stand på Drupa, som er intet mindre end 2.420 m2 stor, hvilket noenlunde tilsvarer tre håndballbaner.
fujifilm-drupa

HP kommer til Drupa med tre nøkkelord

Nøkkelordene for HP hos Drupa er automatisering, integrering og bærekraft, ord som de skal adressere gjennom tre teknologier.
drupa24_hpx

The Power Of Art

Fra Beatles til Budweiser - Sir Peter Blake med ny giv for Pop Art
Sir Peter Blake x Budweiser - b Portrait

Siste nytt

Unge voksne mest interessert i bærekraftig emballasje

I følge plastemballasjegiganten ALPLAs "2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey", prioriterer yngre kjøpere (18-34 år) bærekraftig emballasje til det punktet at de er villige til å bruke mer, reise videre og gjøre andre ekstra anstrengelser for å sikre at kjøpene deres inkluderer miljøvennlig emballasje.
alplax

Teknikknerding med Galli på Scanpacks scener

Hun er en teknologinerd. Hun er ekspertstemmen med masse energi, og latteren er aldri langt unna. Dette er nok de beste grunnene til å ikke gå glipp av Evelina Galli som årets moderator på Scanpacks scener.
Evelina-Gallix

DS Smith inngår partnerskap med svenske Jonsac

DS Smith inngår avtale med svenske Jonsac. Partnerskapet innebærer et samarbeid for å akselerere overgangen fra plast- til papirposer i netthandelsmarkedet i Europa.
Assets-imagesDS-Smith-Emballage-032-2024x

Fujifilm viser deres styrkede B2-repertoar på Drupa

Sammen med en stor del av Fujifilms omfattende portefølje, vil et par nye B2-printere være utstilt på Fujifilms stand på Drupa, som er intet mindre end 2.420 m2 stor, hvilket noenlunde tilsvarer tre håndballbaner.
fujifilm-drupa