Digitale vannmerker kan bidra til sirkulær plastøkonomi

PUBLISERT: 4 april 2022
OPPDATERT: 26 januar

|

Det digitale vannmerket Holy Grail 2.0. drevet av AIM, oppnår en milepæl med semi-industriell validering av en ny sorteringsenhet for plastavfall.
Valideringen ble oppnådd etter testing i virkelige forhold på en prototyp for digitale vannmerker. Resultatet viser at digitale vannmerker kan gi mer granulær sortering av emballasjeavfall i stor skala. Det kan for eksempel brukes til separering av mat og andre PCR-strømmer som foreløpig ikke eksisterer, som kosmetikk og rengjøringsmidler.

Digitale vannmerker kan bidra til å realisere sirkulær økonomi for plastemballasje.
Nye avfallsstrømmer blir mulig

Dette vil dermed åpne for nye avfallsstrømmer som effektivt kan overvinne begrensningene ved NIR-sortering og hjelpe til å bygge opp virkelig sirkulær økonomi for emballasje. Forsøkene ga varige høye resultater i alle testede kategorier av plastemballasje, som 99 prosent deteksjon, 95 prosent utkast og 95 prosent renhet.
Deteksjonsenheten er utviklet av maskinleverandøren Pellenc ST, mens vannmerkene er utviklet av Digimarc. Deteksjonsenheten er nå klar for pilotforsøk i industriell skala, som skal stare senere i år. Industrielle partner og omfanget av emballasje vil bli opplyst om på kommende konferanser.

Digitale vannmerker kan forbedre sorteringen

– Vi har nådd vårt mål om å bevise at digitale vannmerker kan forbedre intelligent sortering av emballasjeavfall i en viss skala. Dette gjør det mulig å opprette nye avfallsstrømmer som ikke finnes i dag, sier Michelle Gibbons, Director General i AIM.

– Dette vil være et fantastisk fremskritt når det gjelder å oppnå EUs gjenvinningsmål. Innovasjon og digitalisering er kjernedrivere mot et grønt skifte, og dette er nå satt ut i livet med Holy Grail 2.0.
– Engasjementet i verdikjeden har vært oppsiktsvekkende, og kan de bestemme seg for om de vil være med på pilotforsøk i industriskala i Europa.

De semi-industrielle forsøkene ble gjort på Amager Resource Center i København, og gjennomføringen blir omtalt som en milepæl for Holy Grail.

– Vi er et skritt nærmere å realisere intelligent avfallssortering gjennom digitale vannmerker, sier President og CEO i Alliance to End Plastic Waste, som har stått bak evalueringen.

– Holy Grail-prosjektet er et glimrende eksempel på hvordan engasjerte og hengivne bedrifter som samarbeider om et meget klart mål kan akselerere utviklingen av nye løsninger. Vi vil sterkt oppmuntre flere bedrifter om å bli med på å oppskalere testing og gjennomføring.

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx