Det beste resulstatet noensinne for SINTEF

PUBLISERT: 12 april 2018
OPPDATERT: 26 januar


SINTEF fikk et resultat før skatt på 234 millioner kroner i 2017. Dette er det beste økonomiske resultatet noensinnefor SINTEF, som ser fremover.

– Jeg er godt tilfreds med SINTEFs økonomiske resultat i 2017. Det er gjort en stor innsats fra våre ansatte for å bedre inntjeningen etter flere vanskelige år, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. 

– Vi er nå inne i en strategiprosess hvor vi prioriterer viktige flerfaglige satsingsområder der SINTEF kan bidra sterkt til omstillingen av Norge. Vi øker innsatsen på kommersialisering av forskningsresultater, noe som er kapitalkrevende. 

– Dessuten vil det kreve muskler å følge våre gode universitetspartneres campusplaner i Trondheim og Oslo. De gode resultatene i 2017 er derfor kjærkomne, men også nødvendige for å realisere vår visjon om «Teknologi for et bedre samfunn.

Investerer overskudd i ny forskning
SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2017 ble det investert 115 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. 

De siste ti årene har SINTEF investert vel 1,3 milliarder kroner.

Den finansielle posisjonen er robust. Per 31.desember 2017 har SINTEF en egenkapital på 2.348 millioner kroner, som er 57 prosent av totalkapitalen.
Denne kapitalen er i hovedsak plassert i eierskapet i forskningsaksjeselskapene og i laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.

Har gjennomført betydelig omstilling
De tre siste årene har SINTEF vært gjennom en betydelig omstilling, med tiltak for økt salg og reduserte kostnader. I perioden 2015-2017 er det gjennomført kostnadstiltak med en samlet årlig effekt på 300 millioner kroner.

Siden 2014 er SINTEFs omsetning knyttet til olje og gass redusert med vel 20 prosent. Inntektstapet er kompensert med økte inntekter innenfor andre områder, som forskning knyttet til bygg og anlegg, havbruk, fornybar energi og prosessindustri.

Det er også gjennomført betydelige endringer i SINTEFs organisering. Fra 1.januar 2017 ble forskningsaktiviteter rettet mot havrommet samlet i SINTEF Ocean AS, mens instituttet SINTEF Industri ble opprettet fra 1.januar 2018. 

SINTEF Industri samler forskningsaktivitet rettet mot industri, olje og gass, og er SINTEFs største institutt med 465 ansatte. Forskningsstiftelsen Tel-Tek i Grenland ble en del av SINTEF i november 2017. 

SINTEF er nå lokalisert med egen aktivitet i Trondheim, Oslo, Raufoss, Tromsø, Porsgrunn, Bergen, Mo i Rana, Ålesund, Hirtshals og Brussel. 

Kunder
SINTEF arbeidet i 2017 med 5.691 oppdrag for 3.707 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter kom 47 prosent direkte fra oppdrag for norsk- og internasjonalt næringsliv, mens 10 prosent kom fra offentlige kunder. 

Bare 7 prosent av SINTEFs inntekter er offentlig basisbevilgning. Dette er mye lavere enn tilsvarende institutter ellers i Europa.

Internasjonal omsetning var 449 millioner kroner. 14 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag. I 2017 hadde SINTEF kunder i 59 land. EU-finansierte prosjekter utgjør omkring 50 prosent av internasjonal omsetning.

Deltakelse i de store og langsiktige forskningssentrene som delfinansieres av det offentlige, innebærer betydelig inngrep med norske og internasjonale kunder. SINTEF er med i ni Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og åtte Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som ble startet i 2016 og 2017. Til sammen har sentrene deltakelse fra vel 200 små og store industribedrifter.

Sterke faglige resultater
SINTEF-forskeres vitenskapelig publisering og siteringer har økt i 2017. SINTEF gjennomfører et stort antall prosjekter knyttet til Forskningsrådets næringsrettede programmer, i samarbeid med næringsliv. I 2017 deltok SINTEF i til sammen 435 søknader.

Tilslaget ble 33 prosent, med en ramme for SINTEF på 690 millioner kroner.

SINTEF er den klart største norske deltakeren i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Pr mars 2018 har SINTEF fått innvilget deltakelse i 147 prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020, med tilsagn om støtte fra EU på 99 millioner Euro.

SINTEF Raufoss Manufacturing og industriklyngen på Raufoss ble høsten 2017 tatt opp i SIVAs nye «Katapult»-ordning. Katapult skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale sentre der bedrifter kan teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, tjenester og prosesser.

I november ble NCE Raufoss utnevnt til «Omstillingsmotor for norsk industri», som er et nytt virkemiddel i Innovasjon Norges klyngeprogram.

Kommersialisering
SINTEF TTO kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi.

Ved utgangen av 2017 hadde SINTEF 15 oppstart-bedrifter i sin portefølje, som i løpet av året har blitt tilført til sammen 32 millioner kroner fra SINTEF Venture-fondene. I sum er disse bedriftene tilført 107 millioner kroner i 2017 fra SINTEF, andre investorer og offentlig virkemiddelapparat.

I 2018 vil SINTEF opprette et nytt venturefond, SINTEF Venture V, sammen med andre private investorer og Det Europeiske Investeringsfondet.

Resultatene
Brutto driftsinntekter var 3,24 milliarder kroner. Ordinært driftsresultat ble 206 millioner kroner, mot 97 millioner i 2016. Av driftsresultatet var 44 millioner kroner en engangseffekt som skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning knyttet til EU-prosjekter.

Resultatet gir en netto driftsmargin på 7,6 prosent. Om engangseffekter holdes utenom er netto driftsmargin 6,0 prosent.

 

 

Les mer

World Packaging Organisation gir global stemme til emballasjeindustrien

Den nye presidenten for World Packaging Organization, Luciana Pellegrino, har tiltrådt – den første kvinnen i denne rollen i den globale organisasjonens historie. Her deler hun sin strategi og visjon med Lindy Hughson, sjefredaktør for det australske magasinet Packaging News.
Pellegrionx

Siste nytt fra bioplastindustrien presenteres i København 11. april

11. april arrangeres Nordic Bioplastic Conference 2024 i København, et arrangement som vil ta for seg innovasjoner innen biobaserte og biologisk nedbrytbare plastmaterialer.
Industriens-hus-1024x468-1

4. april samles den nordiske flexotrykkbransjen i Helsingør

4. april samles flexotrykkbransjen på Marienlyst Strandhotel like utenfor Helsingør. Absolute Flexo Future 2024 er organisert av det danske Flexo Forum og SweFlex.
marienlyst-2

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Siste nytt

World Packaging Organisation gir global stemme til emballasjeindustrien

Den nye presidenten for World Packaging Organization, Luciana Pellegrino, har tiltrådt – den første kvinnen i denne rollen i den globale organisasjonens historie. Her deler hun sin strategi og visjon med Lindy Hughson, sjefredaktør for det australske magasinet Packaging News.
Pellegrionx

Siste nytt fra bioplastindustrien presenteres i København 11. april

11. april arrangeres Nordic Bioplastic Conference 2024 i København, et arrangement som vil ta for seg innovasjoner innen biobaserte og biologisk nedbrytbare plastmaterialer.
Industriens-hus-1024x468-1

4. april samles den nordiske flexotrykkbransjen i Helsingør

4. april samles flexotrykkbransjen på Marienlyst Strandhotel like utenfor Helsingør. Absolute Flexo Future 2024 er organisert av det danske Flexo Forum og SweFlex.
marienlyst-2

CCL Industries åpner ny sleeveproduksjon

CCL Industries, en produsent av spesialetiketter, sikkerhets- og emballasjeløsninger, har offisielt åpnet sitt nye etikettsenter i Dornbirn, Østerrike, og fullfører flyttingen fra Hohenems, Tyskland.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x