Dyrking til bioplast ikke en trussel mot matvareproduksjon

PUBLISERT: 27 juni 2023
OPPDATERT: 27 juni
Bilde: Dreamstime

Et omdiskutert spørsmål er om bruk av mat- og fôrvekster som råstoff i produksjon av bioplast utgjør en trussel mot matforsyningen og den globale sultsituasjonen. I en fersk publikasjon slår organisasjonen RCI nå fast at ingen slik trussel eksisterer og at tvert imot kan både miljøet og matforsyningen dra nytte av bioplastproduksjon basert på slike avlinger!

Organisasjonen The Renewable Carbon Initiative (RCI), som har som mål å akselerere overgangen fra fossilt kull til fornybart kull fra biomasse, understreker i sin publikasjon at den kjente biomassedebatten er subjektiv og ikke helt basert på evidens. RCI sier at sult og hunger i verden ikke skyldes at biomasse brukes til annet enn mat og fôr – for eksempel i produksjon av biobaserte kjemikalier og materialer, som bioplast – men i stedet skyldes den globale situasjonen mest bl.a. klimaendringer, konflikter, ekstreme ulikheter i formuesfordeling, stor avhengighet av matimport fra industrialiserte land, overforbruk av kjøtt, tap langs verdikjeden og nyere negative effekter av covid-pandemien.

«Bruk av biomasse til industrielle applikasjoner har derimot potensial til å erstatte fossile råvarer og dermed bidra til den presserende nødvendige reduksjonen av fossile karbondioksidutslipp til atmosfæren vår for å dempe klimaendringene», skriver RCI i sin publikasjon.

RCI sier at det er et presserende behov for å bekjempe sult i verden, men argumenterer for at bruk av mat- og fôrvekster for biobaserte kjemikalier og materialer ikke vil forverre matsikkerheten, men i stedet har potensial til å forårsake flere fordeler for både lokal og global matsikkerhet.

www.nordiskbioplastforening.se er det en lengre tekst og lenker om dette.

Jerry Pettersson/JP Press Agency

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Smurfit Kappas og WestRocks styrer sier ja til sammenslåingen

I forrige uke kom det informasjon om at Smurfit Kappa og Westrock diskuterte en sammenslåing. Nå er det et faktum.
hands-1063442_1280

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx