Det ligger mye forskning bak dagens pakkemetoder

PUBLISERT: 8 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar


Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima forklarte på Mat & Emballasje hvorfor mat pakkes på den måten man gjør i Norge i dag.

Hun ga forsamlingen på Mat & Emballasje innsikt i hva maten utsettes for i emballeringskjeden, og som emballasjen beskytter den mot, i dagens samfunn. 

Maten utsettes for mye gjennom logistikkjeden
Maten skal fraktes over lange avstander og eksponeres for lys i butikker som har betydelig lenger åpningstid enn tidligere.

Nofima har gjennom forskningsnettverket Emballasjeforsk gjennomført en rekke forskningsprosjekter for å beskytte maten best mulig. Det gjelder å finne den emballasjetypen og – mengden som gir minst mulig total miljøpåvirkning, når man ser mat og emballasje under ett.

Og der nytter ikke å bruke en emballasjes om er utviklet for å gi lang holdbarhet på kjøtt til å pakke frukt og grønnsaker. På kjøtt må man ofte fjerne oksygen for å utsette harskning, mens frukt og grønt trenger oksygen for å holde seg frisk.

Emballasjen skal beskytte gjennom hele kjeden
– Forbrukerne ser bare emballasjen som avfall og glemmer at den har gjort en gjennom hele logistikkjeden på forhånd, sa Marit Kvalvåg Pettersen.

Hun advarte også folk om tro at det er fritt frem å kaste bioplast i den tro at den blir borte i naturen. Det stemmer ikke, i de fleste tilfeller. – Bioplast må samles inn og komposteres industrielt for å brytes ned, sa hun.

På flere prosjekter som er gjennomført kan man tallfeste gjennom livssyklusanalyser at avansert emballering gir lenger holdbarhet og lavere total miljøpåvirkning for matvarer som ost og grønnsaker.

– For kjøtt og fisk har forskning påvist at lenger holdbarhet gir redusert matsvinn.

Ung idealisme
På messen hadde man også hentet inn Kristine Ullaland fra Zero Waste og Ida Sigurdsen som sto bak den nå nedlagte emballasjeløse butikken Hollisten i Oslo.

Marit Kvalvåg Pettersen berømmet Zero Waste for å gjøre noe med tankesettet vårt, siden det forbruket vi har i dag ikke er bærekraftig.

Hun var klar på at avfallsmengden må reduseres og at brukt emballasje ikke har noe i naturen å gjøre. Samtidig er det viktig å forstå at emballasjen har en rolle for å redusere den totale avfallsmengden.

Gjennom forskning er det mulig å finne den optimale emballeringsmetoden som gir lavest mulig avfallsmengde og klimaavtrykk for hvert enkelt produkt.

 

 

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx