Ekspert tror plastemballasje har en plass i fremtiden

PUBLISERT: 21 desember 2016
OPPDATERT: 26 januar


Dersom den brukes riktig, mener Peter Sundt i Mepex at plast er fremtidens emballasjematerial og at den kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Peter Sundt har lang erfaring fra norsk og internasjonal plastbransje, blant annet fra Plastretur og Mepex. 15. desember holdt han foredrag på Julefrokostseminar hos Emballasjeforeningen, der han trakk frem de gode egenskapene plastemballasjen har.

Plast bidrar positivt
– Plast har først og fremst svært god beskyttelsesevne for den innpakkede varen. Plast som material har sin styrke ved at den bidrar til å redusere emballasjevolumet og energibehovet, og dermed også klimagassutslippene, hevder Sundt.

Han sier at dersom plast skulle bli erstattet med andre emballasjematerialer, ville emballasjemengden øke med en faktor på 3,6, energiforbruket vill øke med en faktor på 2,2 og klimautslippene med 61 millioner tonn CO2.

– Men media fokuserer gjerne på negative ting som BPA, som man riktignok finner små forekomster av. Men funnene måles i trilliondeler og har dermed ingen betydning. Men det skaper frykt. Og mens slitasje av bildekk står for 2250 tonn mikroplast, skriver media om kosmetikk, som kun står for 4 tonn.

Fremtidens material
– Plast er fremtidens materiale og fremtidens avfall. Riktig bruk av plast kan bidra til en mer bærekraftig verden, men feil bruk kan ha alvorlige miljø- og helseeffekter.

Peter Sundt tror at man må regne med strengere tiltak ved overgangen til sirkulær økonomi.

– Næringslivet må samlet sikre en god videreføring og utvikling av sitt produsentansvar og individuelt bidra med økt kompetanse, mål og prinsipper for en forsvarlig bruk og gjenvinning av plasten, konkluderer han.
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada